POST TYPE

EDUCATION

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ)
21-Mar-2019


လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ကိုယ္ပိုင္ၿခံေျမ၊ အိမ္မဆိုထားႏွင့္ တိုက္ခန္းငွားရမ္းေနႏိုင္ဖို႔ပင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရသည့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ အေျခခံပညာက႑ နယ္ေဝးေဒသမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆိုလွ်င္ ဆိုဖြယ္ပင္မရွိေပ။ အစိုးရက တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပရန္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး စည္းကမ္းအလိုက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ေနရာခ်ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ေပးေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနခြင့္ရသူမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္မေနဘဲ အျခားသူမ်ား ေနထိုင္ေနျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားကေတြ႔ရွိခဲ့၍ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ဆရာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုစရာျဖစ္လာသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“အျပင္မွာျဖစ္သလို ေနေနရတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အမ်ားႀကီးပဲ”
ေဒါက္တာမ်ိဳးမင္း (ဥကၠ႒၊ အိမ္ရာသာယာေရးေကာ္မတီ) 

ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္အိမ္ရာမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာဝန္ထမ္း တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကို အမွန္တကယ္ ေနထိုင္မႈရွိ၊ မရွိ ညဘက္မွာ ဝင္စစ္တာ။ စစ္တဲ့အတိုင္း ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အတိုင္းအတာတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ဒီဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တက္ေနလို႔ ရေပမယ့္ အခုထိမေနၾကေသးဘူး။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၁၄ ခန္းမွာ အမွန္တကယ္ ေလးဦးပဲေနတယ္။ ပညာေရး တကၠသိုလ္ႏွစ္ခန္းမွာ အမွန္တကယ္ေနတာ တစ္ဦးပဲေနတယ္။ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ၁၀ ခန္းမွာ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္တာ ၆ ခန္းေနထိုင္တယ္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ၅ ခန္းမွာ အမွန္တကယ္ ေလးခန္းပဲေနတယ္။ အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္အတြက္ ၈ ခန္းမွာ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္တာ တစ္ဦးပဲေနတယ္။ နည္းပညာ သန္လ်င္ တကၠသိုလ္အတြက္ ေပးထားတဲ့အခန္း ၄ ခန္းမွာ တစ္ဦးမွမေနဘူး။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ၁၁ ဦးမွာ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္တာ ၁၀ဦးရွိတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရတာ ၄၃ ဦးမွာ ဝန္ထမ္း မဟုတ္တဲ့သူ ၂၄ ဦး၊ လံုးဝ မေနတာ ၂၈ ဦးဆိုေတာ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္က လူမေနဘူး။ ဆိုေတာ့ကာ တျခားအိမ္ရာေတြမွာ အဲ့လိုေတြရွိကို ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားဝင္ စစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြ ၫႊန္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အေရးယူသြားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။

ဘယ္လိုအေရးယူမလဲဆို ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ မေနရင္ ဖယ္ခိုင္းမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္က မီးျဖတ္မယ္။ ေရျဖတ္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ တာဝန္ရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အေရးယူသြားတာမ်ိဳးေတြ လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ေနတာေတြက အမွန္တကယ္ ေနစရာမရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ လည္းမေကာင္းဘူး။ လက္ရွိမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရဖို႔ တင္ထားတာက အကုန္လံုးနီးပါး တင္ထားေပမယ့္ ေနထိုင္ခြင့္ရတဲ့သူေတြက တကယ္ အိမ္မရွိတဲ့သူေတြအျပင္မွာ ျဖစ္သလို ေနေနရတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့သူ အမ်ားႀကီးထဲကေန ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ေပးထားတာ။ အခုက ပညာေရးရပ္ကြက္ကေန အရပ္သားရပ္ကြက္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

အေရးယူမႈေတြလုပ္မွ တရားမဝင္ ငွားစားထားတာေတြ ပေပ်ာက္သြားမယ္။ လက္ရွိမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ငွားစားထားတယ္ဆိုတာက ေငြေရး၊ ေၾကးေရး အဆင္မေျပတာေတြေၾကာင့္ပါ ဆိုေပမယ့္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ငွားစားထားဖို႔အတြက္ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒီလိုေတြ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ စည္းကမ္းခ်ထားေရး ေကာ္မတီနဲ႔ တျခားဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာလည္း သြားေရာက္စစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြ လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာလည္း ဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။ အခုစစ္တယ္ဆိုတာက မင္းဓမၼအိမ္ရာ တစ္ခုတည္းပဲ ရွိေသးတာ။ အဓိက အေရးယူတယ္ဆိုတာကလည္း အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ေစခ်င္လို႔ပါ။

“မလုပ္အပ္တဲ့အလုပ္မ်ိဳး လုပ္လိုက္တာဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးပါတယ္”
ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္ (ကထိက၊ ႐ူပေဗဒဌာန၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္)

ေနထိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကေတာ့ ရာထူးအလိုက္ရယ္၊ လုပ္သက္ရယ္၊ မိသားစုဝင္ အေရအတြက္ရယ္ စသျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားဆြဲၿပီး ရမွတ္အလိုက္ေပးတယ္လို႔ သိထားရပါတယ္။ လက္ရွိ သိထားရတဲ့ သတင္းအရေတာ့ ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ ေနထိုင္တာရွိသလို လံုးဝ မေနထိုင္သူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ ဝန္ထမ္းမိသားစု မဟုတ္တဲ့သူေတြ ေနထိုင္ေနတယ္လို႔ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးေတြ႔ရွိထားတယ္လို႔သိရတယ္။

ရထားတဲ့အခန္းေတြကို အငွားတင္တာလား၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ တင္ထားလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမ အားလံုးအတြက္ အိမ္ခန္း အလံုအေလာက္ မရေသးခ်ိန္မွာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ရွိေစခ်င္တာပါ။ ဒါဟာ ဝန္ထမ္းအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ဆိုေပမယ့္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသူေတြအတြက္က် မတရားရာက်ပါတယ္။ အေရးယူမႈပံုစံအေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလိုပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ စီမံၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိေနစရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္က်န္အခန္း အားလံုး အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တိုက္တြန္းၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အျမန္ဆံုး ေနရာခ်ထား ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားထားပါတယ္။ အမွတ္ေပးဇယားအရေတာ့ အလွည့္က်ဖို႔ နီးလာၿပီထင္ရတာပါပဲ။

တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာကေတာ့ ဆိုင္ရာလိုင္းခန္းေတြရွိေပမယ့္ မိသားစုနဲ႔ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ သား၊ သမီးရွိသူေတြက်ေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့အခန္းက အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ ကေလးေတြေက်ာင္းထားဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ အခု မင္းဓမၼအိမ္ရာဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားစုက ေနခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဝန္နဲ႔အား မမွ်ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒီေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ အခန္းေတြ တိုးေဆာက္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို စီစဥ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ခက္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ဆရာဘဝက အလွည့္က် နယ္ေျပာင္းရတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႔ နယ္ကေန ျပန္ဝင္လာရင္ ဒီမွာ ေနစရာ အခက္အခဲ ေရာက္ၾကရတယ္။ ရန္ကုန္ အိမ္ငွားစရိတ္က ရတဲ့လခတစ္ဝက္ေလာက္ကုန္ေတာ့ မိသားစု အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕က အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ ရွိၾကပါတယ္။

သူတို႔ ရပိုင္ခြင့္အရ အစိုးရအိမ္ခန္းယူခြင့္ရွိပါတယ္။ ငွားစားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ဒီမွာလာေနေပါ့။ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ငွားစားခ်င္စားေပါ့။ ဒါမ်ိဳးဆို လက္ခံေပးလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ငါ့ရာထူးေၾကာင့္ ရတဲ့အခန္း ငါငွားစားမွာေပါ့ဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးက မလုပ္အပ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳး လုပ္လိုက္တာဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးပါတယ္။

“အိမ္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္”
ေဒါက္တာသင္းသင္းလတ္ (အတြင္းေရးမွဴး၊ အိမ္ရာသာယာေရးေကာ္မတီ)

C 10 မွာ ေနခြင့္ရသူေတြက ပါေမာကၡေတြနဲ႔ တြဲဖက္ပါေမာကၡေတြပါ။ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားတုန္းက တင္ျပခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအတိုင္းသာ ေနထိုင္ရပါမယ္။ အဓိကအခ်က္က အိမ္ခန္းကို ငွားရမ္းတာမ်ိဳး မျပဳရပါဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္လည္း ပါပါတယ္။ အိမ္ခန္းမွာ စီးပြားေရး မလုပ္ရဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ တျခား ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြမွာ ငွား၊ မငွားေတာ့ အတိအက် မသိပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရာေကာ္မတီက ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာႏိုင္မွ အိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါတယ္။ အိမ္ခန္းရရွိခဲ့ရင္လည္း အိမ္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ အေရးယူခံရမွာပါ။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က အိမ္ခန္းေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီကလည္း အိမ္ခန္းမ်ား ခ်ထားေပးရာမွာ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ခ်ထားေပးသင့္ပါတယ္။ မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္အိမ္ရာမွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားတဲ့ C 10 နဲ႔ C 15 မွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားတဲ့ အိမ္ခန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္မံခ်ထားေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနေရးထိုင္ေရး အခက္အခဲရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မၾကာခင္မွာ အိမ္ခန္းရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာေတြအေနနဲ႔လည္းရရွိထားတဲ့ အိမ္ခန္းကို ကိုယ္တိုင္ ေနေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မေနဘဲ ငွားရမ္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္။ ဥပမာ - လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕က ေနစရာရွိရက္နဲ႔ ေလွ်ာက္ၾကလို႔ အိမ္ခန္းရၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ရတဲ့အခန္းက ပိုေနလို႔ငွားစားတယ္။ တခ်ိဳ႕က အမွန္တကယ္ လိုအပ္လို႔ေလွ်ာက္ထားၿပီး အိမ္ခန္းရေပမယ့္ တခ်ိဳ႕သူ မေနဘူးဆိုတာက အိမ္ခန္း (ကြန္ဒို) မွာေနမယ္ဆိုရင္ လစာရဲ႕ ၅% ကို လစာထဲကျဖတ္မယ္။ ကိုယ္သံုးတဲ့ ေရ မီတာခနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးရမယ္။ ဘံုသံုးတဲ့မီတာခေတြ ေပးရမယ္။(အလႊာလိုက္ စႀကႍမီး + ဓာတ္ေလွ ကားမီး + အိမ္ရာဝင္းထဲ တပ္ထားတဲ့မီး) ဝန္ေဆာင္စရိတ္ (လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း+ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း၊ ေရမီတာ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဝန္ထမ္း ငွားရမ္းခမ်ား + ဓာတ္ေလွကားျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး) စက္ပစၥည္းခၽြတ္ယြင္းရင္ ျပင္ဆင္တပ္ဆင္စရိတ္ေတြကို က်ခံရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီကုန္က်စရိတ္ေတြက်ခံဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။

ခိုင္ခ်ယ္ရီထြန္း