News

POST TYPE

FOREIGN AFFAIRS

ဒိန္းမတ္တြင္ ေခါင္းၿမီးၿခံဳထည္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းကို လူရာခ်ီ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ
03-Aug-2018ကိုေပေဟဂင္၊ ဩဂုတ္ ၁

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းမွေျခအထိ ဖံုးကြယ္ေပးသည့္ ေခါင္းၿမီးၿခံဳထည္ (ဘူရ္ခါ) ဝတ္ဆင္မႈပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုေပေဟဂင္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ အာဟတ္စ္၌ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃၀၀ ခန္႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဘူရ္ခါ ဝတ္ဆင္မႈပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားကို မမွ်မတပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာေရာက္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၇ သန္းရွိေသာ ဒိန္းမတ္တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိႏွစ္သက္ရာ ယံုၾကည္ရာ ဝတ္ဆင္ခြင့္ကို အစိုးရက ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟုလည္း လူ႔အခြင့္အေရးသမားအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒကို ဒိန္းမတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလကတည္းက ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္မွ စတင္အာဏာသက္ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယခုပိတ္ပင္မႈသည္ ဘာသာေရး ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအေပၚ တားျမစ္ရာေရာက္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ကိုေပေဟဂင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ဘူရ္ခါၿခံဳထည္ထက္ပင္ ပိုမိုပိတ္ဆို႔ထားသည့္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးေနရာသာ ဖြင့္ထားေသာ နစ္ကတ္ၿခံဳထည္မ်ားဝတ္ဆင္၍ ဆႏၵျပခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲမွာ သံုးနာရီနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားပါဝင္သလို မြတ္ဆလင္မဟုတ္သည့္ ဒိန္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီး “လမ္းေပၚမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူေတြ အလိုမရွိ”၊ “ငါ့ဘဝ ငါေ႐ြးခ်ယ္”ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

အမည္အျပည့္အစံု မေျပာလိုေသာ နစ္ကတ္ၿခံဳထည္ဝတ္ထားသည့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူ ဆာဘီနာက “ကၽြန္မတို႔ ဒီလိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို လက္မခံဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအေပၚ အထူးတလည္ပစ္မွတ္ထားတာကို လက္မခံဘူးဆိုတာ အစိုးရသိေအာင္ ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆာဘီနာသည္ ယခုပိတ္ပင္မႈတြင္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္သည့္ နစ္ကတ္ သို႔မဟုတ္ ဘူရ္ခါၿခံဳသည့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံေန မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီး ၁၅၀-၂၀၀ ဝန္းက်င္အနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရဘူရ္ခါ သို႔မဟုတ္ နစ္ကတ္ၿခံဳေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမ်က္ႏွာ ဖံုးကြယ္ထားမႈဖြင့္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသြားလာရာေနရာမွ ထြက္ခြာသြားရန္ ရဲက ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ေတြ႔ရွိပါက ဒိန္းမတ္ေငြေၾကး ကေရာင္း ၁၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၆၀) ဒဏ္႐ိုက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ထပ္ေတြ႔တိုင္း ဒဏ္ေၾကးျမင့္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ဒဏ္ေၾကး ကေရာင္း ၁၀၀၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဆႏၵျပပြဲတြင္ ေခါင္းၿမီးၿခံဳဆႏၵျပသူမ်ားကိုမူ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ယခုဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျပစ္မႈေျမာက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ထားသည္။ 

F-03