News

POST SECTION

EDUCATION

14-Oct-2017 tagged as ဂ်ပန္ နည္းပညာ
နည္းပညာေခတ္တြင္ AI (Artificial Intelligence) စနစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသလို ဘာသာျပန္စနစ္၊ ဘာသာျပန္စက္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ထင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႔ရ အဂၤလိပ္လို မဖတ္တတ္၊ မေျပာတတ္မ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ နည္းပညာက အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္သည္ဆိုျခင္းက အဂၤလိပ္စာကို တတ္ေအာင္သင္ဖို႔ လိုဦးမည္လားဟု ေမးစရာျဖစ္လာသည္။
14-Oct-2017 tagged as တ႐ုတ္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပညာေရးသည္ ဇိမ္ခံလူတန္းစား၏ ေရေပၚဆီပညာေရး ျဖစ္လာၿပီလားဟု အသံမ်ား ထြက္လာသည္။ အစိုးရက တင္းက်ပ္ေသာ ဝါဒျဖန္႔မႈ မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေဟာင္းကို ေျမာင္းေပၚ ျပန္တင္ေနခ်ိန္ ၌ တ႐ုတ္မိဘမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္း၊ အပိုေဆာင္းက်ဴရွင္၊ ေႏြရာသီေလ့လာေရး ခရီးမ်ား ေနာက္သို႔ တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး သားသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
07-Oct-2017 tagged as ကမၻာ့ပညာေရး
ကမၻာ့ပညာေရးသည္ သင္ယူမႈကပ္ (Learning Crisis) ႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်ာင္း မတက္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေသာ္လည္း စာမတတ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး ေနရသည္။
05-Oct-2017 tagged as ဂ်ပန္ နည္းပညာ
ေခတ္သစ္တြင္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံေလာက္ကို ထူးခၽြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ပင္ လံုေလာက္သေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသင္ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္
ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးစနစ္သည္ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔ေနာက္ကို ေရာက္ေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယင္းကလည္း Economist Intelligence Unit Index အရ ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေလးႏိုင္ငံစလံုးတြင္ တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ (စာေမးပြဲစနစ္) ကို က်င့္သံုးေနၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္းျဖည့္ဆည္းရမည္။ အေၾကာက္တရားကင္းေသာ ပညာသင္ၾကားေရးကို ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္က ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကဳိးစားရမည္ဟု ဦးနာယက ကမိန္႔သည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံပညာေရးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ကမၻာက စံျပဳသတ္မွတ္ထားသည့္ (Standardised Tests) စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားကို ထိပ္တန္း အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရရန္ ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
30-Sep-2017 tagged as ပညာေရး
၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေရွ႕တန္းကို တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးပိုင္းျဖတ္ခ်က္တြင္လည္း အဆင့္တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
30-Sep-2017 tagged as ကမၻာ့ပညာေရး
Human Capital Report 2017 ၏ အစီရင္ခံစာကို (World Economic Forum) က စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ်လစာသည္ ေဒၚလာ ၁၀ဝ သာရေသာေၾကာင့္ အျခား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္လိုေသာ ဆရာအေရအတြက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Vietnam Express သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“နိုင္ငံေတာ္ကေန ဆိုးေဆးေတြပါတဲ့မုန္႔ေတြကို ေရာင္းခြင့္ကန္႔သတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့”