News

POST SECTION

EDITORIAL

19-Jun-2018
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
18-Jun-2018
လံုေလာက္ထိေရာက္ေသာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ မေပးႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆိုင္း၊ တံု႔ေႏွးျခင္း၊ ေလးေလးနက္နက္ ထားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေစမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စီမံမႈ မရွိျခင္းတို႔ ရွိလာပါက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟုမျမင္ဘဲ အာဏာရပါတီကို အာခံဆန္႔က်င္သည့္ေဒသကို တမင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု အျမင္ေစာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း
17-Jun-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပး၊ အေလးထားသည့္သေဘာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးလိုသည့္သေဘာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေပးၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္တင္ေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအားေပးသင့္ေၾကာင္း
16-Jun-2018
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တည့္တည့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတဲ့ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက ျမန္မာျပည္ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ထူေျပာၿပီး အမႈအခင္းေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရဦးမွာပဲ။ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနေနတာက ျပည္သူလူထုတင္မကဘူး။
14-Jun-2018
အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အေျခခံပညာအထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာတြင္ သိပၸံဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ားမွတစ္ပါး အျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဆူညံသြားခဲ့သည္။
14-Jun-2018
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်း ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အၾကား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာကာ သေဘာတူညီမႈအခ်ိဳ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္ေရးတင္းမာေနေသာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္ အေတာင္ပံခတ္သံ ၾကားလိုက္ရျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။
13-Jun-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာလာဟလမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ထြက္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျခားေသာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာတိုက္ဆိုင္ေနေလ့ရွိျခင္းမွာ အထူးသတိျပဳမိစရာအခ်က္ျဖစ္သည္။
11-Jun-2018
မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ ထင္ျမင္၊ ယူဆ၊ စိတ္ကူးျခင္းတည္းဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူေသာ လက္ေတြ႔ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္မွသာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိရွိထားၾကသည္။
10-Jun-2018
ဒီကေန႔ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ Victim Blaming လို႔ေခၚတဲ့ ခံရသူအေပၚ အျပစ္တင္စကားေျပာတာ အရင္ထက္ ပိုမ်ားလာသလားလို႔။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြမွာ ဒီလိုလုပ္တာ အေတြ႔ရမ်ားတယ္ဆိုေပမယ့္ တျခားႏိုင္ငံေရးႏႊယ္တဲ့ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း အဲလိုလုပ္တာ အရင္ထက္ ပိုမ်ားလာတယ္။
07-Jun-2018
အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း
06-Jun-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလံုးအရင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္အခါမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ေျမပံုတြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပ၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ငါးပိသည္က အိပ္ေနၿပီး ဆားသည္က ေခြးေမာင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးပိသည္ႏွင့္တူေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္သိစိတ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ကာ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
04-Jun-2018
ပညာဉာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းေသာ၊ အတၱ ကိုယ္က်ိဳး မ်ားေသာ၊ ျပည္သူကို မေထာက္ညႇာ၊ မငဲ့ကြက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အရည္အေသြး နိမ့္က်ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးထက္ အဆိုးသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ား ခ်ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။
03-Jun-2018
ယခုကဲ့သို႔ အလြဲအေခ်ာ္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံလာခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပါတီအေပၚ တစ္ေန႔တျခား ပို၍ အထင္လြဲစရာ ျဖစ္လာေနျခင္းကို အထူးသတိျပဳသင့္လွသည္။
02-Jun-2018
တစ္ဖက္မွာလည္း အားမနာတာနဲ႔ တစ္ဖက္သားကို မေလးမစား လုပ္တာ၊ ႐ိုင္းပ်ေစာ္ကားတာ မတူဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိဖို႔ လိုမယ္။ အားနာမေနဘဲ လုပ္သင့္တာ လုပ္၊ ေျပာသင့္တာ ေျပာဆိုေပမယ့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အားမနာ၊ လွ်ာမက်ိဳး ျဖစ္မသြားေအာင္ေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့။
31-May-2018
လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ အေရးယူႏိုင္ပါလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ရလာႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူလူထုကို ေပးအပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ သေဘာလည္းေဆာင္သည္။