POST SECTION

EDUCATION

12-May-2018 tagged as ပညာေရး ထိုင္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီကတည္းက KMITL (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) ႏွင့္ CU (Chula- longkorn University) တို႔တြင္ AI (artificial intelligence)ပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ဘြဲမ်ားေပးရန္ ေၾကညာထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ KMITL ႏွင့္ CU တြင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔လာယူရင္းက AI ဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ကိုပါ ထပ္ယူႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆံုးလွ်င္ ဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းရႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္ကို အလြန္ပ်င္းစရာေကာင္းသည့္အလုပ္ဟု ထင္ၾကသည္။ မိခင္မ်ားကလည္း အခန္းထဲ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးမွ ကစားခြင့္ေပးမည္ဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုလွ်င္ မုန္းၾကသည္ကမ်ားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ့္စာသင္ခန္းကိုယ္သန္႔ရွင္း၊ ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ္ သန္႔ရွင္းဆိုသည္မွာ သူတို႔ပညာေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလိုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပ်င္းရိစရာ၊ ၿငီးေငြ႔စရာ ကိစၥတစ္ခုအေနႏွင့္ မသတ္မွတ္ၾကေပ။
ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးက လက္ရွိအေနအထားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသျဖင့္ ေလ့လာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း သြားေရာက္ေလ့လာဆဲျဖစ္သည္။ ဖင္လန္က ယခုထြင္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားဦးမည္ဟု ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ အစဥ္အဆက္ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ဗဟိုျပဳကာ သင္ၾကားလာေနသူမ်ား မ်က္လံုးျပဴးကုန္မည္ထင္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University of West London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors/ Masters Degree မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ ကာလမွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
ကေနဒါႏိုင္ငံ Humber College တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University of Edinburgh တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters (MS) Degree ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သင္တန္းကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။
အလြတ္က်က္မွတ္မႈအစား ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေမးခြန္းပုဒ္ေရ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ၏ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
30-Apr-2018 tagged as ပညာေရး
လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း (ဆယ္တန္း) ေမးခြန္းပုံစံကုိ ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ (ဧၿပီ ၃၀ ရက္)တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
28-Apr-2018 tagged as ပညာေရး Grade
Grade ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို ၿပီးေျမာက္သည့္ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ Grade ႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္မဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာကို က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပညာေရးတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Grade မရွိလွ်င္ မျပည့္စံု မသတ္မွတ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ ဆက္လက္ၿပီး Grade ကို က်င့္သံုးေနၾကသည့္ စနစ္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
28-Apr-2018 tagged as ေက်ာင္း Grade
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ (Grade) ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသလား။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (Grade) လိုအပ္သလား။
ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ ပညာေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ပညာေရးတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္သည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၂၁ ရာစု ပညာေရးႏွင့္အံဝင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးကို လမ္းစေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေလ့လာအတုယူစရာျဖစ္သည္။