News

POST SECTION

ENTERTAINMENTVIDEO

17-Oct-2018
“ကိုစိုင္း (စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္)ကို အရမ္းလည္းခ်စ္တယ္။ အရမ္းလည္း ေလးစားတယ္။ အရမ္းလည္း အားက်တယ္။ သူ႔ကို ဘာလို႔ခ်စ္လဲဆိုေတာ့ ...”အိမ့္ခ်စ္