News

16-Jan-2019
အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ စပ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း စပ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
16-Jan-2019
ဂ်ပန္ကုမၸဏီ AEON က လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
16-Jan-2019
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွ ကုန္ေခ်ာျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည့္ ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ယခုဇန္နဝါရီလမွစ၍ အြန္လိုင္းမွ စတင္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
16-Jan-2019
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ရွယ္ယာ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမအဆင့္အျဖစ္ ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုသာ စတင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ေျပာၾကားသည္။
16-Jan-2019
အီတလီႏိုင္ငံ ပါးမားတကၠသိုလ္သို႔ ေဆးတကၠသိုလ္-၁ မွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက ေျပာၾကားသည္။
16-Jan-2019
ယာဥ္စီးခေငြေပးေခ်ကတ္ YPS စနစ္သံုး စက္မ်ားကို ၆ လအတြင္း YBS ယာဥ္စီးေရ ၂၀၀၀ တြင္ ကနဦး တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ YRTA ထံမွသိရသည္။
16-Jan-2019
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
15-Jan-2019
ရနု္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဆာဌာနသို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူသူ ၇၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံုႀကီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဆာဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာခင္ခ်ိဳဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
15-Jan-2019
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဖဲႀကိဳးစိမ္းလႈပ္ရွားမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခ်က္အနက္ ဆရာခန္႔ထားေရး၊ ရာထူးတိုးေျပာင္းကိစၥ အပါအဝင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ကတိသုံးခ်က္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
15-Jan-2019
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံးကိုလူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရန္မလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
15-Jan-2019
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဆာင္းအေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ေရာက္ဖူးျခင္းမရွိေသးသည့္ ငေျမႇာင္ေတာင္ဖ်က္ပိုး မ်ိဳးစိတ္အသစ္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
15-Jan-2019
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နားမေခၚတိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနသည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္သူ ၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေစာင္၊ အေႏြးအထည္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိသည္။
15-Jan-2019
နယ္သာလန္က တင္သြင္းသည့္ Meat and Bone Meal ေမြးျမဴေရးအစာကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနမႈကို ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးရန္ အစိုးရထံတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါး ပုစြန္ အစာထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္မွဴးက ေျပာၾကားသည္။
15-Jan-2019
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ (၂) FTE Corporation Myanmar လွ်ပ္စစ္စက္ရုံပိုင္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ညႇိနွိုင္းမေပးသျဖင့္ စက္ရံုေရွ႕တြင္ အလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။
15-Jan-2019
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၉ မိုင္ေက်းရြာအနီးေတာတြင္း၌ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည့္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္က ေတြ႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးထံမွ သိရသည္။