News

POST TYPE

LOCAL

ပံုညာေတာင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရး ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္
24-Sep-2018

ကေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပံုညာေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက စီစဥ္ေနသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားက လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးကာ ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ထီးလင္းၿမိဳ႕ေန ဦးမိုးေန (အနာဂတ္အလင္း) က ေျပာၾကားသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က မင္းရာဇာေအာင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပံုညာေတာင္ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာအကြက္အမွတ္ (၄၉) ရွိ ဧက ၅၀၂ ဧကတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး စမ္းသပ္တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ယင္းအနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားထံ ကြင္းဆင္းခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ တူးေဖာ္မည့္ေနရာသည္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထက္ေက်ာ္၊ ေအာက္ေက်ာ္၊ ပလိန္ကိုင္း၊ က်င္းစံျပ၊ ဒန္႔ဒီး႐ြာ၊ ရဲဒူးေက်ာက္ထု၊ နတ္အင္း၊ အညာဝါးဘင္းႏွင့္ ဆင္ထိုး႐ြာ ၉ ႐ြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကလယ္ေရရရွိေရးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ သဗ်က္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္ တူးေဖာ္မည္ကိုသိရွိၾကရာမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးၿပီး ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမိုးေနက ရွင္းျပသည္။

“အေပၚမွာ ၿပီးစီးေၾကာင္း သူတို႔လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ႐ြာကို အေၾကာင္းလာၾကားသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူတို႔က ဘယ္မွ မဝင္ရေသးဘူး။ သူတို႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေခ်ာင္းေအာက္မွာရွိတဲ့ ေက်း႐ြာေတြမွာ ေရျပတ္ေတာက္မယ္။ အဆိပ္သင့္မယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေတြ အမ်ားႀကီးလာမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ယင္းေၾကာင့္ ေက်း႐ြာ ၉ ႐ြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို လိုက္လံေကာက္ခံခဲ့ရာ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈကို သေဘာမတူေၾကာင္း ထိုးထားသည့္ လက္မွတ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ရရွိထားသည့္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းကန္႔ကြက္မႈ အေနႏွင့္လည္း ပံုေတာင္ပံုညာသည္ ေရာင္းရန္မဟုတ္ပါဆိုသည့္ ပ႐ိုဖိုင္မ်ားခ်ိန္းကာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကုမၸဏီက စမ္းသပ္တူးေဖာ္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီး မေအာင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚတူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔အေနႏွင့္ေပးမည္ မေပးမည္ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘဲ တူးေဖာ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သစ္ေတာဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနကိုလည္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ၫြန္ၾကားထားၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ မည္သည့္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွ မေပးရေသးေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ေက်ာက္မီးေသြးဟာ သက္တမ္းႏုပါေသးတယ္။ ႏုေသးတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အနာဂတ္စြမ္းအင္အတြက္ ထားသင့္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးတည္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အရန္စြမ္းအင္ထားသင့္တာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

R-20