News

POST SECTION

EDITORIAL

31-Oct-2017 tagged as
ဘ႑ာႏွစ္အေျပာင္းအလဲသည္ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ စာရင္းဖြင့္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို အဆိုပါ ပိတ္ခ်ိန္၊ ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ပို၍ Timing ကိုက္ညီစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာမူ အခ်ိန္ကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေပသည္။
30-Oct-2017 tagged as
သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲခဲ့သည့္ ျပႆနာတစ္ခုမကႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ လံုၿခံဳေရးကိစၥဟူသည္ ေပါ့ေပါ့ေတြးကာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရမည့္ ကိစၥလံုးဝ မဟုတ္သည္ကို အထူး သတိေပး ေဖာ္ျပလိုရင္း
29-Oct-2017 tagged as
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ သစၥာေစာင့္သိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကမၸည္းတင္ က်န္ရစ္မည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
28-Oct-2017 tagged as
လူဆိုတာ အတၱရွိၾကတဲ့ သတၱဝါေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အတၱဆိုတဲ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္၊ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ရလာဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာစိတ္၊ နားလည္စိတ္ေတြ ထားေပးမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။
26-Oct-2017 tagged as
ယေန႔ရန္ကုန္တြင္ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္သည့္ ျပႆနာကို အရင္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကားပါကင္ေနရာဦးသည့္ ျပႆနာႏွင့္ စည္ပင္သာယာပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း နယ္ခ်ဲ႕ကာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ဆိုင္မ်ား ျပႆနာတို႔သည္လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ပါဝင္ေနေပသည္။
25-Oct-2017 tagged as
အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ေန႐ံုမွ်မက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဆိုပါက အျပဳခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ရွာႀကံထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Virtual World ႏွင့္ Real World ဟူသည္ ေလာကႏွစ္ရပ္တြင္ မွ်တစြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
24-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္းတြင္ အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မယူဘဲ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုအျဖစ္သနစ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ တစ္ဆက္တည္း စဥ္းစားထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
23-Oct-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားတြင္သာမက လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ သတင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား မရွိျခင္းသည္ သတင္းစာမ်ားအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မူ သတင္းေကာင္းဟုပင္ဆို၍ ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
22-Oct-2017 tagged as
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအေၾကာင္း ပိုသိသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာက တ႐ုတ္အထာကို ပိုနားလည္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ားအထင္တြင္ အာရွအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ(အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္) ၾကားညပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ၏ ႐ႈျမင္ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လက္ရွိ အျဖစ္သနစ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ခန္းစာ ရယူကာ ျပည္ပဖိအားမ်ားကို တန္ျပန္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်ႏိုင္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း သာမက အာရွေဒသဆိုင္ရာ Agenda မ်ားတြင္ အျပဳခံအဆင့္ထက္ ျပဳသူအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ အသိဉာဏ္ရွိရွိ ျပင္ဆင္ထားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
21-Oct-2017 tagged as
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုေနတယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥမွာ ပထမဆံုး လိုအပ္တာက လုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့အျမင္ (အေကာင္းျမင္စိတ္)ရွိၿပီး မိမိအက်ိဳးေရာ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္သူေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္
21-Oct-2017 tagged as
အဓိက ေျပာခ်င္သည္မွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ တစ္ပါးသူ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးရသည့္ကိစၥအေပၚ ေက်နပ္အားရသူမ်ား မ်ားျပား လာျခင္းသည္ ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းစားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အပ်က္သေဘာ ျမင္တတ္သည့္ စိတ္ (ပ်က္စီးလိုေစသည့္စိတ္)ရွိသူမ်ား အားေကာင္းေနေသးသမွ် တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ဟူသည္မွာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
17-Oct-2017 tagged as
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြေၾကာင့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလကထုတ္ေသာ ဂ်ပန္ကားေလးမ်ားေလာက္ကိုသာ ဘဝပန္းတိုင္ေတြထဲက ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အိပ္မက္မက္ေနၾကရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္မူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမွန္တကယ္ မွီခိုအားထားရသည့္ Public Transport ေကာင္းမ်ား အေျခတက်၊ စနစ္တက် ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးၿပီးပါမွ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ၂၀၁၈ မူဝါဒမ်ိဳးကို ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း
17-Oct-2017 tagged as
စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုင္းအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ မလြဲမေသြ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေမြးထုတ္ရာ၌ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုေန႐ံုျဖင့္ အခါခပ္သိမ္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လိုလွ်င္လိုသလို ထုတ္သံုးရန္ အထူး လိုအပ္လွေၾကာင္း
15-Oct-2017 tagged as
လက္ရွိအခ်ိန္သည္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုခ်စ္စိတ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းၿပီး ေပါင္းစည္းမႈရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေပရာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီး သာမက ႏိုင္ငံသား အားလံုးက အတိတ္က ဒဏ္ရာေဟာင္းမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အဓိပတိ တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားကာ အလုပ္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၲာရပ္ခံ ေဖာ္ျပလိုရင္း
14-Oct-2017 tagged as
မတ္ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမေတြကို အမွန္တကယ္ ေလ့လာဆည္းပူးေနတဲ့သူေတြ အားလံုး သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမတ္ဗုဒၶဟာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈ (Noble Silence) ကိုအထူးႏွစ္လိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆူဆူညံညံ အသံဗလံေတြ မလိုဘဲ မလုပ္ဖို႔ အၿမဲဆံုးမခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ရင္း ရွင္သာရိပုတၲရာရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြ ေက်ာင္းဝင္းထဲကိုလာၿပီး ဆူဆူညံညံ စကားေျပာဆိုတာေတြ႔လို႔ ေက်ာင္းျပင္ဘက္ကို ထြက္ဖို႔ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာ သုတၲန္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။