News

POST TYPE

FEATURE

ခိုကိုးရာမဲ့တို႔ကိုဖိစီးထားသည့္ ကာမဘီလူးမ်ား
02-Aug-2018အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမေလးသည္ ေဂဟာတြင္ ခိုကိုးေနသည့္ မိန္းကေလးေပါင္း ၃၄ ဦးတြင္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို ေဂဟာတြင္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ျခင္းအျပင္ သတ္ျဖတ္ေနသည္ဆိုသည့္သတင္းက အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ခိုကိုးရာမဲ့ေဂဟာတစ္ခုတြင္ ဘီလူးစီးေနသည့္ လူတစ္စုအေပၚ ျပည္သူေတြ ေဒါသထြက္ၾကသည္။ 

Seva Sankalp Samiti ေဂဟာတြင္ ကေလးေပါင္း ၄၄ ဦးကို လက္ခံထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘူတာႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနၾကေသာ အိမ္ကထြက္ေျပးလာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေခတၱခိုနားရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

ေဂဟာအတြင္း ကယ္ဆယ္ျခင္းခံလိုက္ရသည့္ မိန္းကေလး ၃၄ ဦးထဲတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးမွာ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အငယ္ဆံုးမွာ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဂဟာမွ တာဝန္ရွိသူ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ယင္းတို႔အထဲတြင္ ေဂဟာမွဴး ဘရာဂ်က္ရွ္သာခါလည္းပါသည္။ သူက ျပစ္မႈမ်ားကို သူ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ထားၿပီး၊ တစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လ်က္ရွိသည္။ 

မိန္းကေလးမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က အထူးခံု႐ံုးတြင္စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကေလးသူငယ္မ်ားလိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္း ဖက္မႈကာကြယ္ေရးဥပေဒ (POCSO) အရထိုအမႈကို စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ POCSO ဥပေဒကို ဧၿပီလကမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ပါက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယခုေဂဟာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမွာ မိန္းကေလးမ်ားအားလံုး မုဒိမ္းမႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းခံထားရျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည္။ 

Seva Sankalp Samiti ေဂဟာသည္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္။ အလွဴေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ထားသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ခိုကိုးရာမဲ့တို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ေဂဟာမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ သာခါသည္ ေဂဟာအတြင္းရွိ ျပစ္မႈမ်ားကို စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေနသည့္ ဘီလူးတစ္ေကာင္အျဖစ္ အားလံုးကသတ္မွတ္ထားသည္။ ကေလးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သူသည္ မိန္းကေလးမ်ားကို ဝတ္လစ္စားလစ္ထားသည္။ ႀကိမ္၊ ခါးပတ္မ်ားႏွင့္႐ိုက္သည္။ အိပ္ေဆးမ်ား ထိုးေပးၿပီး သူႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္ၾကသည္။ 

ကေလးမ်ားက သူတို႔အေပၚ သာခါႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား မည္သို႔ ျပဳက်င့္ၾကေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္မ်ားမွာ ၾကားလို႔မွမေတာ္၊ ေဖာ္ျပလို႔မွမေကာင္း ျဖစ္သည္။ အသက္အငယ္ဆံုး မုဒိမ္းက်င့္ခံထားရသည့္ ၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္ကေလးက သူသည္ သာခါ၏ ပံုမွန္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို ခံေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကို သူတို႔ ကေလးေတြက “ႀကိမ္ကိုင္ဦးေလး”ဟုပင္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေခၚေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးမေလးကလည္း သူ႔ကို ညဆိုလွ်င္ လာဆြဲေခၚသြားတတ္ၿပီး အဝတ္အစားေတြကို ဆြဲခၽြတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္လွ်င္လည္း ေျခေထာက္မ်ားကို ေရာင္လာသည္အထိ ႐ိုက္ႏွက္တတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ တစ္ေယာက္ကလည္း ေဆးေသာက္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္သူ႔ကို ေရေႏြးပူႏွင့္ ေလာင္းသည္ဟုဆိုသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္က အဓမၼျပဳက်င့္သူကို တြန္းလိုက္ရာ သူ႔ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အငတ္ထားၿပီး ေနာက္ဆံုး ေတာင္းပန္ၿပီး သူတို႔အလိုလိုက္မွ ခြင့္လႊတ္လိုက္သည္။ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ျငင္းဆန္လွ်င္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမွာ ႐ိုးေနၿပီဟု မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ရဲကို ေျပာျပသည္။ 

မိန္းကေလးတစ္ဦးကလည္း ေဂဟာတြင္ ကီရန္အန္တီဆိုသည့္ မိန္းမႀကီးမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုမိန္းမႀကီးက မိန္းကေလးေတြကို အဝတ္အစားမဝတ္ခိုင္းဘဲ အိပ္ေစသည္။ ဆဲဆို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းသာမက ေရေလာင္းၿပီးထားျခင္းလည္း ခံၾကရသည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို အသံုးေတာ္ခံအျဖစ္ သူကိုယ္တိုင္၏ စီမံေပးျခင္းကို ခံၾကရသည္။ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာ မိန္းကေလးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီး အစေဖ်ာက္လိုက္သည္။ ထြက္ေျပးလွ်င္လည္း ျပန္ဖမ္းလာသည္။ ႀကိဳးတုပ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံၾကရသည္။ လြတ္ထြက္သြားၿပီး အျပင္တြင္ အကူအညီေပးရန္ လိုက္ေတာင္းပန္သည့္ မိန္းကေလးမ်ား ရွိေသာ္လည္း မည္သူကမွ အကူအညီမေပးခဲ့ေပ။

ေဂဟာတြင္ ေနရသူမ်ား၏ဘဝကား ညတိုင္း မည္သူငရဲက်မည္ကို မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေဂဟာထဲတြင္ ေနသည့္ကာလမ်ား၌ ကာမဘီလူးမ်ားအတြက္ အလွည့္က်ေဖ်ာ္ေျဖႏွစ္သိမ့္မႈကို ကေလးတိုင္း အလွည့္က်တာဝန္တစ္ခုလို ထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကရသည္။ 

ဘီဟာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔က ထိုေဂဟာအတြင္း ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ရခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔က ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အစိုးရထံျပန္ၿပီး အစီရင္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ား၌ လက္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားေတြ႔ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ေမးၾကည့္ရာ၌ သူတို႔ကို မုဒိမ္းက်င့္စဥ္ လက္မ်ားကို ပုလင္းကြဲမ်ားျဖင့္ျခစ္ၿပီး အာသာေျဖၾကေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ 

ယခုအခါ Seva Sankalp Samiti ေဂဟာကို အစိုးရက ခ်ိတ္ပိတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထဲတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေပးေရး အရာရွိတစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေနသည္။ သူက အစိုးရ၏ လူမႈဖူလံုေရးဌာန အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

မူဇက္ဖာပါရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဌာနမွဴး ဟာပရစ္ခါးကလည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ထံတြင္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ထားမႈမ်ားအား ေဆးစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ေဂဟာအတြင္းကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အနံ႔အသက္မ်ား အလြန္ဆိုးဝါးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔က မသကၤာသျဖင့္ ေဂဟာဝန္းက်င္ရွိ ေျမမ်ားကိုလည္း တူးေဖာ္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ထြက္ခ်က္ထဲတြင္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္သြားသည္ဟု ပါရွိထားသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တစ္ေနရာတြင္ ျမႇဳပ္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သံသယျဖင့္ ေျမလွန္ရွာေဖြေနၾကေသာ္လည္း ယခုအထိ မေတြ႔ရေသးေပ။

ေဂဟာအတြင္း၌ ဒုတိယထပ္ကိုတက္သည့္ ေလွကားတစ္ခုကို ကားဂိုေဒါင္ထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယထပ္က မိန္းကေလးေတြကို ထားသည္။ ကာမဘီလူးမ်ားသည္ ထိုလမ္းကိုသံုးၿပီး မိန္းကေလးေတြကို တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ဆြဲေခၚကာ က်ဴးလြန္ၾကသည္။ 

ပတ္နာေဆးေကာလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဆးအဖြဲ႔က မိန္းကေလးမ်ားကို စစ္ေဆးေပးခဲ့သည္။ သူတို႔၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေဂဟာေန မိန္းကေလးအားလံုး အဓမၼျပဳက်င့္ထားျခင္းခံထားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ကေလးေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆး႐ံုေခၚလာၿပီး ေဆးစစ္ခိုင္းတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼက်ဴးလြန္ထားျခင္း ခံထားရမႈရွိ၊ မရွိေပါ့။ အားလံုးကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံထားၾကပါတယ္” ဟု ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ရာဂ်စ္ ရန္ဂ်န္ ပရာဆတ္က ေျပာၾကားသည္။ 

Seva Sankalp Samiti ေဂဟာသည္ ဘီဟာလူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး မန္ဂ်ဴဗာမာ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္ဝင္ထြက္သြားလာေနသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ မန္ဂ်ဴ၏ ေယာက်ာ္းသည္ ဤေဂဟာကို လာၿပီး မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရာ၌ ပါဝင္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးက သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုေခၚၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို ဤအမႈအတြင္း ဆြဲမထည့္ရန္ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည္။ မန္ဂ်ဴကိုယ္တိုင္က ဤအမႈတြင္ သူ႔ခင္ပြန္း လံုးဝပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန CBI (Central Bureau of Investigation) ကလည္း ထိုအမႈကို ယခုအခါကိုင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း နယူးေဒလီတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးကတည္းက အစိုးရအေနႏွင့္ ဥပေဒကိုျပဳျပင္ၿပီး တင္းက်ပ္စြာ ႏွိပ္ကြပ္သင့္ေသာ္လည္း မလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တိုင္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အဓမၼအက်င့္ခံေနရမႈမ်ားမွာ တိုးလာၿပီး ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ယခု ေဂဟာတြင္ ဘီလူးစီးေနသည့္အမႈမွာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးကိုင္တြယ္ရမည့္အမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း တရားဥပေဒကို အျမန္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဝိုင္းဝန္းေထာက္ျပ အႀကံျပဳၾကသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥမ်ားကို အျမန္ဆံုး တရားစီရင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တြန္းအားမ်ားေပးထားသည္။ ေဂဟာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းမႈ၌ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားရသနည္းဆိုသည့္ေမးခြန္းကို စတင္ရင္ဆိုင္ရသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ ထိုသို႔ မဆီေလ်ာ္မႈမ်ား မည္မွ်ရွိေနသနည္းဆိုသည္ကို ပါလီမန္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ အမတ္ေတြက စီစဥ္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ေဂဟာသည္ မည္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ မည္သို႔ရပ္တည္ ေနသည္၊ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဆိုျခင္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းအစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပလာၾကသည္။

ယခုအခါ Seva Sankalp Samiti ေဂဟာမွ မိန္းကေလးမ်ားကို ဘီဟာနယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားသို႔ ခြဲပို႔ထားသည္။ သူတို႔၏ မိဘမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႀကိဳးစားၿပီး ရွာေဖြေပးေသာ္လည္း မေတြ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕က ဘီဟာမွျဖစ္ၿပီး အျခားမိန္းကေလးေတြမွာ အေနာက္ဘန္ေဂါနယ္မ်ားက ေရာက္လာၾကသူပင္ရွိသည္။ ဘီဟာမွ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန္႔အကြာက ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂဟာမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားကို ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ေဂဟာဆိုတိုင္း သူတို႔ဘဝမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိႏိုင္မည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ ဘီဟာနယ္တြင္သာမဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ားတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္ေတြ မည္မွ်ရွိေနသနည္း။ ေဂဟာတြင္ခိုလံႈေနသူမ်ားကို အေဖ်ာ္ေျဖခံအသံုးေတာ္ခံမ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ေနသည့္ေနရာေတြ မရွိႏိုင္ဘူးလားဟုလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ယခုမွေတြးဆေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ 

နယူးေဒလီလူမႈသုေတသနစင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ ရန္ဂ်နာကုမာရီက “လူေတြကႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိလာ ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီလို စက္ဆုပ္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ေတြ ထက္ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့”ဟု ဆိုသည္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၁၅ မိနစ္တိုင္း ကေလးတစ္ေယာက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရေၾကာင္း Child Rights and You အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုအတြင္း မုဒိမ္းမႈေတြက ၅၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္မားလာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က လက္ခံရရွိသည္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၃၈၉၄၇ မႈရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၃၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဆိုသျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အမ်ိဳးသားရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းျဖစ္သည္။ 

ကေလးေတြက ယခုအခါ ဘီဟာနယ္ထဲမွာပင္ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာရွိေနသည္။ သူတို႔က -

“ေက်ာင္းျပန္တက္ခ်င္တယ္။ သမီးတို႔ ရဲျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ရဲျဖစ္လာရင္ ဒီလို သမီးတို႔ကို ခံစားရေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြကို ျပန္ၿပီး လက္စားေခ်မယ္” ဟုဆိုၾကသည္။ 

(Ref: The Times of India, Undia Today, NDTV, Pakistan Defence, India Times)