News

POST SECTION

EDUCATION

26-Feb-2017
ကေလးမ်ား၏ဘဝတြင္ KG တန္းႏွင့္ ပထမတန္း အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာ၏အစျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးတစ္ဦး၏ ကာယ၊ ဉာဏ အားလံုးကို ညီညြတ္မွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ရမည့္ အတန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
25-Feb-2017
လာမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သတိျပဳ ေျဖဆိုရမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြကို ေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
24-Feb-2017
နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ TIC –Help University ၏ မတ္လတြင္ စတင္မည့္ MBA Programme ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးမွဴးမ်ား စက္မႈလက္မႈ ပညာရွင္မ်ား စသည့္ အေယာက္ ၅၀ ကို TIC မွ ေရြးခ်ယ္ကာ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး US Dollar 2500 တိတိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
23-Feb-2017
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးက ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား ပညာသင္ယူလိုစိတ္ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္
23-Feb-2017
စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသိဉာဏ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္းပိုင္းျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာ သင္ၾကားထားသည္ကို မည္မွ်ေသာ အတိုင္းအတာအထိ သိရွိနားလည္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားၾကရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
23-Feb-2017
သားေတာ္ ၇ ပါးဟာ သစ္ေစ့ေတြကို တစ္ေယာက္ တစ္ေစ့စီယူၿပီး ျပန္သြားၾကတယ္။ သူတို႔ေနတဲ့ အိမ္ေတာ္ေတြကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ သစ္ေစ့ကို ပန္းအိုးေတြထဲ ထည့္ၿပီးေတာ့ ေသခ်ာစြာ စိုက္ပ်ိဳးၾကတယ္။ သူတို႔ ေန႔တိုင္း ေရေတြေလာင္း ေပါင္းေတြသင္ၾကတယ္။
23-Feb-2017
ယခုႏွစ္ စတုတၳတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ စာေမးပြဲခန္း အတြင္းေစာင့္၊ အျပင္ေစာင့္၊ လုံၿခဳံေရးဂိတ္ေစာင့္၊ အေဆာင္ၾကပ္ဆရာမ်ားအေနႏွင္႔ မိမိတုိ႔တာဝန္အလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္သေဝမတိမ္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည့္အေၾကာင္း ကတိခံဝန္ လက္မွတ္ေရးထုိးရေၾကာင္း
22-Feb-2017
ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စတုတၳတန္း ခ႐ုိင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တုိင္းစစ္ စာေမးပြဲ ျမန္မာစာ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။
22-Feb-2017
အေျခခံပညာအဆင့္ စတုတၳတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္းစစ္စာေမးပြဲကို ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္) နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စတင္ေျဖဆုိလ်က္ရွိသည္၊၊
19-Feb-2017
တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းလႊာတြင္ အပုိင္း (က) မွ အပိုင္း (စ) အထိ အပိုင္းေျခာက္ခု ပါဝင္သည္။ အပိုင္း (က) သည္ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) တြင္ (က) မွား/မွန္၊ (ခ) ကြက္လပ္ျဖည့္၊ (ဂ) အေျဖမွန္ေရႊး (၅) မွတ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၅ ခု ၁၅ မွတ္ေပးထားသည္။ သဘာဝပထဝီဝင္၊ စီးပြားေရး ပထဝီဝင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပထဝီဝင္၊ ကမာၻ႔ပထဝီဝင္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ပထဝီဝင္ အခန္းမ်ားမွ အစဥ္အတိုင္း တစ္ခုစီ ေမးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
18-Feb-2017
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းပံုစံကို အားလံုးသိၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းပံုစံကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္ ေပးထားေသာ အမွတ္ေပါင္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၅၂ မွတ္ ရွိပါသည္။
18-Feb-2017
ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေတြအတြက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခ်င္တဲ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းတိုေလးကို Discovery Summer က ေနၿပီးေတာ့ စီစဥ္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
16-Feb-2017
အကယ္ဒမီ (Khan Academy) သည္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္း (non-profit) အေနႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆယ္လ္မန္ ခန္း (Salman Khan) ဆိုသူက လူတိုင္းပညာေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။