News

POST SECTION

EDITORIAL

26-Aug-2016 tagged as ေဆး
ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး သတင္းမ်ားကို မျပတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
26-Aug-2016 tagged as
အထူးသျဖင့္ ကမၻာသုံး ဘာသာစကား ကဲ့သို႔ျဖစ္လာေသာ အဂၤလိပ္စာကို အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေရလည္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္မွ စားပြဲထိုး အလုပ္ပင္ ရရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ေတာ့ျခင္းကို အထက္ဆိုခဲ့ပါ ေၾကာ္ျငာက သတိေပးေနေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ အလို႔ငွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးတြင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးအလိုက္၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ပါဝင္ေနၾကသူ အထူးသျဖင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အုပ္စုအျမင္၊ ဂုိဏ္းဂဏအျမင္မ်ား မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သမွ်
22-Aug-2016 tagged as ေဆး
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ သီးျခားစီျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိ္တ္ဆက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး၊ ႏွိမ္နင္းေရး၊ ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္လုံၿခဳံေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ အတြက္ Master Plan ေခၚ ႐ႈေထာင့္စုံ လႊမ္းၿခဳံျပည့္စုံသည့္ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းနာမ်ား
20-Aug-2016 tagged as
ႏုိင္ငံသားေတြ စည္းကမ္း ရွိဖို႔၊ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြ ျဖစ္ဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္း ခ်မွတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တုိင္ ေရွ႕ဆုံးကေန စံျပျဖစ္ေအာင္ နမူနာ ျဖစ္ေအာင္ လိုက္နာ ျပၾကရမွာ
19-Aug-2016 tagged as
ေခါင္းေဆာင္တို႔ မည္သည္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် အႀကိဳက္လိုက္၍ ေထာက္ခံ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနေသာ သူမ်ားထက္ လြဲေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ရွိပါက ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳ၊ ထိန္းမတ္ေပးသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထား သင့္ေၾကာင္း
19-Aug-2016 tagged as MPT
MPT အမ်ားသိထားၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (MPTD) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎ထံမွ ဆင္းမ္ကတ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား အမည္ေပါက္စာခ်ဳပ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းမွာ မူလလက္ေဟာင္း MPT ၏ စ႐ုိက္သဘာဝ
17-Aug-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳစုလာခဲ့ေသာ သမုိင္းမ်ား၊ ယင္းသမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား အလိုက် ျပန္လည္စိစစ္ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္၊ ျဖဳတ္ပယ္ရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ
16-Aug-2016 tagged as
ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ေလာဆိုသည့္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ကဲ၊ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပ ေနၾကျခင္း
16-Aug-2016 tagged as လမ္းစည္းကမ္း
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔နီးပါး ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကားလာရသည္မွာ တံတားမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းပခုံး ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ကားေမာင္းမရႏုိင္သည္အထိ လမ္းဆုိးလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား
14-Aug-2016 tagged as
ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ခ်စ္စရာ ‘အားသာခ်က္’ လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ မသမာသူကို ကိုယ္က်ဳိးရွာျဖစ္သြားေအာင္ တံခါးဖြင့္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့ ‘အားနည္းခ်က္’ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အတြက္ အမ်ားအက်ဳိး၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဆို ‘လူ’ ထက္ ‘မူ’ ကို ၾကည့္ၿပီး အားမနာတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
12-Aug-2016 tagged as ဆင္းရဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ တိက်ခုိင္မာေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႔ရျခင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ လူငယ္မ်ားကုိပင္ ကိုယ္အရည္အခ်င္းအလိုက္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ အဆင္သင့္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ပိုမုိက်ခံသုံးစြဲႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓနဥစၥာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရိွျခင္းတို႔က ဆင္းရဲတြင္းမွ တက္မလာေစရန္ ခဲဆြဲ
12-Aug-2016 tagged as အဂတိ
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုျပဳ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေစရန္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ ထက္ျမက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတို႔
11-Aug-2016 tagged as ေလာ္ဘီ
ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီကို ျမႇင့္တင္၊ တန္ဖိုးတက္ေစရမည့္ ဒီမိုေလာ္ဘီမ်ား အေနႏွင့္မူ မိမိတို႔ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ သေဘာထား၊ မွတ္ခ်က္၊ စကားလုံးမ်ားမွာ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးကိုသာမက ဒီမိုကေရစီ၏ အလွတရားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျဖစ္မသြားေစရန္ အထူးသတိထားပါမည့္အေ...