News

POST SECTION

EDITORIAL

18-Jun-2017
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေကာင္းတစ္ရပ္ဟူသည္ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေဟာင္းက “ကႀကီး” ဟူသည့္အကၡရာ ေရးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ မိမိက “ခေခြး” ေရးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ “ကႀကီး”ကို “ယ”(ယပက္လက္) ျဖစ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားသူ မဟုတ္သည္ကို ျပည္သူသိေအာင္ သက္သက္ျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
18-Jun-2017
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အနည္း အက်ဥ္းရွိ႐ံုနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီႏိုင္ငံ၊ အဲဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိသူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမွသာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္လွပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
17-Jun-2017
ျမန္မာအိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ စင္ကာပူတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္သြားျခင္းသည္ ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ထိပ္စြန္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အေျခအေနကို လွစ္ဟျပသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ အိမ္အကူမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားစြာ၏ ဘဝကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္။
15-Jun-2017
တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအနက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆို႐ိုးစကားမ်ားထဲတြင္ “ဒီရွမ္းနဲ႔ ဒီလြယ္အိတ္ ေသခါမွခြဲ”ဟူသည့္ ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိထားရာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ခြဲထုတ္ခ်န္ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္သူ အားလံုး နားလည္သေဘာ ေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္
14-Jun-2017
ယေန႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေလ့ရွိသည့္ ရင့္က်က္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူသည္မွာ စာတတ္ေျမာက္သူဦးေရခ်ည္းသာ မ်ားျပားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ စာဖတ္နာ သူဦးေရပါ ဆတူနီးပါးရွိမွ ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အားက်ကာအမီ လိုက္လိုပါက ဦးစြာျပဳက်င့္ရမည္မွာ “သြားေလရာ စာအုပ္ပါ”ဟူသည့္ အေလ့အထပင္ ျဖစ္သည္
13-Jun-2017
အဓိက ေမတၲာရပ္ခံလိုသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ နယ္ပယ္အလိုက္ “သား”ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနရာ သားမ်ားအားလံုး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း၊ ဗိုလ္က်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔ကို ေရွာင္ရွားၿပီး စာနာနားလည္မႈ၊ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားမႈ၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔ျဖင့္ တိမ္ညိဳတိမ္မည္းမ်ား အံု႔ဆိုင္းခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ရန္ အခိုင္အမာလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
13-Jun-2017
အစိုးရ၏အလုပ္မွာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ Public Policy တစ္ရပ္ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး သက္ဆိုင္သူအားလံုး၏ ျပႆနာ ေျပလည္သြားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္
11-Jun-2017
အစိုးရအဖြဲ႔ သာမက ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားတြင္ “အထက္ကအမိန္႔”အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါက “ဝန္ထမ္းေကာင္း”၊ “အမႈထမ္းေကာင္း”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရစၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အတြက္မူ ဥပေဒေကာင္းမ်ား အထက္၌ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ် မရွိေအာင္ အခိုင္အမာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္
11-Jun-2017
အေရးၾကီးတာက လက္႐ံုးအားျပဳခ်ိန္လား၊ ႏွလံုးကို ပိုအားျပဳခ်ိန္လား ခြဲျခားဖို႔လိုရင္းသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေစ လက္႐ံုး အားျပဳခ်ိန္မွာလည္း ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ လက္႐ံုးရည္ျဖစ္ဖို႔လိုသလို ႏွလံုးအား ျပဳခ်ိန္မွာလည္း လိုအပ္တဲ့ လက္႐ံုးရည္ကိုသံုးႏိုင္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။
10-Jun-2017
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟူေသာ ေလယာဥ္ တကယ္ပ်ံတက္၊ မတက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား ယခုတစ္ပတ္အတြင္း မူဝါဒ အဝန္းအဝိုင္း၊ ပညာရွင္ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆူညံသြားသည္။ စီးပြားေရးဟူေသာ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္ကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း တကယ္လက္ေတြ႔ ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္မူ ယခုထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ရဦးမည္၊ အခ်ိန္ယူရဦးမည္။
08-Jun-2017
အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါျပႆနာႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး အယူဝါဒႏွစ္ရပ္၏ သမိုင္းရန္စ (အမုန္းတရား)အေပၚ မ်ားစြာ အေျခခံထားသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ကမၻာ့အယူဝါဒ သမိုင္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားအား ေလ့လာထားသူ အားလံုး သိထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းအယူဝါဒႏွစ္ရပ္အေပၚ ယံုၾကည္သူနည္းပါးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ဝိဘဇၨအယူဝါဒီမ်ား အေနႏွင့္ ေမတၲာတရား၊ အသိဉာဏ္ႏွင့္ သတိတရားတို႔ျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္
07-Jun-2017
မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔သာ ထိခိုက္နစ္နာရေၾကာင္း
06-Jun-2017
ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတို႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကို နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။
05-Jun-2017
ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာဆိုမႈမွ်သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္
03-Jun-2017
လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြကို လူေတာ္၊ လူသာမန္၊ လူညံ့ အမ်ိဳးအစား မခြဲဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္၊ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပိုင္ခြင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။