News

POST SECTION

EDUCATION

19-May-2018
“ဖင္လန္သည္ စာဖတ္သူမ်ား၏ႏိုင္ငံ” ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ကုလသမဂၢက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ေပးထားသည္။ ကုလသမဂၢက ဖင္လန္ကို ကမၻာ့စာအတတ္ဆံုးႏွင့္ စာအဖတ္ဆံုးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၅ ဒသမ ၅ သန္းသည္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၈ သန္းကို စာၾကည့္တိုက္မ်ားက ငွားဖတ္ေနၾကသည္။ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြက အစိုးရကဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အားကိုးအားထားစရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပညာေရးတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဘဝတြင္ ရပ္တည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
19-May-2018
လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးက AI (Artificial Intelligence) ဘက္ကို ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္သူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္က ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက AI ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ AI တီထြင္မႈတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည္။ ထို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယြမ္ ၁ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၄၇ ဒသမ ၈၀ ဘီလီယံ) သံုးစြဲခြင့္ေပးထားသည္။ ျပည္တြင္း AI ျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ AI နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထိုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။
19-May-2018
ထုိင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အာနန္ပန္ယရာခၽြန္က ထိုင္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ ခံယူထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက တာဝန္ယူထားလြန္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအေပၚ သူက ေထာက္ျပေဝဖန္ေန႐ံုမက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထားသည္မွာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ခိုင္းသလို သေဘာထားေနျခင္းအေပၚ အျပစ္တင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသြားထားျခင္းသည္ အေျပးၿပိဳင္ခိုင္းေနျခင္းမဟုတ္ဟု သူကဆိုသည္။
19-May-2018
ကမၻာ့ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည့္ AI (Artificial Intelligence) ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အရာရာကိုဖန္တီးသည့္ ဉာဏ္ရည္တုလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လူသားအတိုင္း တုပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ပညာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိထားရန္လိုပါသည္။
17-May-2018
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္၌ COE (Center of Excellent - စံျပတကၠသိုလ္ဟု ယူဆႏိုင္မည္) ဟု အမည္တပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္တကၠသိုလ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈ ပညာေရးဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း စာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢထံမွ သိရွိရသည္။
15-May-2018
ပုဂၢလိက ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ လုပ္ငန္းအတည္ျပဳမိန္႔ တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
12-May-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ MOOC ဆိုသည့္ လိုင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနေၾကာင္း သိၾကေစခ်င္ပါသည္။ MOOC ဆိုသည့္မွာ Massive Open Online Education Course ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ MOOC က႑ကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု လမ္းၫႊန္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
12-May-2018
ေခတ္သစ္အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ေပါမ်ားသည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာလုပ္စားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာ့နည္းပညာ ေလာကကိုလည္း သူ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးခြင့္ရေစရန္ ႀကံေဆာင္ေနသည္။ မိမိႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ အိႏၵိယသားေတြက နည္းပညာရွင္ေတြျဖစ္ေနၾကသည္။
12-May-2018
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက KMITL (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ႏွင့္ CU (Chula- longkorn University) တို႔တြင္ AI (artificial intelligence)ပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ဘြဲမ်ားေပးရန္ ေၾကညာထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ KMITL ႏွင့္ CU တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔လာယူရင္းက AI ဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ကိုပါ ထပ္ယူႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆံုးလွ်င္ ဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
12-May-2018
သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ကို အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္အလုပ္ဟု ထင္ၾကသည္။ မိခင္မ်ားကလည္း အခန္းထဲ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးမွ ကစားခြင့္ေပးမည္ဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုလွ်င္ မုန္းၾကသည္ကမ်ားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ့္စာသင္ခန္းကိုယ္သန္႔ရွင္း၊ ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ္ သန္႔ရွင္းဆိုသည္မွာ သူတို႔ပညာေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလိုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပ်င္းရိစရာ၊ ၿငီးေငြ႔စရာ ကိစၥတစ္ခုအေနႏွင့္ မသတ္မွတ္ၾကေပ။
12-May-2018
ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးက လက္ရွိအေနအထားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေလ့လာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း သြားေရာက္ေလ့လာဆဲျဖစ္သည္။ ဖင္လန္က ယခုထြင္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားဦးမည္ဟု ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ အစဥ္အဆက္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ဗဟိုျပဳကာ သင္ၾကားလာေနသူမ်ား မ်က္လံုးျပဴးကုန္မည္ထင္သည္။
07-May-2018
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
05-May-2018
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။