News

POST SECTION

EDUCATION

22-Oct-2018
ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္တို႔ကဖြင့္သည့္ ပညာေရးဘြဲ႔ (ဘီအီးဒီ) စာေပးစာယူ သင္တန္းတက္လိုသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အခမဲ့ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
18-Oct-2018
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ပသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္သူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔စီစဥ္ေနမႈအေပၚ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
06-Oct-2018
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ေပးေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မူလတန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ကို RETC (Regional English Training Centers) ဆိုသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ အဘယ္နည္း။
06-Oct-2018
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ၆-၃-၃-၄ စနစ္ျဖင့္ သြားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ၆ ႏွစ္ မူလတန္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုမွ အလယ္တန္း ၃ ႏွစ္၊ အထက္တန္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၄ ႏွစ္ဟူ၍ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
06-Oct-2018
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ စက္႐ုပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အားကိုးသည့္ေခတ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္လာသည္။ တိုးတက္လာၿပီဟု ေျပာႏိုင္သည့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေတြ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက ေပ်ာက္ၿပီးရင္း ေပ်ာက္ေတာ့မည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ စက္႐ုပ္ေတြေရာက္လာသျဖင့္ လူသားေတြ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာၿပီလား ေတြးဆစရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိပါသည္။ ပညာေရးျဖစ္သည္။
06-Oct-2018
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။
04-Oct-2018
ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္း၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးမူဝါဒအေပၚ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ဆရာမ်ားရင္ဖြင့္သံက႑အျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
29-Sep-2018
တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ရွားမွရွားသူတစ္ဦးဟုဆိုရမည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းလြန္းသည့္အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သူ၏ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွာ သိသာလြန္းသည္။ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို ရွီက်င့္ဖ်င္တစ္ေယာက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ သူ႔ဩဇာမ်ား သံုးၿပီး တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေနသည္ဆိုျခင္းကို မျငင္းႏိုင္ေပ။ ေမာ္စီတုန္းေခတ္က ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္သည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္တြင္လည္း တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက မတိတ္ေသး။ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဆိုရွယ္လစ္အလံေတာ္ျဖင့္ ေခတ္သစ္ကို ဝင့္ႂကြားႏိုင္ေစရမည္ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေတြ႔လာရသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။
22-Sep-2018
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၿပီးမွ ေနာက္ျပန္ၿပီး တပ္ေခါက္သြားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဖတ္လာရသည္။ အနာဂတ္ပညာေရး၏ အတက္အက်က ခန္႔မွန္းရခက္သည္။ ေက်ာင္းေတြ၏ အေနအထားႏွင့္ အနာဂတ္မည္သို႔ရွိလာမည္နည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ပညာေရး အေဟာသိကံေတြမ်ားလာျခင္းက ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာသည္။
22-Sep-2018
ဒီယာေခတ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ သတင္းစာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြ ေခတ္စားလာသည္။ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးပညာရပ္မ်ားကို မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူေတြ မ်ားလာသည္။
15-Sep-2018
Chevening Scholarships သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters Degree ျဖစ္ၿပီး Foreign and Commonwealth Office (FCO) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈအရည္အေသြး ျပည့္ဝသူမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ ပညာသင္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။