News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဥေရာပတြင္ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုကန္႔သတ္ရန္ အီးယူ၏ ဗီတိုအာဏာ အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ကို အီးယူေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး စဥ္းစား
26-Mar-2019ဘရပ္ဆယ္၊ မတ္ ၂၅

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပတ္လမ္းစီမံကိန္းတြင္ အီတလီႏိုင္ငံ ပါဝင္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးယူတြင္ သတိေပးတပ္လွန္႔မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ဥေရာပသို႔ ဝင္လာမည့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အီးယူ၏ ဗီတိုအာဏာ အသံုးျပဳကန္႔သတ္ေရးကို ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ဂန္သာအိုတင္ဂါက စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၿပီဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥေရာပသို႔ ဝင္လာမည့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အီးယူ၏ ဘံုအက်ိဳး စီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဗီတိုအာဏာအသံုးျပဳ ပိတ္ပင္ေရးကို အီးယူ၏ ဘတ္ဂ်က္ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး အိုတင္ဂါက တနဂၤေႏြေန႔က အဆိုျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အီးယူႏိုင္ငံမ်ားစြာကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အီတလီ၏ ပိုးလမ္းမသစ္ လက္မွတ္ထိုးပြဲအၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ အိုတင္ဂါ၏အဆိုျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အိုတင္ဂါက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားကို အီးယူဗီတိုျဖင့္ ကန္႔သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ သေဘာထားကို ဦးစြာရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာႏွင့္ ဥေရာပဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားကို လံုေလာက္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အီတလီအပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း ကဲ့သို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ဥေရာပသားတို႔၏ လက္တြင္မရွိေတာ့ဘဲ တ႐ုတ္တို႔လက္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ဥေရာပ အာရွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ဥေရာပ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာကို မထိပါးသေ႐ြ႕ ေကာင္းေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟိုက္ကိုမာ့စ္ကလည္း ပိုးလမ္းမသစ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္သည့္ အီတလီအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ 

“တ႐ုတ္နဲ႔ စီးပြားေရးေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရေတာ့မွ လန္႔ႏိုးလာၿပီး ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ေနၾကလိမ့္မယ္။ လတ္တေလာမွာ မက္ေမာစရာေကာင္းတဲ့ ကမ္းလွမ္းမႈေတြဟာ မၾကာမီအတြင္း ခါးသီးတဲ့ရလဒ္ေတြ ထြက္လာလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ပိုးလမ္းမသစ္ ပတ္လမ္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ပါဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ ႏိုင္ငံမ်ား အေႂကြးဝန္ထုပ္ပိကာ အေျခခံအေဆာက္အဦကို တ႐ုတ္တို႔လက္သို႔ ထိုးအပ္လိုက္ရသည့္ သာဓကမ်ား ထြက္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာအၾကား အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အီတလီသည္ ပိုးလမ္းမသစ္တြင္ ပထမဆံုး ပါဝင္လာေသာ G7 ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ ပိုလန္၊ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ ဟန္ေဂရီတို႔ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္။

F-04