News

POST SECTION

EDITORIAL

26-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး သတင္းမ်ားကို မျပတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
26-Aug-2016
အထူးသျဖင့္ ကမၻာသုံး ဘာသာစကား ကဲ့သို႔ျဖစ္လာေသာ အဂၤလိပ္စာကို အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေရလည္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္မွ စားပြဲထိုး အလုပ္ပင္ ရရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ေတာ့ျခင္းကို အထက္ဆိုခဲ့ပါ ေၾကာ္ျငာက သတိေပးေနေၾကာင္း
26-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ အလို႔ငွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးတြင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးအလိုက္၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ပါဝင္ေနၾကသူ အထူးသျဖင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အုပ္စုအျမင္၊ ဂုိဏ္းဂဏအျမင္မ်ား မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သမွ်
22-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ သီးျခားစီျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိ္တ္ဆက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး၊ ႏွိမ္နင္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံၿခဳံေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ အတြက္ Master Plan ေခၚ ႐ႈေထာင့္စုံ လႊမ္းၿခဳံျပည့္စုံသည့္ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းနာမ်ား
20-Aug-2016
ႏုိင္ငံသားေတြ စည္းကမ္း ရွိဖို႔၊ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြ ျဖစ္ဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္း ခ်မွတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တုိင္ ေရွ႕ဆုံးကေန စံျပျဖစ္ေအာင္ နမူနာ ျဖစ္ေအာင္ လိုက္နာ ျပၾကရမွာ
19-Aug-2016
ေခါင္းေဆာင္တို႔ မည္သည္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် အႀကိဳက္လိုက္၍ ေထာက္ခံ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနေသာ သူမ်ားထက္ လြဲေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ရွိပါက ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳ၊ ထိန္းမတ္ေပးသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထား သင့္ေၾကာင္း
19-Aug-2016
MPT အမ်ားသိထားၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (MPTD) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎ထံမွ ဆင္းမ္ကတ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား အမည္ေပါက္စာခ်ဳပ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းမွာ မူလလက္ေဟာင္း MPT ၏ စ႐ုိက္သဘာဝ
17-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳစုလာခဲ့ေသာ သမုိင္းမ်ား၊ ယင္းသမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား အလိုက် ျပန္လည္စိစစ္ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္၊ ျဖဳတ္ပယ္ရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ
16-Aug-2016
ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ေလာဆိုသည့္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ကဲ၊ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပ ေနၾကျခင္း
16-Aug-2016
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔နီးပါး ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကားလာရသည္မွာ တံတားမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းပခုံး ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ကားေမာင္းမရႏုိင္သည္အထိ လမ္းဆုိးလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား
14-Aug-2016
ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ခ်စ္စရာ ‘အားသာခ်က္’ လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ မသမာသူကို ကိုယ္က်ဳိးရွာျဖစ္သြားေအာင္ တံခါးဖြင့္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့ ‘အားနည္းခ်က္’ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အတြက္ အမ်ားအက်ဳိး၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဆို ‘လူ’ ထက္ ‘မူ’ ကို ၾကည့္ၿပီး အားမနာတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
12-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ တိက်ခုိင္မာေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႔ရျခင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ လူငယ္မ်ားကုိပင္ ကိုယ္အရည္အခ်င္းအလိုက္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ အဆင္သင့္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ပိုမုိက်ခံသုံးစြဲႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓနဥစၥာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရိွျခင္းတို႔က ဆင္းရဲတြင္းမွ တက္မလာေစရန္ ခဲဆြဲ
12-Aug-2016
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုျပဳ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေစရန္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ ထက္ျမက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတို႔