News

POST SECTION

EDUCATION

21-Nov-2019
ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာဝတီစာေပပြဲေတာ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕Mercure Mandalay Hill Resort တြင္ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာေပပြဲေတာ္တြင္ စကားဝိုင္းေဆြးႏြးပြဲမ်ား (Panel Discussion)၊ စာတမ္းဖတ္ျခင္းမ်ား(Paper Reading) ပါဝင္သည္။
14-Nov-2019
ေလးခ်က္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေရးသည္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာသည္ သင္႐ိုးသစ္အတြက္ အားနည္းခ်က္ (လိုအပ္ခ်က္) မ်ားကို အႀကံျပဳရမည္ျဖစ္၍ သင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကိုပဲ တင္ျပပါမည္။ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိေရးဆိုသည္မွာ သင္႐ိုးသစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေထာက္ပံ့ေသာအရာမ်ားတြင္ စာအုပ္မ်ားမွလြဲ၍ အခ်ိဳ႕ေသာအရာ (သင္/ကူ ပစၥည္းမ်ား) သည္ အခ်ိန္မီမေရာက္ဘဲ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွ ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ သတင္းျပန္ၾကားမႈမွာလည္း ေနာက္က်တတ္ပါသည္။ ဥပမာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္း ကြာဟမႈမ်ား ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္႐ိုးသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကာလမွစ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
31-Oct-2019
ကေလးမ်ား၏ စိတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကေလးမ်ားရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ရသည့္ ေခတ္၏အေျခအေနကို လိုက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရန္လိုသည္။ ေခတ္ကေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ယင္းေျပာင္းလဲေနမႈကိုလည္း သတိထားမိဖို႔လိုပါသည္။ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲသည္ဆိုရာတြင္ နည္းပညာတိုးတက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ မိမိတို႔ကဲ့သို႔ အဘိုးႀကီးမ်ား၏ အေတြးအျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းအေကာင္းျမင္႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္မိျခင္းသာ ...
28-Oct-2019
တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုးေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈကိုပါ ထည့္သြင္းအမွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယခု စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ ဆရာမ်ားအတြက္ အသံုးခ် သုေတသနျပဳလုပ္နည္း၊ သုေတသီက်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းသိရွိေစေရးအတြက္ သင္တန္းေပးမႈဝန္ႀကီးဌာနက အားနည္းေၾကာင္း ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသည္။
17-Oct-2019
လူသားတိုင္းတြင္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာဟူ၍ ဆရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ သင္ၾကားျပသေပးသည့္ ဆရာမရွိဘဲ အေသအခ်ာ တတ္ ေျမာက္သည္ဟူ၍မရွိ။ “ဆရာမျပ နည္းမက်” ဟူ၍လည္း အဆိုျပဳၾကသည္။
17-Oct-2019
အရွိန္ျပင္းျပင္း ပူေလာင္ေနသည့္ ေတာ္သလင္းလ၏ ေနအပူေအာက္တြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ျမန္မာစာအထူးျပဳ ေက်ာင္းသူ မေစာသႏၲာ၏ ရင္ထဲ၌ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ ခံစားေနရသည္။ မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလ၌ ဒုတိယႏွစ္ ျမန္မာစာအထူးျပဳေက်ာင္းသူ မေစာသႏၲာအေနႏွင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ အနီး ကပ္ပို႔ခ်မႈသင္တန္းႏွင့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေန၊ အေနအထားအရ မေစာသႏၲာတို႔၏ ႐ြာအနီးအနား ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့၍ မိသားစုအားလံုး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ တိမ္ညိဳတိုက္ပြဲေရွာင္စခန္း၌ ခိုလံႈေနၾကရသည္။ တိုက္ပြဲေရွာင္ စခန္းေရာက္ရွိေနရသည့္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေစာ သႏၲာအဖို႔ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါၿပီ။
26-Sep-2019
ဒီေတာ့ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္က အတန္းသာ တစ္ႏွစ္ႀကီးသြားတယ္။ အဲဒီအတန္းနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရမသြားၾကဘူး။ အဲဒီလို ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းသြားလိုက္တာ ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူးေတြေတာင္ ရကုန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘြဲ႔ရပညာမတတ္ဆိုတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုထပ္တိုးလာခဲ့တာပါပဲ။ ဘြဲ႔တစ္ခုရခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ေနရာမွ အသံုးခ်မရသလို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာလည္း မတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဆိုရရင္ အသံုးခ်တန္ဖိုးမဲ့ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။
19-Sep-2019
ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ အခရာက်က် ပါဝင္သူေတြဟာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြပါပဲ။ စနစ္က ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း၊ သင္နည္း စနစ္က ဘယ္လိုဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ သင္သင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုယ္တိုင္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ခံယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လိုက္နာက်င့္ႀကံဖို႔လိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ အာဂံုေဆာင္ အလြတ္က်က္စနစ္ကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမွာပါ။ တတ္ေအာင္သင္၊ နားလည္ေအာင္ေလ့လာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္တဲ့ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေခၚေဆာင္ၾကရမယ့္ အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီ။
29-Aug-2019
ေတြ႔ေနက် ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2) တြင္ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတာေနၿမိဳ႕ေန ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး လူတန္းစားအားလံုး အေကာင္းဆံုးပညာေရးစနစ္ကို ရရွိႏိုင္မည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ရန္လိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။
22-Aug-2019
သူငယ္ခ်င္းေတြ မေတြ႔ျဖစ္တာေတာင္ အေတာ္ၾကာသြားပါတယ္။ ၾကာဆို ကိုေ႐ႊမိုးကလည္း ဘယ္အၿငိဳးနဲ႔မ်ား ႐ြာတယ္မသိ။ ရပ္ပဲမရပ္ႏိုင္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈေတြနဲ႔ ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြကလည္း အေကာင္းသိပ္မရွိလွ။ မိုးကေလးစဲလို႔ ေနေလးပြင့္လာတာနဲ႔ အလွ်ိဳလွ်ိဳထြက္လာၾကတာ ေတြ႔ေနက် Cool Land မွာ ဆံုျဖစ္ၾကတယ္။
08-Aug-2019
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာပင္ အံ့အားသင့္စရာ ေတြ႔ရေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚျဖစ္၍ စာအုပ္စာေပႏွင့္ မေဝးလွ။ ေဟာေျပာပြဲဆိုလွ်င္ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ရွိႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းမွာ နားေထာင္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မထင္မွတ္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးၾကည့္မိသည္။ အာဇာနည္ေန႔ဝန္းက်င္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ (ဝါ) အမ်ိဳးသားျပတိုက္ (ဝါ) အာဇာနည္ဗိမာန္ေရာက္ဖူးသူမ်ား ေမးၾကည့္ရာ အခ်ိဳ႕ေနရာဆိုလွ်င္ လံုးဝမေရာက္ဖူးသူမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ေပၚ ကေလးမ်ားပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနဆိုလွ်င္ ေက်းလက္ေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုးဝါးေသာ ေနရာမ်ားဆိုလွ်င္ ေတြးၾကည့္႐ံုႏွင့္ သိႏိုင္သည္။
11-Jul-2019
သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထီးတည္းရပ္တည္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေၾကာင္းခံ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကူးလူးဆက္ဆံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကရေတာ့သည္။ ၂၁ ရာစုအတြက္ ေဒသတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အဓိကလိုအပ္လာသည့္ က်ဴ (Q) တစ္လံုးမွာ CQ ေခၚသည့္ Cultural Quotient ပင္ျဖစ္သည္။ CQ ၏ အခန္းက႑ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ အသိသာဆံုးပမာျပရလွ်င္ လူမ်ိဳးဘာသာ အမ်ိဳးအမည္ စံုလင္ေထြျပားလွသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အိုင္တီနည္းပညာျမင့္မားလာ႐ံုသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (CQ) ကို ေကာင္းစြာနားလည္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။