News

13-Nov-2018
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးက်န္းမာသန္စြမ္းေရးအတြက္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဏုအာဟာရႏွင့္ အစာစားသံုးမႈ ပံုစံစစ္တမ္းကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Nov-2018
မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုက္နယ္ဆရာဝန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ Mobile Tablet အလံုး တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
09-Oct-2018
အစားအေသာက္မ်ား အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပုဂၢလိကဓာတ္ခြဲခန္းကို တစ္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။
09-Oct-2018
အစားအေသာက္မ်ား အပါအဝင္ ကုန္စည္ပစၥည္းကိုးမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အၫႊန္းစာသားမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ယခုေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။
03-Oct-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မိခင္ေသဆံုးမႈျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး မိခင္ေသဆံုးမႈ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
26-Sep-2018
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ၁,၃၀၀ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
05-Sep-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ငါးႏွစ္အတြင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ေဆးလိပ္ေငြ႔ ကင္းစင္သည့္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
04-Sep-2018
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္း မ်ားျပားလာၿပီး ထိုေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ လူဦးေရလည္း တိုးပြားလာေၾကာင္း ယင္းတိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
04-Sep-2018
အိုင္အိုဒင္း ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေရာဂါသည္ အာဟာရ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ေရာဂါပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလြင္မာလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
28-Aug-2018
ျပည္တြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။
21-Aug-2018
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Dumex Mamil Gold ႏို႔မႈန္႔မ်ားတြင္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဗက္တီးရီးယားပိုး ေတြ႔ရွိသျဖင့္ အဆိုပါႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ေဈးကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စင္ကာပူအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။
07-Aug-2018
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအနက္မွ သံုးေသာင္းခန္႔ကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ Mobile Tablet မ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
18-Jul-2018
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြနည္းပါးလြန္းသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ၁၅၀ ကို အခမဲ့ကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာသန္႔စင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။
03-Jul-2018
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ သူနာျပဳမ်ား သူနာျပဳသိပၸံ (ေပါင္းကူး) သင္တန္းကို လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ေစဘဲ အေဝးသင္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)၊ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
27-Jun-2018
မူးယစ္ေဆးဝါးေရးရာ မူဝါဒေျပာင္းလဲေရး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမႈအဖြဲ႔-ျမန္မာႏွင့္ မိတ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ ေပၚေပါက္ေရးအျပင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကမ္ပိန္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔မွ ညႇိႏိႈင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ နန္းပန္းအိခမ္းက ေျပာၾကားသည္။