News

POST SECTION

EDITORIAL

13-Dec-2016
Daily Eleven သတင္းစာ၏ မုံရြာေဒသခံ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သစ္ေမွာင္ခုိ ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဖြယ္ရွိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး သာမက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
12-Dec-2016
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဓာတ္တုိင္ သုံးေထာင္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ထုိအစီအစဥ္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သေဘာဟု သုံးသပ္ရသည္
12-Dec-2016
ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ႐ုိးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတုိ႔ ရွိတတ္ၾကသည္။
10-Dec-2016
အာဏာရွင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္ျဖစ္လို႔ ထားလိုက္ပါေတာ့လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အခု ကိုယ္တုိင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ေတာ့ လိုေနၿပီ။
10-Dec-2016
ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ က႑ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အစိုးရအတြက္ ပင္ပန္းတႀကီး ခက္ခဲစြာ အားထုတ္ရန္ မလိုေသာ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ အေလးထားမႈကို အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း
09-Dec-2016
အေရးႀကီးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ မည္မွ် ထားေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္သည္။
07-Dec-2016
ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈမွာ နည္းျပ အပါအ၀င္ ကစားသမား ဆယ့္တစ္ေယာက္စလုံးတြင္သာမက ယင္းအသင္းအေပၚ ဘက္ ေပါင္းစုံမွ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈ၊ လူေရြးခ်ယ္မႈ၊ ပရိသတ္အားေပးမႈကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္
06-Dec-2016
သံတမန္နည္းအရ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ထားကာ ႀကဳံလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို သံတမန္ နည္းလမ္းအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္အရ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းသင့္
05-Dec-2016
ျမန္မာ့ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းလဲသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားပါက ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္
05-Dec-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဆို ႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က တစ္ဖက္သတ္ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
03-Dec-2016
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
01-Dec-2016
မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ တု႔ံျပန္မႈႏွင့္ အထူးျပဳ ညႊန္းဆိုမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္ေနေပသည္
30-Nov-2016
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၊ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္ မ်ား လြန္စြာနည္းပါးလွသည္
29-Nov-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းဟု အမည္တပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ(ကာ/လုံ)အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းမွာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ မရွိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္
29-Nov-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဖ်ားအနားမွ်သာ သိသူအခ်ဳိ႕၏ အုပ္စုအျမင္ကဲ ေသာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနႏုိင္ေပသည္