News

POST SECTION

EDITORIAL

18-Dec-2016
ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ယေန႔ ၁၄၂၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္မားဆုံး စံခ်ိန္ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဦးစုိက္ ဆင္းေနျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။
17-Dec-2016
ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုတာ သမၼတလို၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လို ရာထူးႀကီးႀကီး၊ တာဝန္ႀကီးႀကီး ထမ္းေဆာင္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္သြားတဲ့သူေတြက ပ႐ုိတုိေကာလို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အခမ္းအနား တခ်ဳိ႕ေလာက္ကလြဲၿပီး အျပင္အခ်ိန္ေတြမွာ သာမန္လူေတြလိုပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနၿပီး အခြင့္ထူးခံသူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကို တန္းတူရည္တူ သေဘာထားေၾကာင္း၊ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပၾကတယ္။
15-Dec-2016
ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ သတင္းမ်ား စုံစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားသည့္အခါတြင္ သာမက မည္သည့္သတင္းမ်ဳိးမဆို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ၊ သတင္းပညာရပ္ႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတ၊ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီပီသသ၊ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ရပ္တည္ ေရးသားျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ လက္ေတြ႔ အက်ဆုံး အကာအကြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း
15-Dec-2016
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုံးစြဲရန္ ထပ္တိုး ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၃၅၄ ဘီလီယံေက်ာ္မွ ဘီလီယံ ၇ဝ (သန္း ခုနစ္ေထာင္)ေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းသည္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ပထမဦးဆုံး ျမင္သာထင္သာ ရွိလာေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကားက အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈ ျဖစ္သည္။
13-Dec-2016
Daily Eleven သတင္းစာ၏ မုံရြာေဒသခံ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သစ္ေမွာင္ခုိ ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဖြယ္ရွိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး သာမက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
12-Dec-2016
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဓာတ္တုိင္ သုံးေထာင္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ထုိအစီအစဥ္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သေဘာဟု သုံးသပ္ရသည္
12-Dec-2016
ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ႐ုိးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတုိ႔ ရွိတတ္ၾကသည္။
10-Dec-2016
အာဏာရွင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္ျဖစ္လို႔ ထားလိုက္ပါေတာ့လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အခု ကိုယ္တုိင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ေတာ့ လိုေနၿပီ။
10-Dec-2016
ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ က႑ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အစိုးရအတြက္ ပင္ပန္းတႀကီး ခက္ခဲစြာ အားထုတ္ရန္ မလိုေသာ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ အေလးထားမႈကို အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း
09-Dec-2016
အေရးႀကီးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ မည္မွ် ထားေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္သည္။
07-Dec-2016
ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈမွာ နည္းျပ အပါအ၀င္ ကစားသမား ဆယ့္တစ္ေယာက္စလုံးတြင္သာမက ယင္းအသင္းအေပၚ ဘက္ ေပါင္းစုံမွ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈ၊ လူေရြးခ်ယ္မႈ၊ ပရိသတ္အားေပးမႈကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္
06-Dec-2016
သံတမန္နည္းအရ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ထားကာ ႀကဳံလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို သံတမန္ နည္းလမ္းအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္အရ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းသင့္
05-Dec-2016
ျမန္မာ့ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းလဲသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားပါက ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္
05-Dec-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဆို ႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က တစ္ဖက္သတ္ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
03-Dec-2016
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။