News

POST TYPE

LOCAL

အစိုးရသက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္/ခရီးကၽြမ္းက်င္ နည္းျပ ၃၀ ေခၚယူ
14-Feb-2019

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ နည္းျပ ၃၀ ဦး ေခၚယူေနေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္စတင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး Bachelor of Management (BBM)၊ Bachelor of Tourism and Hospital Management (BTHM)၊ B.A (Tourism) ဘြဲ႔တစ္ခုခုရထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္၃၀ ႏွစ္ေအာက္၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါက အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္တစ္ဆက္တည္း လုပ္ကိုင္ရႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

နည္းျပရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ နီးစပ္ရာ ေကာလိပ္၊ သိပၸံ၊ ေက်ာင္းႏွင့္ (အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္း၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ ၂၅ ေက်ာင္း) စသည့္ဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္ယူနိင္ၿပီး မတ္လ ၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ နည္းျပရာထူးဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ံသအနူ ေညိ ႊသကမင်ာ စာေမးပြဲ တစ္နာရီႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲ တစ္နာရီေျဖဆိုရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလတြင္ စာေမးပြဲ ေအာင္၊ မေအာင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

J -05