News

POST TYPE

LOCAL

ျပည္သူေရွာ့ခ္မျဖစ္ေစမည့္ မီတာခသို႔ တိုးေကာက္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ဒုဝန္ႀကီးေျပာ
14-Nov-2017

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ အတြက္ ေရွာ့ခ္ (Shock) ရသြားမည့္ ကိစၥမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါႀကီးအေပၚမွာ အရမ္းႀကီး Shock ရသြားတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရပါဘူး”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၄) က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔တြင္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ တူညီမႈ မရွိသည့္အျပင္ တစ္လႏွင့္ တစ္လ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲလာျခင္းမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူ၍ စစ္တမ္းေကာက္ေနရေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည့္အခ်ိန္ကိုမူ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေပါင္း မ်ားစြာကို စုေဆာင္းရတယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ေပါ့၊ အိမ္သံုးတို႔၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးတို႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးတို႔ အဲလိုမ်ိဳးကေတာ့ အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးလို႔ ေယဘုယ် ေျပာတာပါ။ အဲလို ေယဘုယ် ေျပာၿပီးခါမွ အိမ္သံုးထဲမွာမွ နည္းနည္းသံုးသူ၊ နည္းနည္းေလးသံုးသူ၊ ဒီထက္ နည္းနည္းေလး ပိုသံုးသူ၊ အဲထက္ပိုပိုသံုးသူ၊ အဲပိုသံုးသူေတြက ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိက်လည္းဆိုတဲ့ ပမာဏေတြ၊  ဦးေရေတြကိုလည္း စစ္တမ္းေကာက္တယ္”ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ဓာတ္အားခကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ ေရာက္ပါက ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ခက္ခဲသြားေစမည့္ အေျခအေန မေရာက္ေစေရးအတြက္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေနရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“သံုးတဲ့ပမာဏ လုပ္တယ္။ အဲဒါေလးေတြကို Data Collection လုပ္ၿပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္ Analysis လုပ္တယ္။ Analysis လုပ္ေနၿပီးေတာ့မွ တကယ္တမ္း ဝင္ေငြ သိပ္နည္းပါတယ္ဆိုတဲ့ မိသားစုေတြကို တယ္လီဖုန္း သံုးသလား၊ သူတို႔ တယ္လီဖုန္းေဘလ္ တစ္လကို ဘယ္ေလာက္ေလာက္သံုးသလဲ။ ဆိုလိုခ်င္တာ တယ္လီဖုန္းေဘလ္ကို ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသလဲ ဒါဆိုရင္ တယ္လီဖုန္းေဘလ္ကို သံုးလို႔ရွိရင္ တစ္ေယာက္စီ သပ္သပ္သံုးရတာ။ လွ်ပ္စစ္ေဘလ္က် အဲလို မဟုတ္ဘူး ေဘလ္က တစ္ေစာင္ထဲ လာတယ္။ တစ္မိသားစုလံုး သံုးသမွ်ဟာ လာတယ္။ အဲလို အေနအထားေလးမွာ သူတို႔ေတြအတြက္ကို ဘယ္ေလာက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသလဲ ဒါေလးေတြကို အႏုစိတ္၊ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ စဥ္းစားေနၾကတယ္”ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ အ႐ံႈးေပၚေနေသာေၾကာင့္ ယင္းက႑ တည္ၿငိမ္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ရွာေဖြထားမႈ ရွိ မရွိကို မြန္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ ဦးေဖတင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎က လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားထက္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ကာမိေစမည့္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားသစ္ကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားသည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔အေပၚ မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စရိတ္သက္သာေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အျခား စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တို႔မွ ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ကို ပ်မ္းမွ် ေရာင္းရေငြႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ယူနစ္ပ်မ္းမွ် ေရာင္းရ ေငြ ၇၄ ဒသမ ၁၄ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၇၄ ဒသမ ၈၅ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း  ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ယူနစ္ ေရာင္းရေငြ ၇၀ ဒသမ ၄၂ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၉၀ ဒသမ ၆၅ က်ပ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္မွာ တစ္ယူနစ္ ေရာင္းရေငြမွာ ၆၉ ဒသမ ဝ၂ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၉၆ ဒသမ ၁၂ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

S-01

  • VIA