News

POST SECTION

EDUCATION

16-Feb-2019
ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားမွာ လူငယ္အင္အား မ်ားစြာတိုးပြားေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကလည္း အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အဆင့္ျမင့္ပညာျဖစ္ေသာ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္အေရအတြက္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာသည္။
16-Feb-2019
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆံုး ကုမၸဏီစာရင္းဝင္ Alibaba Group မွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဂ်က္မာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ အလွဴရွင္သူေဌးႀကီးမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို တက္ခဲ့သည္။ သူကထိုပြဲတြင္ မိမိတို႔ တ႐ုတ္လူငယ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေရးကသာ ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ကင္း ႏိုင္မည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ေရးသည္ ပညာေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ထြန္းကားေရးတြင္ မ်ားစြာတည္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေနၿပီဟု ယူဆရသည္။
09-Feb-2019
ပစ္မွတ္တစ္ခုကို တည့္တည့္မွန္ရန္ ပါရမီတစ္ခု ရွိရန္လိုသည္။ ပါရမီရွင္မ်ားသည္ တစ္ခုခုကို တည့္မွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔တည့္မွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို သိသူနည္းပါးလွသည္။
09-Feb-2019
ကေလးတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ပညာရွာခြင့္ရေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အ႐ြယ္ေရာက္ လာသည့္အခါတြင္လည္း ပညာေရးႏွင့္ မေဝးမည္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အဆိုတစ္ခုမွာ အိမ္သင္ ပညာေရးအတြက္ ေရွးကတည္းက လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္က ေက်ာင္းေတြမရွိ။ အိမ္ေတြ ေဈးေတြမွာ ျဖစ္သလို ပညာရွာခဲ့ရၿပီး ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးသည္။ ထိုပညာရွင္ေတြမွာ ယေန႔တိုင္ ထင္ရွားေနဆဲျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္အေမရိကတြင္ ေက်ာင္းေနေက်ာင္းသားရာခိုင္ႏႈန္း၏ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ပညာရွာသူမ်ားျဖစ္ လာသည္။ ထိုအေရအတြက္ကပင္ ကေလး ၂ သန္း ခန္႔ရွိသည္။
09-Feb-2019
ေခတ္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ နည္းပညာအေထာက္အကူျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူစရာေတြက မ်ားလာသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးကို ျပုဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ နည္းပညာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ လံုေလာက္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟူ၍လည္း စဥ္းစားလာၾကသည္။
26-Jan-2019
ကေလးမ်ားကို မည္သည့္အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ႀကီးျပင္းေစခ်င္ၾကသနည္း။ မိဘတိုင္း ေ႐ြးရခက္သည္ဆိုေသာ္လည္း အေျဖေတြကေတာ့ တူညီၾကမည္ထင္ပါသည္။ မည္သည့္မိဘမဆို မိမိတို႔ သား၊ သမီးကို တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လိုသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည္။
26-Jan-2019
အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ပညာေရးကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ၌ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ဟူ၍ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ခြဲျခားထားသည္။
23-Jan-2019
ပညာေရးသမိုင္းကိုၾကည့္လွ်င္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဘံုသေဘာျဖင့္ ေရာေႏွာသင္ၾကားေနၾကသည္မွာ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ျဖစ္သည္။ ဆရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံအတိုင္း ပံုစံခြက္ထဲက ပညာေရးကိုသာ သင္ေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
19-Jan-2019
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာေရးသုေတသီမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ ၿပီးေနာက္ မေက်နပ္စရာ၊ အားမရစရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို အားမရဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံျခားထြက္ေစၿပီး ပညာသင္ၾကားခိုင္းမႈေတြကလည္း ေခတ္စားလာသည္။ ဂ်ပန္မိဘ မ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔ သား၊ သမီး ပညာေရးအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၿပီး ပညာေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုပင္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ကာ ေနထိုင္ၾကၿပီး ဖခင္မ်ားက ဂ်ပန္တြင္ ဆက္ေနကာအလုပ္လုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံပို႔ေပးေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ဂ်ပန္တို႔အတြက္ မိမိတို႔သား၊ သမီးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
19-Jan-2019
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သူ ငုယင္ဖူသ႐ုန္က ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၅၅ ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းအသီးသီးက အထူးခၽြန္ဆံုးေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ရမည္ကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံသည့္အျပင္ အားေပးအားေျမႇာက္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားမွာ ယခင္ကႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ပညာေရး မၾကာမီ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။
19-Jan-2019
ပထမဆံုး သမီးေလး ေမြးဖြားစဥ္က တစ္ခ်ိန္တြင္ သမီးကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးမည္၊ မဂၤလာပြဲႀကီးကို သူတို႔၏ မြန္ျပည္ရွိ ႐ြာေလးတြင္ က်င္းပေပးမည္ဟု ပပဝင္းတစ္ေယာက္ စိတ္ကူးေတြ ယဥ္ခဲ့ဖူး သည္။ ယခုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာလာၿပီ။ ပပဝင္းႏွင့္ သူ႔မိသားစု ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္းက မထြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။
17-Jan-2019
ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာ္မရွင္႐ံုးက ယခု ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးမည္ျဖစ္၍ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္႐ံုးကေၾကညာထားသည္။
12-Jan-2019
ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ဆိုျခင္းကို ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလားလ်က္ရွိေနၾက သည္။ သူတို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ပညာေရးစနစ္ ပံုစံမ်ားကလည္း အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက က်င့္သံုးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ေနၾကသည္ဆိုျခင္းမွာ ထူးျခားသည္ဟုဆိုရမည္။