News

POST TYPE

EDUCATION GUIDE

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္၏ သတိထားရမည့္ မွားတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
18-Feb-2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းပံုစံကို အားလံုးသိၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းပံုစံကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္ ေပးထားေသာ အမွတ္ေပါင္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၅၂ မွတ္ ရွိပါသည္။ ၎ကို အခန္းလိုက္ ေမးခြန္းတြင္ သင္ခန္းစာ ၁၃ ခုမွ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အပိုင္းေျခာက္ပိုင္းခြဲ၍ ေမးထားေသာ္လည္း အခန္း (Chapter) အလိုက္ ခြဲမည္ဆိုလွ်င္ (၁) မွ (၄) အထိ တစ္ပိုင္း၊ (၅) ႏွင့္ (၆) ကို တစ္ပိုင္း၊ (၇) မွ (၁၂) အထိ တစ္ပိုင္း၊ (၁၃) (Modern) ကို အပိုင္းတစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ခြဲၿပီး အမွတ္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ -