News

POST SECTION

EDUCATION

24-Nov-2018
ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဘာစကား တတ္ေျမာက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ေနာက္ထုတ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါလာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လာလုပ္မည့္သူမ်ား သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
17-Nov-2018
“ျပည္သူေတြကို သတ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေလ၊ ကေလးေတြေတာင္ မေရွာင္ဘူးေဟ” ဆိုသည့္ ရပ္သီခ်င္းသံက လြင့္ပ်ံလာသည္။ ထိုသီခ်င္းကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရပ္ပါတစ္ဦးျဖစ္သူ အလဲဗင္းဖင္းဂါး (Elevenfinger) က သီဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမ်ားကို သူက ရပ္သီခ်င္းျဖင့္ သေရာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
17-Nov-2018
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ယန္မင္းဝမ္ သည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အဘြားဝမ္သည္ ဟာေဘးနယ္႐ြာ တစ္႐ြာကိုသြားၿပီး ကေလးေတြကို ယေန႔တိုင္းစာသြားသင္ေနသည္။ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ သူသည္ ၁၂ နာရီအထိ ကေလးေတြကို စာသြားသင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
17-Nov-2018
ထိုစခန္းတြင္ ကေလးေတြဝတ္ဆင္ထားသည္က တိုက္ပြဲဝင္ စစ္ဝတ္စံုေတြႏွင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အားလံုး လက္ထဲတြင္ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ကိုင္ထားၾကသည္။ သူတို႔က သင္တန္းဆရာက ၫႊန္ၾကားေနသည္။ သူတို႔ပစ္မွတ္ကို လူသားဟု သေဘာမထားရန္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။
10-Nov-2018
ယေန႔ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိန္ေခၚျခင္းခံေနရသည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေစာင့္ထိန္းထားသင့္ေၾကာင္း အသိတရားမ်ားလည္း နည္းပါးလာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးစရာမဟုတ္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည့္ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေပးလိုက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိၿပီ။
10-Nov-2018
ပညာေရးသည္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ အေနအထားကြာသည္။ ထူးခၽြန္သည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ မထူးခၽြန္ေသာကေလးမ်ားကို တစ္တန္းတည္းထားကာသင္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ေခတ္သစ္ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္လာၾကသျဖင့္ စာမလိုက္ႏိုင္လွ်င္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားေနာက္လိုက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခ်မွတ္ေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးတိုင္း အေျခအေနမတူေပ။ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ အိမ္တြင္းေရး လႊမ္းမိုးေနမႈမ်ားကလည္း ပညာေရးကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
10-Nov-2018
မိဘဆရာပူးေပါင္းၿပီး ကေလးပညာေကာင္းေအာင္ သက္သက္လုပ္ရမည့္ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဘက္စံုေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေခတ္ျဖစ္လာသည္။ ဆရာမ်ား မလုပ္ႏိုင္သည္ကို မိဘမ်ားကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိဘမ်ား မလုပ္ေပးႏိုင္သည္တို႔ကိုလည္း ဆရာမ်ားက တာဝန္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္
10-Nov-2018
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာပညာရွာဆိုသည့္ သေဘာတရားေတြကို မ်ားမ်ားထည့္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ဆရာေျပာတာနားေထာင္ဆိုသည့္ သင္ၾကားမႈက အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း နားလည္ခ်င္မွနားလည္ႏိုင္သည္။ သိခ်င္လွ်င္ ဘယ္မွာ၊ ဘယ္လိုရွာၿပီး၊ သိေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု လမ္းျပလိုက္ျခင္းက သူတို႔အတြက္ ပိုၿပီး သေဘာပါက္နားလည္လာသည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရး၏ လမ္းေၾကာင္းပံုစံကိုလည္း ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
08-Nov-2018
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေရနံေခ်ာင္းဒီဂရီေကာလိပ္၊ ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္၊ မိုးညႇင္းဒီဂရီေကာလိပ္၊ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ ဒီဂရီေကာလိပ္တို႔ကို တကၠသိုလ္အဆင့္ျမႇင့္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Oct-2018
ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ေဆးေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရစာရင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရမွတ္ အနိမ့္ဆုံး ၅၀၅ မွတ္ႏွင့္အထက္ရ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၅၁၅ မွတ္ႏွင့္အထက္ရ ေက်ာင္းသူမ်ားဝင္ခြင့္ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။