News

POST SECTION

EDITORIAL

25-Aug-2018
အစိုးရ လုပ္တာ၊ မလုပ္တာ သူ႔သေဘာသူေဆာင္တယ္။ သူ႔အနာဂတ္ကို သူ႔ရဲ႕လက္ေတြ႔အလုပ္နဲ႔ပဲ သူ႔ဘာသာျပ႒ာန္းမယ္။ သူအလုပ္လုပ္ရင္ လုပ္တဲ့အလုပ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ရလဒ္ျပန္ရမယ္။
23-Aug-2018
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔သာ ျပည္မမွ လွဴဒါန္းကူညီသည့္ အေလ့အထကို လက္ရွိလွဴဒါန္းမႈက ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးမွာ သမိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မရွိခဲ့ဖူးေပ။
22-Aug-2018
ဓမၼစက္နည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္း၊ ေဖ်ာင္းဖ်၍ မရပါက အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အာဏာစက္ျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းကာ ေမတၲာစိတ္ကို အေျခခံေသာ ဓမၼတရားမ်ားကို အိုးမဲ သုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္မည္
21-Aug-2018
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔မည္သည္၊ အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ မည္သည့္ကိစၥ၊ မည္သည့္မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို မေျပာခင္၊ မခ်မွတ္ခင္၊ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္ ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ စဥ္းစားရၿပီး ေျပာၿပီး၊ ဆိုၿပီး၊ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆိုပါက မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ခိုင္မာၿမဲၿမံေစရန္၊ ေအာင္ျမင္ေစရန္ မဆုတ္မနစ္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။
20-Aug-2018
အမ်ိဳးသားေရးစိတ္(မ်ိဳးခ်စ္စိတ္)တို႔ဟူသည္ မရွိမျဖစ္က်န္ရစ္ရမည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေအာက္တန္းမက်ေစရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုသည္ဆိုပါက လူမ်ိဳးစုတစ္စုတည္း၏ အက်ိဳး သာမက လူသားအားလံုး၏အက်ိဳးကိုလည္း စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာျဖင့္ေရွး႐ႈတတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
19-Aug-2018
အေရးႀကီးလာသည္မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဆံုးအမမ်ား၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆင့္ပြား ျဖန္႔ခ်ိေဝငွသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ သီလ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ နာယူ လက္ခံသူမ်ား၏ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
18-Aug-2018
ရန္လိုတဲ့သူအမ်ားစုကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ တစ္နည္းဆိုရရင္ သိမ္ငယ္စိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္ရွိေနသူေတြ မ်ားတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္၊ သိမ္ငယ္စိတ္ရွိေနတဲ့သူေတြက သူတို႔မွာရွိတဲ့အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ဖို႔အတြက္ ပါဝါအမာကို အလြန္အကၽြံသံုးၿပီး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေလ့ရွိတယ္။
16-Aug-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္သည့္ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခုအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာသဘာဝႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ လိုလားျမတ္ႏိုး၍ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း
15-Aug-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေရွာင္တာနဲလ္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ိဳး၏ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူကာ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑အတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ေဈးကြက္အတြင္း အရွင္ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာရွိေပသည္။
13-Aug-2018
ေသနတ္ကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားေသာ လူသတ္လက္နက္မ်ိဳးျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ိဳးတြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ နားရြက္ကို တံေတြးဆြတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
12-Aug-2018
ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံမႈမ်ားအေပၚ သာယာယစ္မူးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ မည္သို႔ေသာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံေပးခ်က္ကိုမဆို နားခါးလာတတ္ၿပီး ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ကိုပင္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားလာတတ္သည္။
11-Aug-2018
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲ႕အလုပ္က ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။ ဘတ္ဂ်က္ကို အဓိက ထားၿပီး အလုပ္လုပ္တာလား၊ အလုပ္ကိုမူတည္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ဆြဲတာလား၊ ဘတ္ဂ်က္မေလာက္ရင္ ေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွ လုပ္လို႔မရဘူးလား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ စည္ပင္အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာ ဘယ္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ထူေထာင္၊ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးထားတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကည့္၊ ေျဖၾကည့္လိုက္ရင္ သိပ္ရွင္းသြားမယ္။
09-Aug-2018
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ ခက္ခဲနက္နဲလွေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးမ်ား မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကပင္ တရားဝင္ေပးအပ္ထားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပင္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ျပက္ရယ္ျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
08-Aug-2018
တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုျဖစ္ေစ၊ ယုတ္စြအဆံုး ရဟန္းသံဃာမ်ားျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္က ခြဲျခားဆက္ဆံလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိပါဘဲ မိမိတို႔၏ သံသယမကင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္ကဲေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမ်ားကသာ မိမိတို႔ဘာသာ ခြဲျခားကန္႔သတ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားတတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
07-Aug-2018
ဒီမိုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပင္ သူ႔လူကိုယ့္ဘက္သားအေယာင္ေဆာင္မဟုတ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီနာမည္ႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္အုပ္စုႏွင့္ ပိန္မသာ လိမ္မသာ နိမ့္က်မႈမ်ား အေတြ႔ရမ်ားလာျခင္းမွာမူ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။