News

POST SECTION

EDUCATION

15-Dec-2018
နည္းပညာေခတ္တြင္ နည္းပညာသည္ ပညာေရး၏ မ႑ိဳင္ ျဖစ္လာသည္။ ပါေမာကၡ ကင္တာက “နည္းပညာလက္နက္အား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး” ဟူ၍ေျပာသည္။ နည္းပညာသည္ ပညာေရးတြင္ အေရးပါလာမႈကို သူတို႔ ခံယူႏိုင္လာဖို႔သာလိုသည္။
15-Dec-2018
ပညာေရးဆိုသည္မွာ အေမွာင္တြင္းမွ အလင္းသို႔ ဆြဲထုတ္ျခင္း၊ ေထာင္တြင္းမွ အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေဝဒက်မ္းစာတစ္ခုတြင္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသင္စာထက္ပို၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္စနစ္ကို အထူးခ်ီးက်ဴးထားသည္။ အလားတူ တ႐ုတ္စကားပံု တစ္ခုတြင္လည္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုထားဖူးပါသည္။
15-Dec-2018
ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေလာကထဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းပညာႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံစိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပံုမ်ားမွာ ကမၻာကပင္ အတုယူစရာျဖစ္သည္။
15-Dec-2018
ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၆၈ ဒသမ ၅ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းဆရာေတာ္ ဗုဒိဂ်ယ ဗဂ်ီရမဒီက ၂၁ ရာစုလူ႔ေဘာင္တြင္ ဒုကၡမ်ိဳး စံုႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားအေပၚ စာနာသနားစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗဂ်ီရမဒီ ဆရာေတာ္သည္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာေထာက္ထားၿပီး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာေၾကာင့္လည္း UNHCR က သူ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူေတာ္စင္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ခံထားရသူလည္းျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
တစ္ေယာက္ မနက္ပိုင္းအလုပ္ကို ဆင္းရန္အတြက္ ေနမထြက္မီ နံနက္ ၅ နာရီေလာက္ကတည္းက အိပ္ရာမွထရသည္။ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ သူ႔အလုပ္နားရသည္။ ညဘက္ အဆိုင္းကို ညဥ့္နက္သည္အထိ အလုပ္မဆင္းမီ သူ႔အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ ၃ နာရီရသည္။
08-Dec-2018
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္း ေက်းလက္ ေဒသတစ္ခုတြင္ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိေနပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသည္ ဝိုင္အိုမင္းျပည္နယ္ထဲတြင္ရွိၿပီး ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဘာလံုးသမားမ်ားကို စစ္စခန္းသြင္းၿပီး မာ့စ္ဝါဒအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ အေတြးအေခၚကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တ႐ုတ္အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ခံယူခ်က္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
01-Dec-2018
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ Non-profit ဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးအတြက္လုပ္သည္၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မလုပ္ဆိုသည့္ အရပ္ဘက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလတန္းမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ေလာက္အထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူေတြကလည္း နားလည္သူနည္းၿပီး ယေန႔တိုင္ အကဲခတ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “မျဖစ္ႏိုင္” ဆိုသည့္ဘက္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသူေတြမ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္။
01-Dec-2018
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေနမႈအေနအထားသည္ က်ဆင္းေနသည္။ မည္မွ်က်ဆင္းေနသနည္းဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ ၁၁ ခန္႔အထိ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
01-Dec-2018
လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က တိုင္းရင္းသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်စ္ကိုသည္ ေက်ာင္းထြက္ ရလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔မိဘေတြက သူ႔ကို ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိသားစုကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
24-Nov-2018
ကင္ညာႏိုင္ငံ ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ရွိ ကီကိုရွက္ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္သည္။ တတိယတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာေနၾကသည္။ ဆရာမ ဂ်ာစင္တာအာတီႏိုသည္ ကေလးမ်ားကို ပံုျပင္ထဲကအေၾကာင္း ေမးခြန္းေလးေတြ ထုတ္ေမးေနသည္။ အတန္းေနာက္တြင္ နည္းျပဆရာက တက္ဘလက္တစ္လံုးႏွင့္ ထိုင္ေနသည္။ ဆရာမက ကေလးသံုးေယာက္၏ နာမည္ကို ေခၚလိုက္ၿပီး သူတို႔၏ စာဖတ္စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးလိုက္သည္။ နည္းျပက ေနာက္မွ အမွတ္ေပးေနသည္။ ကေလးေတြ၏ စာဖတ္ ႏိုင္စြမ္းရမွတ္က သူတို႔ တက္ဘလက္မ်ားေပၚတြင္ သြားေပၚေနသည္။ သူက ကေလးမ်ား၏ အသံထြက္ႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အကဲျဖတ္ေပးလိုက္သည္။ သူတို႔ အတန္းတြင္းလႈပ္ရွားေနမႈသည္ သူတို႔ခ်ည္း သိသည္မဟုတ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ံုးခန္းထဲကလည္း သူတို႔သင္ၾကားစစ္ေဆးေနမႈမ်ားကို သိႏိုင္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကလည္း အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
24-Nov-2018
ပညာေရးတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ထူးျခားစြာျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ K-12 အဆင့္ ပညာေရးကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျချပဳ ပညာေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။
24-Nov-2018
ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးသည္ ဂ်ပန္သို႔သြားၿပီး အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါလာသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကလည္း ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားမတတ္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲကေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည္ဆိုသည့္ ေလသံေတြ ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးမွာ ကမၻာကစိတ္ဝင္စားစရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဂ်ပန္စာႏွင့္စကားကို အေျခခံေလာက္ပင္မသိဘဲ၊ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားကို မေျပာဆိုႏိုင္ဘဲ ေနရထိုင္ရခက္ခဲမည့္ အေနအထားကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။