News

POST TYPE

FEATURE

တ႐ုတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဝ႐ုန္းသုန္းကားအေနအထား
21-Jul-2018ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး၏ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ားသည္ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္ မီဒီယာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေတာ့သည္။ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ အုတ္က်ိဳးေတြျပန္႔ေနသည္။ ေအးလြန္းသျဖင့္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေနသည့္လူမ်ားသည္ ကိုင္းတိုင္းတိုင္းျဖင့္ ႏွင္းေတာထဲတြင္ ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏွင္းေတာထဲတြင္ အထုပ္အပိုးေတြကိုခ်ၿပီး နားေနၾကသည္။ 

ထိုသို႔ လူေတြလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရက စတင္မီးေမႊးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ေတြကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြသည္။ အနည္းဆံုး လူ ၁၉ ေယာက္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဤၿမိဳ႕စြန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက သန္း ၂၈၀ ခန္႔ရွိေနသည္။ သူတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ၿပီဟု တ႐ုတ္က ကမ္ပိန္းေတြလုပ္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္အေရးတစ္ခုတည္းမဟုတ္ ကမၻာ့အေရးကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ကတည္းက တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီး ေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ပိုၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးမ်ားအေျခခိုင္လာၿပီးေနာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား သိသိသာသာနည္းပါးသြားၿပီး အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေနသည့္ တ႐ုတ္အေနာက္ပိုင္းနယ္မ်ားကို ေရာက္ကုန္သည္။ 

“ေဘဂ်င္းက အလုပ္သမားေတြ သူတို႔အိမ္သူတို႔ျပန္ကုန္ၾကၿပီ။ စက္႐ံုေတြလည္း ပိတ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔ ဘယ္မွသြားစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ျပန္ၾက႐ံုပဲရွိေတာ့တယ္” ဟု ခ်န္႐ႈနယ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

အစိုးရကေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ႏွင္ထုတ္ေနၿပီဆိုသည့္သတင္းက ေတာမီးပမာျပန္႔သြားသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေျပးၾကၿပီ။ သူတို႔ဘယ္ဆီကို ေျပးၾကမည္နည္း။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတပ္ႀကီးသည္ တစ္ေနရာမေကာင္း တစ္ေနရာေျပာင္းေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။ အိမ္ျပန္ၿပီဟုေျပာေသာ္လည္း သူတို႔တကယ္ အိမ္ျပန္ၾကသည္မဟုတ္။ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ သူတို႔ေသာကေရာက္စြာျဖင့္ သြားလာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေက်းလက္အလုပ္သမားေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေတာမွာေမြးေသာ္လည္း ေတာအလုပ္ေတာင္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခ်င္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ သူတို႔က မိ႐ိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကိုစြန္႔ၿပီး ၿမိဳ႕ျပမ်ားကိုတက္လာကာ ဧည့္စာရင္းႏွင့္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကိုယ့္ေဒသကိုပစ္လာၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ေနသူမ်ားအား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္စာရင္းမွာပင္ ေက်းလက္မွတက္လာသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂ ဒသမ ၅၁ သန္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိလည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြက ၁၇၂ သန္းေလာက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ထိန္းထားရသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားသန္းေခါင္စာရင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

အေနာက္ပိုင္းကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ေရာက္ကုန္ၿပီဆိုျခင္းမွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာကို ေထာက္ျပေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ဘီလ်ံဝက္ခန္႔ဆင္းရဲေနေၾကာင္း အဆိုကို ေခ်ဖ်က္ရာလည္း ေရာက္ေစသည္။ ေက်းလက္ကိုပစ္ၿပီး ၿမိဳ႕တက္ကာ စက္႐ံုမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ဝင္ေငြပိုေကာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တြင္ “တ႐ုတ္ျပည္မွာလုပ္သည္” ဆိုေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေခတ္စားလာသည္။ ျပည္တြင္းထြက္ကိုပဲ ဦးစားေပးၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လမ္းၫႊန္လ်က္ရွိသည္။ 

စက္မႈေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလိုအေလ်ာက္စက္ေတြကိုတည္ေဆာက္ ထည့္သြင္းၿပီး စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ စက္႐ုပ္ေတြကို အစားထိုးလာသည္။ ယခင္အလုပ္သမားမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စက္ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြက ေနရာဝင္ယူလာသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စာရင္းတြင္ စက္႐ံုမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ၃၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း စက္႐ံုမ်ားက လူအင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။

စက္႐ံုေတြက အဘယ္ေၾကာင့္ လူေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ေနရသနည္း။ အေၾကာင္းမ်ားစြာအနက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လုပ္ခလစာမ်ား တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ လုပ္ခလစာမွာ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္နာရီအတြက္ လုပ္ခလစာေပးရႏႈန္းမွာ ၃ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာခန္႔ျဖစ္လာသည္။ စက္႐ံုမ်ားအေနႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ တြက္ေျခမကိုက္ေတာ့ေၾကာင္း ညည္းညဴလာၾကသည္။

တ႐ုတ္တြင္အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္ေပးေနရသည့္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ချပႆနာေၾကာင့္ တြက္ေျခမကိုက္သျဖင့္ ပိတ္လိုက္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ရေတာ့သည္။ ပုဂၢလိကစက္႐ံုေတြက ပိတ္သည့္အထဲတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွာ စက္႐ံုမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ေဝဖန္ပစ္တင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စက္႐ံုေတြပိတ္ လာခဲ့ရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေၾကာင့္လည္း ေလထု၊ ေရထုညစ္ညမ္းေစသည့္ စက္႐ံုမ်ားကို အစိုးရကပိတ္ခိုင္းရာ ထိုစက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ၾကရျပန္သည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ စက္႐ုပ္သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည္။ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံု မ်ားကို ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ေငြမ်ားထုတ္ေခ်းရန္ ကတိျပဳထားၾကသည္။ တ႐ုတ္က တ႐ုတ္ ထုတ္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳၿပီး တ႐ုတ္တြင္ ထုတ္သမွ်ကို ကမၻာလႊမ္းေအာင္လုပ္ခ်င္ေနသည့္ ေပၚလစီတြင္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ဇီက်န္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စက္႐ုပ္မ်ားကို အစားထိုး တပ္ဆင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၂ သန္းေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ 

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္႐ြာမ်ားသို႔လည္း မျပန္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ခိုကပ္ေနၿပီး ဝဲလွည့္ေနၾကရသည္။ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္မရွိသည့္အခါ စက္႐ံုတြင္ ကားေမာင္းရသည့္ အလုပ္မ်ားကိုေျပာင္းလုပ္သူေတြက ေျပာင္းလုပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း တ႐ုတ္တြင္ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္ e-commerce လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိမ္အေရာက္ပစၥည္းပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းပို႔သမားမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ပစၥည္းပို႔ဝန္ေဆာင္သမားေတြက လုပ္ခလစာမက္စရာျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ခန္႔ပင္ရသူေတြရေနၾကသည္။ ထိုလုပ္ခေငြက စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ခ၏ ႏွစ္ဆျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ပံုစံေတြေျပာင္းသလို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလာသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဘက္ကို ေျပာင္းလာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ပစၥည္းပို႔ဝန္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းကလည္း အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ သူတို႔က ေငြရသည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္မီမပို႔ႏိုင္လွ်င္ဆိုသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ပစၥည္းကို အခ်ိန္မီ မပို႔ႏိုင္သျဖင့္ စကားမ်ားၿပီး အလုပ္ျပဳတ္သူေတြကလည္း မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ စက္႐ံုထဲမွာ လုပ္တာကမွ ခပ္ေကာင္းေကာင္းဟုေျပာသူေတြကရွိေနသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္မွီခိုေနရသည္မွာ စရိတ္ကမေသးေပ။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထိုင္စရိတ္ အလြန္ႀကီးသည္။ အလုပ္ျပဳတ္သူေတြ ပိုဆိုးသည္။ ရရာအလုပ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရသည္။ ေက်ာတစ္ေနရာစာႏွင့္ စားဖို႔ပင္အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ တလည္လည္ျဖစ္ေနသည္။ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယြမ္က်င္ရွန္းက သူသည္ က်င္စုနယ္မွ ရွန္ဟိုင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာရသည္ဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ေသးေသးေလးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း ထက္ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေသးေသးကိုေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားထက္ စရိတ္သက္သာသည္ကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြႏွင့္ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔လာသည္။ အလုပ္သမားေပါလာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ခေတြလည္း ေဈးေပါလာသည္။ ထို႔ျပင္ ရရာအလုပ္ကို လုပ္မည့္သူေတြ ေပါလာျခင္းေၾကာင့္လည္း လမ္းသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း၊ ေဆး႐ံုသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ သူေတြေပါလာသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ တစ္ခုခုကို ခြင္ေကာင္းေကာင္း မေတြ႔ေသးသမွ် တစ္ခုခုတြင္ မွီခိုရပ္တည္ႏိုင္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အျခားအခက္အခဲတစ္ခုမွာ Hukou ဆိုသည့္ လက္မွတ္ျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳ ဟူေကာင္းဆိုသည့္ လက္မွတ္ မရထားလွ်င္ လူမႈေရးခံစားခြင့္ေတြ ဆံုး႐ံႈးသည္။ ကား၊ အိမ္တို႔ကို ဝယ္၍မရ။ ကေလးမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္း ထားရန္ပင္ခက္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ အစိုးရက လက္မွတ္မဲ့မ်ားကို ဖမ္းဆီးေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ အျခားကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးလုပ္ကိုင္ေနၾကရျပန္သည္။ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အဖမ္းအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ဟူေကာင္းလက္မွတ္ရေရးမွာလည္း သူတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြကို ဖိအားေပးေနျခင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ေဒသမ်ားမွ မဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ေရာက္သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပံုလည္းရသည္။ ၿမိဳ႕ေလးမ်ားတြင္ ဟူေကာင္းလက္မွတ္ျပႆနာမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လူခါသည့္သေဘာျဖင့္ အစိုးရက ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရွိေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းလည္း ေပါသည္၊ ေငြရွာလည္းလြယ္သည္။ ဟူေကာင္းစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မထားလွ်င္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုေကာင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါမည္လား။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးသာမက၊ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအျပင္၊ သူတို႔သားသမီးမ်ား ပညာေရးကပါ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ္ခုကို ထမ္းထားရသလိုျဖစ္လာသည္။ ဟူေပ့တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းလာတက္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးေပါင္း ၄၇၅၀၀၀ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္က ထိုကေလးမ်ားကို ၉ ႏွစ္တိတိ ပညာသင္ေပးထားရမည္။ ၉ ႏွစ္လံုးလံုး သူတို႔ မိဘေတြကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ထားရမလိုျဖစ္ေနသည္ဟု Hubei Daily သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

တ႐ုတ္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျပႆနာကို အစိုးရသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေခါင္းခဲေနရသည္။ ထိုသူေတြကၿမိဳ႕မွ အေျခအေနမေကာင္းသျဖင့္ ေတာမေျပာင္းၾကေပ။ ေတာထက္အေျခအေနေကာင္းသည့္ အျခားႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ဝန္မေလးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပႆနာသည္ ကမၻာ့ျပႆနာျဖစ္မလာပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္း႐ံုသာရွိသည္။ 

(Ref: The Straits Times, South China Morning Post, CKGSB Knowledge)