News

POST TYPE

INTERVIEW

နီနီခင်ဇော်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
02-Oct-2018
“လူတိုငှးကို လှည့ကှှည့ခှငှတှဲ့စိတကှို ဖှောကမှယှ။ ကိုယ့ှ Team ထဲမှာ လူကောငှးရဖို့အတှကကှို သသခှေောခှာ ရှေးထုတမှယှ”

နာမညကှှောတှေးသံရှငှ တဈဦးဖှဈတဲ့ နီနီခငဇှောနှဲ့တှေ့ဆုံပှီး လတတှလော အနုပညာလှုပရှှားမှုအကှောငှး၊ စီးရီးသဈမှာ ပါဝငမှယ့ှ သီခငှှးတှအကှေောငှးနဲ့ Cyber Bullying လုပခှံရတဲ့သူတှအတှကှေ အားပေးစကားတှကေို The Voice က မေးမှနှးဖောပှှထားပါတယှ။ 

Voice : နီနီရဲ့ လတတှလော အနုပညာလှုပရှှားမှု အကှောငှးကနေ စပှီး ပှောပှပေးပါဦး။
NNKZ : နီနီရဲ့ လတတှလောအနုပညာလှုပရှှားမှုကတော့ နေ့တိုငှး အလုပလှုပရှပါတယှ။ ဂီတအလုပလှေးတှအပှငှေ စီးပှားရေးအလုပတှှအတှကပှေါ အခှိနပှေးရတာပေါ့နောှ။ ဂီတအလုပအှတှကကှတော့ နေ့တိုငှး သီခငှှးလေးတှေ ရေးဖှဈတယှ။ တခှို့သီခငှှးလေးတှကေို အသံသှငှးတယှ။ အှနလှိုငှးမှာ Single Song လေးတှေ ထှကဖှို့ ကှိုးစားတယှ။ ဒါတှကေ နီနီ နေ့တိုငှးလုပနှကှေ အလုပတှှပေါပဲ။

Voice : အဆိုတောအှမှားစုက စီးရီးခှအသဈထှကဖှေို့ထကှ အှနလှိုငှးမှာ Single သီခငှှးလေးတှဖှနေ့ပှှီး ပရိသတနှဲ့ အဆကမှပှတဖှို့ ကှိုးစားလာကှတယနှောှ။ ဒါက ဂီတဈေးကှကအှခှအနကှေေောင့လှား။
NNKZ : နီနီကတော့ Album အနနေဲ့ပဲ ထှကနှိုငအှောငကှှိုးစားသှားမယှ။ အှနလှိုငှးမှာပရိသတနှဲ့ အဆကမှပှတဖှို့အတှကှ Single သီခငှှး လေးပုဒဖှှန့တှယဆှိုရငှ နောကထှပှ ၆ ပုဒကှတော့ Album ထဲမှာပဲ ပေါငှးပှီးပေးဖို့ စဉှးစားတယှ။ နီနီတို့ငယငှယတှုနှးက မာရီယိုစီးရီးထှကခှဲ့တဲ့ အခှိနတှုနှးက Album တဈခုလုံး နားထောငရှတဲ့ ဖီလငနှဲ့က မတူတော့ဘူး။ အခုခှိနမှှာက တဈပုဒခှငှှးစီခှဲပှီး နားထောငရှသလို ဖှဈနတယှေ။ အဲဒါကှောင့ှ Album အနနေဲ့ ထှကနှိုငဖှို့ ကှိုးစားနပေါတယှ။

Voice : နီနီ ရေးဖှဈနတေဲ့ သီခငှှးအသဈတှအကှေောငှးလညှး ပှောပှပေးပါဦး။
NNKZ : ပရိသတတှှကေို မကှာခငမှှာ နီနီ သီခငှှးအသဈတဈပုဒပှေး စရာရှိပါတယှ။ နီနီ့ဘဝမှာတဈခါမှာ မရေးဖူးတဲ့ သီခငှှးတဈပုဒပှါ။ အခစှှ အကှောငှးလညှးမဟုတဘှူး။ ကိုယ့ကှိုယကှိုယတှောငှ အဲဒီသီခငှှးကို ဘယလှိုရေးဖှဈခဲ့မှနှးမသိဘူး။ နီနီရေးနကမှဟေုတတှဲ့၊ ကှငှခ ပုံစံမှိုး ပါပဲ။ မှှောလှင့ခှကှှ တဈစုံတဈရာလို ခှနအှားပေးနိုငတှဲ့ သီခငှှးမှိုးလညှး မဟုတဘှူး။ ဒါပမေဲ့ နားထောငလှိုကတှာနဲ့ ပရိသတတှှပှေောသှှားလိမ့ှ မယှ။ သီခငှှးရေးတဲ့အပိုငှးမှာ နီနီကအရမှးကှီးထူးခှှနတှဲ့သူမဟုတတှဲ့ အတှကှ ဆရာတှကေ ကှီးကှပပှေးရတာပေါ့။

Voice : နောကထှှကမှယ့ှ နီနီ့ရဲ့ စီးရီးသဈမှာရော ဘယလှိုသီခငှှးမှိုး တှပေါနိုငမှလဲ။
NNKZ : ပရိသတတှှကတေော့ အခစှသှီခငှှးလေးတှေ ကှိုကတှာမှားတယလှေ။ အလကားပဲလို အခစှသှီခငှှးမှိုးတှကေို ပရိသတတှှကေ ပိုကှိုကကှှတယှ။ အဲဒီလိုသီခငှှးမှိုးလေးတှလညှေး ထည့မှယှ။ နောကပှှီး နီနီက အကပိုငှးကိုလညှး ဝါသနာပါတဲ့အတှကှ ကလို့ကောငှးတဲ့သီခငှှးလေးတှလညှေး ထည့မှယှ။ နီနီ့ပရိသတတှှကတေော့ မှှနတယလှေေ။ အနှေးခညှှးပဲ ကှိုကတှဲ့သူမရှိသလို၊ အမှူးခညှှးပဲလညှး ကှိုကကှှတာ မရှိဘူး။ အဲဒါကှောင့မှှှပှီးထည့ရှမှာပေါ့။

Voice : The Voice Myanmar သီခငှှးဆိုပှိုငပှှဲ Season 2 ကလညှး စတော့မှာဆိုတော့ Coach အဖှဈ ထပမှံပါဝငသှှားဦးမှာလား။
NNKZ : အဲဒါကတော့ နီနီတို့ ပရိသတတှှကေို ကှိုပှီးတော့ ဖှင့ပှှောလို့ မရသေးဘူးပေါ့။ တခှို့ကိဈစလေးတှကေို ဆှေးနှေးနကှတောရှိတော့လေ။ ဖှင့ပှှောလို့မရသေးဘူး။ ဒါပမေဲ့ Season 2 အတှကှ ရငတှော့ ရငခှုနနှကှပှေီ။ ဝငပှှိုငမှယ့သှူတှကလညှေး ပှငဆှငမှှုတှလညှေးလုပနှကှပေါပှီ။ အကယှ၍ Season 2 မှာ နီနီထပပှါဖှဈခဲ့ရငတှော့ လူတိုငှးကို လှည့ကှှည့ခှငှတှဲ့စိတကှို ဖှောကမှယှ။ ကိုယ့ှ Team ထဲမှာ လူကောငှးရဖို့အတှကကှို သသခှေောခှာရှေးထုတမှယှ။ အဲဒီလိုတော့ စဉှးစားထားပါတယှ။

Voice : လူမှုကှနရှကမှှာ Cyber Bulling လုပကှှတာတှေ အရမှးမှားလာတယှ။ ဒီအပေါမှှာရော အနုပညာရှငတှဈယောကအှနနေဲ့ ဘယလှိုမှငမှိလဲ။
NNKZ : နီနီကတော့  Cyber Bulling လုပခှံရတဲ့သူတှကေိုတော့ ဂရုမစိုကခှှငှးအနုပညာနဲ့ပဲ နပေါလို့ ပှောခငှပှါတယှ။ လူတိုငှးလညှး ကှုံဖူးကှမှာပါပဲ။ နီနီကတော့ စာအုပလှေးတှဖတပှှေီး ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ပှောအှောငထှားတတတှဲ့ အကငှ့လှေးကို နောကပှိုငှးမှေးမှူလာနိုငတှဲ့အတှကှ စိတအှေးခမှှးမှုရပါတယှ။ လူဆိုတာကိုယ့ရှဲ့ပှောရှှှငမှှုကို ကိုယကှိုယတှိုငှ ရှာဖှနေိုငဖှို့ပါပဲ။ စိတဆှငှးရဲစရာတှကတေော့ ရှိမှာပဲလေ။ ကိုယယှူမလား၊ မယူဘူးလားအပေါမှှာ မူတညတှာပေါ့နောှ။ ယူလိုကရှငတှော့ ကိုယ့ပှဈစညှးဖှဈသှားမှာပေါ့။ ကိုယမှယူရငတှော့ လာပေးတဲ့သူက ဘယလှောကပှဲပေးပေး ပေးလို့ မရဘူးလေ။

Voice : ကိုယတှိုငရှော ဘဝမှာကှုံတှေ့ရတဲ့ အခကအှခဲတှကရေော ဘယလှိုရုနှးထှကနှိုငအှောငကှှိုးစားခဲ့လဲ။
NNKZ : နီနီ့ကိုလညှး စိတညှဈစရာတှပေေးကှပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ နီနီ မယူဘူးလေ။ ကိုယ့ခှှံရှေ့မှာ လာထားတဲ့ လကဆှောငပှဈစညှးတဈခုလိုပါပဲ။ ကိုယမှယူခငှဘှူးဆိုရငတှော့ ခှံထဲကိုဝငမှလာပါဘူး။ ကိုယကှ လကခှံမှ ရငထှဲကို ရောကတှာပါ။ ရငထှဲကို ရောကသှှားမှ စိတမှကောငှးစရာတှေ၊ ငိုစရာတှကေို ဦးနှောကကှနေ စဉှးစားပှီးတော့ ဆကသှှားတာပေါ့နောှ။ ဒါကှောင့မှို့ နီနီတို့က  Cyber Bulling ကို ဘယလှောကပှဲ ဆန့ကှငှပှါတယလှို့ပှောပှော လုပနှတေဲ့ သူတှကတေော့ ဆကလှုပမှှာပါပဲ။ နီနီတို့ တတနှိုငတှာက ကိုယ့စှိတဓှာတကှို ခိုငမှာအောငထှားနိုငဖှို့ပါပဲ။

သန့ဇှငှဦး


  • VIA