News

POST TYPE

EDUCATION

အေမရိက၏ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းတည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား
25-Aug-2018

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုးတက္လာသည့္ ဒ႐ုန္း (Drone) နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ အေကာင္းဆံုးေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ ေက်ာင္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဒ႐ုန္းမ်ားကို Unmanned Aerial System (UAS) သို႔မဟုတ္ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) နည္းပညာရပ္မ်ားအျဖစ္ အေဝးမွထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ခိုင္းေစႏိုင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို သင္ၾကားေရးမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလာသည္။

ယေန႔ဆိုလွ်င္ လူတစ္ေယာက္ေလာက္ကို ေကာင္းစြာမတင္ၿပီး ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ ဒ႐ုန္းမ်ားကိုပင္ ေဈးသက္သာစြာျဖင့္ တီထြင္ေနၾကသည့္ ေခတ္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္ကလည္း စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ မတည္ရင္းႏွီးကာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ယခုအခါ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းမ်ားတြင္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို တင္ေပးလိုက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည့္အေနအထားကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

UAV စနစ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက စစ္ေရးအတြက္ပါလာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ UAV မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သံုးလာျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုဒ႐ုန္းမ်ားကို တီထြင္ တပ္ဆင္၊ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အလုပ္ေနရာေပါင္း သိန္းခ်ီၿပီး ေပၚထြက္လာမည္ဟူ၍လည္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ 

ဒ႐ုန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕သံုးစြဲလာေရးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၈၂ ဘီလီယံခန္႔အထိ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကပါသည္။ အေမရိကတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဒ႐ုန္းတည္ေဆာက္အသံုးျပဳေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာ ၆၆၇ သန္းခန္႔အထိ အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲလာေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ ယခင္က အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ ဒ႐ုန္း ၁၆၇ စီးသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၇၅၀၀ ခန္႔ ရွိလာၿပီဆိုျခင္းေၾကာင့္ ဒ႐ုန္းမ်ား အေရးပါမႈကို တြက္ဆႏိုင္ပါသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလာသည့္ ဒ႐ုန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးဆီသို႔ ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒ႐ုန္းပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႔မ်ား၊ လက္မွတ္မ်ားအျပင္ မာစတာမွသည္ ေဒါက္တာဘြဲ႔အထိေပးကာ ေမာင္းႏွင္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ကူးေျပာင္းလာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

Embry-Riddle Aeronautical University (Daytona Beach, FL)Embry-Riddle ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ROTC (Reserve Officers' Training Corps) ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။ စစ္သင္တန္းေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ Embry-Riddle ေက်ာင္းသည္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုေက်ာင္းတြင္ လက္ရွိတက္ေနသည့္ သင္တန္းသား ၅၀၀၀ ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ROTC ပ႐ိုဂရမ္ကို တက္ေနသူေပါင္း သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိသည္။ 

Embry-Riddle ေကာလိပ္သည္ ဒ႐ုန္းနည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကတြင္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေပးေနေသာ ပထမဆံုး ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ဒ႐ုန္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ ဤေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္သည္။ ဒ႐ုန္းတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ဒ႐ုန္းပ်ံသန္းေရးအပိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။

Bachelor of Science in Unmanned Aircraft Systems Science ဘြဲ႔အတြက္ နာရီေပါင္း ၁၂၂ နာရီ ျပည့္မီေအာင္ တက္ရသည္။ ထိုအတန္းကိုတက္လွ်င္ semester ၈ ခု တက္ရၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္က Pilot ျဖစ္ခ်င္သည္၊ မျဖစ္ခ်င္ဆိုျခင္းကို စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

Master of Science in Unmanned and Autonomous Systems Engineering ဘြဲ႔သည္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္၊ ကား၊ ပန္းကန္ျပားပ်ံ၊ ေရငုပ္သေဘၤာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စက္႐ုပ္မ်ား တီထြင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားၾကရသည္။ 

Master ဘြဲ႔တြင္မွ Unmanned Systems ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာမ်ားကို သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔မေပးေပ။ ယင္းဘာသာရပ္က ဒီဇိုင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ 

သင္တန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္လည္း သင္ယူႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ားကို အရီဇိုးနားရွိ Prescott ႏွင့္ ဖေလာ္ရီဒါရွိ Daytona Beach တို႔တြင္ သင္ၾကားေပးသည္။ 

Oklahoma State University (Stillwater, OK)အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အိုကလာဟိုးမား ျပည္နယ္တြင္ Oklahoma State University သည္ Healthiest Campus အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ဒ႐ုန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Unmanned Aircraft Systems (UAS) ပညာရပ္မ်ားကို ပထမဆံုးသင္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔ရသည့္ အဆင့္အထိ သင္ၾကားေပးသည္။ 

ဒ႐ုန္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားလိုသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ Master of Science သို႔မဟုတ္ PhD in Mechanical and Aerospace Engineering ဆိုသည့္ ႏွစ္ခုကို တစ္ခုခု ေ႐ြးခ်ယ္သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ 

Master အဆင့္ကို တက္မည္ဆိုလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔တစ္ခုခု ရလာၿပီးသူကိုသာ လက္ခံသည္။ PhD ဘြဲ႔အတြက္ ဆက္တက္မည္ဆိုလွ်င္ Master ဘြဲ႔ တစ္ခုခု ရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအျဖစ္ UAS ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒီဇိုင္းပညာ၊ တည္ေဆာက္သည့္ပညာႏွင့္ ပ်ံသန္းသည္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

UAS ပ်ံသန္းမႈအပိုင္းတြင္ သင္ၾကားရန္အတြက္ ေလယာဥ္႐ံုတစ္႐ံု၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္းတစ္ခု၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ၂ ခု၊ ပ်ံသန္းမႈ စမ္းသပ္ကြင္း ၁ မိုင္ပတ္လည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ ပ်ံသန္းေရးေလ့က်င့္ရန္ ေလယာဥ္ငယ္ေပါင္း ၂၀၀ ကို ထားေပးထားသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ University Multispectral Laboratories မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ပ်ံသန္းမႈတားျမစ္ထားသည့္ ဇုန္မ်ားကို သီးျခားတည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ UAS ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ဒ႐ုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီဇိုင္းဆြဲေရး၊ ပ်ံသန္းမႈလမ္းေၾကာင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္းစီမံထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

E-01