News

POST TYPE

LOCAL

ရေသ့ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
03-Nov-2018ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ လစ္လပ္ေနေသာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးျခင္းကုိ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေခ်ာင္းဝရပ္ကြက္ မဲရုံအမွတ္ (၁) ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံအမွတ္ (၁)၊ (၂) တုိ႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မဲလာေပးေနၾကသည္။
 
ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) နယ္ အမတ္ေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ဦးခင္သန္းေမာင္၊ တစ္သီးပုဂၢ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေမာင္လွျမင့္၊ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးသိန္းေမာင္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) နယ္ေျမအတြင္း မဲ႐ုံေပါင္း ၈၆ ႐ုံရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ၅၂၃၀၀ ဦးရွိသည္။
 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ယခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ ေနရာ၊ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၈ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၃ ေနရာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ုံေပါင္း ၁၃၃၈ ႐ုံရွိသည္။

R-22

ဓာတ္ပုံ - ခုိင္မင္းညိဳ