News

POST TYPE

INTERVIEW

ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
20-Nov-2019

“ဘယအှရာမဆို ကိုယတှိုငလှုပမှှ စိတတှိုငှးကတှဲ့ လူမှိုးဆိုတော့ ပိုပငပှနှးတာပေါ့”


သရုပဆှောငဇှငဇှငဇှောမှှင့နှဲ့ တှေ့ဆုံခိုကှ ZZ Gem & Jewellery အတှကှ ဒီဇီုငှးအသဈမှား ကိုယတှိုငထှုတလှုပဖှှဈနတေဲ့အကှောငှး၊ ပှနလှညလှုပကှိုငမှယ့ှ ရုပရှှငထှုတလှုပရှေး အကှောငှးအရာတှကေို မေးမှနှးထားပါတယှ။

Voice :  ZZ Gem & Jewellery ဆိုငရှဲ့ နှဈပတလှညပှှဲလုပဖှှဈတဲ့အကှောငှးလေး စပှောပေးပါဦး။
ZZZM :   ဒီပှဲလေးကတော့ မမတို့ လုပနှကအှတေိုငှးပေါ့နောှ။ တဈနှဈတဈခါ ပရိုမိုးရှငှးပှဲလေး လုပဖှှဈတယှ။ မမရဲ့ ဒီဇိုငှးအသဈတှကေို မိတဆှကတှဲ့ အခမှးအနားလေး လုပဖှှဈတယှ။ အဓိကတော့ ဒီဇိုငှးအသဈတှေ ကိုပေါ့နောှ။ သူမှားတှမှောမရှိတဲ့ ကိုယတှိုငထှှငထှားတဲ့ ဒီဇိုငှးလေးတှလညှေးပါတယှ။ မမကိုယတှိုငှ လုပထှားတဲ့ ဒီဇိုငှးတှလညှေးပါတယှ။ မှနမှာနိုငငှံက ဒီဇိုငနှာရဲ့ လကရှာနဲ့ ယိုးဒယားက ရတနာဒီဇိုငှးဆှဲထားတာတှလညှေး ပါပါတယှ။ 

Voice :  စီးပှားရေးကလညှး တဈဖကရှှိနတေော့ အနုပညာဘကကှိုရော မလုပတှော့ဘူးလား။
ZZZM :   အနုပညာကတော့ အရမှးကှီးတော့ မလုပနှိုငဘှူး။ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ ကိုယကှဒီစီးပှားရေးလုပငှနှးတှေ တဈဖကှ၊ စကရှုံကလညှး ရှိသေးတယှ။ ကိုယ့ရှဲ့ဝနထှမှးတှကေ တဈဖကဖှှဈနတယှေ။ ကှိုးကှားကှိုးကှားပေါ့။ ဓာတပှုံလေးတှလညှေး ပှေးရိုကဖှှဈတယှ။ မမရဲ့သားလေးတှကေိုလညှး စောင့ရှှောကရှတဲ့ အပိုငှးလေးတှလညှေးရှိတယှ။ အဲဒါကှောင့မှို့ပါ။ ကိုယပှိုငအှခှိနကှတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကိုယကှ အလုပလှုပနှရရငပှေှောတှဲ့ သူဆိုတော့ ပငပှနှးတဲ့ ဇာတာပါလို့လား မသိဘူး။ ပှောနှပေါတယှ။ ကိုယ့ရှဲ့ခစှတှဲ့ ပရိသတကှှီးအတှကလှညှး ကိုယကှလုပပှေးခငှတှယှ။ တဈဖကကှလညှး ဖောကသှညတှှေ မိတဆှှတှေေ အတှကလှညှး ကိုယကှလုပပှေးခငှတှယှ။ ဘယအှရာမဆို ကိုယတှိုငလှုပမှှ စိတတှိုငှးကတှဲ့လူမှိုးဆိုတော့ ပိုပငပှနှးတာပေါ့။ 

Voice :  ရုပရှှငထှုတလှုပရှေးကိုရော ပှနမှလုပဖှှဈတော့ဘဲ နားလိုကမှှာလား။
ZZZM :   ထုတလှုပရှေးဘကတှော့ မလှည့နှိုငသှေးဘူး။ ဒီဇိုငှးအသဈတှနေဲ့ လုပဖှို့ဆိုတာက လနဲ့ခှီ အခှိနကှှာတယှ။ ဒီဇိုငှးတဈခုထှကဖှို့ဆိုရငှ သုံးလေးလ၊ ခှောကလှ အဲလောကတှောငကှှာတယှ။ အဲမတိုငခှငမှှာဆိုလို့ ရှိရငလှညှး ကှောကတှှရှောရ စကရှုံသှားကှည့လှိုကနှဲ့ တအားအလုပမှှားတယှ။ ဒီတဈခုကို လုပဖှို့အတှကကှို အခှိနတှှအမှေားကှီး လိုအပတှယှ။ ဟိုဘကကှလညှး ရိုကတှာကမှနတှယှ။ ဇာတလှမှးတှေ ရှေးရတာ အရမှးကှာတယှ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇာတလှမှးတှကလညှေး ပရိသတတှှကလညှေး အဓိက ဇာတလှမှးကို ကှည့တှာပေါ့နောှ။ ဒီဘကကှို အခှိနပှေးလိုကရှငလှညှး တဈဖကကှ အားနညှးသှားတယှ။ မလုပတှာမဟုတဘှူး။ ပှနလှုပမှှာ။ မမတို့ရဲ့ CKKP Film Production အတှကှ ဇာတလှမှးပှနပှှီးတော့ သခှောရှေးပှီးတော့လုပမှှာ။ အဓိကကိုယတှိုငပှဲ ပါခငှတှယှ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယကှသိတယလှေ။ ဇာတလှမှးအနအထေား၊ ကိုယတှိုငလှညှး သရုပဆှောငဖှှဈတဲ့အခါကတှော့ ကိုယ့ရှဲ့ဇာတကှောငှ အဲဒါတှအကေုနလှုံးကို ကိုယတှိုငဖှတကှှည့ပှှီးတော့မှ ရိုကခှငှတှယှ။ အဲလိုမှိုးတှလညှေး ပါတဲ့အခါကတှော့ လူကတော့ တဈယောကတှညှးပဲ ရှိတယှ။ အဲဒါကှောင့ှ ဟိုဘကရှော ဒီဘကရှော အဆငမှပှဘေူး။ 

Voice :  ရာဇဝငရှိုငှးခဲ့သညှ ရုပရှှငဇှာတကှားနဲ့ မတူအောငှ ဘယလှိုတှေ ပှောငှးလဲသှားအောငှ ရိုကမှလဲ။
ZZZM :   ပထမဆုံးရိုကတှဲ့ ကားတုနှးက ဒရာမာလညှးဖှဈတယှ။ ဇာတအှိမကှလညှး ခါတိုငှး သမားရိုးကနှဲ့မတူဘဲ နညှးနညှးကှဲတဲ့ ဇာတလှမှးမှိုုးလေး။ ဒုတိယဇာတကှားကိုကတှော့ ပိုပှီးတော့ ကောငှးမှနအှောငလှုပရှမယှ။ ဇာတလှမှးကို သခှောရှေးရမယှ။ ပရိသတတှှရေော အကုနလှုံးက အခှိနပှေးပှီး ကှည့ရှမှာဆိုတော့ ဇာတလှမှးကောငှးလေးတှေ သခှောပရိသတအှတှကှ ရှေးခယှပှှီး လုပသှှားမှာပါ။ ခစှတှဲ့ပရိသတကှို ဘယတှော့မှမမေ့ပါဘူး။ အနုပညာသမားတဈယောကလှို့ ခံယူထားပါတယှ။ အနုပညာလညှး လုပသှှားဦးမှာ။

ခငညှိုညိုသိမ့ှ  • VIA