News

POST SECTION

EDITORIAL

29-Nov-2018
အစိုးရသစ္အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ သိသာစြာ အလုပ္ႀကိဳးစားလာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
29-Nov-2018
မီဒီယာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိ၊ ခံစား၊ နားလည္၊ သိျမင္ေစရန္ အသိေပးေသာ ၾကားခံပစၥည္း၊ နည္းလမ္းမွန္သမွ် အက်ံဳးဝင္ေနရာ အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားလည္း အသီးသီးရွိေနေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အဓိက ေဇာင္းေပးေျပာလိုသည္။
27-Nov-2018
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းခုလပ္တြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးစဥ္ကာလမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈ မရွိလွေပ။
27-Nov-2018
လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရျခင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္သည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
26-Nov-2018
ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံ၊ နည္းနာမ်ားမွာလည္း ဆင္တူေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေသးေနသည့္ ဖိနပ္ႏွင့္မေတာ္သည့္ ေျခဖေနာင့္ကို ျဖတ္သည့္ပမာ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာေပၚတိုင္း ျပႆနာ၏ ေနာက္ဆံုးျမင္ေနရသည့္ အပိုင္းကိုသာၾကည့္၍ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည္က မ်ားေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
24-Nov-2018
“တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး” ဆိုတဲ့အတိုင္း ဘယ္ကိစၥမဆို ေတာ္႐ံု သင့္႐ံု၊ မွ်တ႐ံုေလာက္ဆို ကိုယ့္အတြက္ေရာ ကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ပါ အက်ိဳး ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အလြန္အကြၽံ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ေရာ အမ်ားအတြက္ပါ ထိခိုက္လာတတ္တယ္။
23-Nov-2018
လတ္တေလာ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ ပါဝင္မႈကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအင္ယူ) က ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအတြက္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။
21-Nov-2018
အေျခအျမစ္ မရွိေသာ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ိဳးကို ယံုၾကည္သူသည္ အေျခအျမစ္ မရွိေသာသူသာ ျဖစ္သည္ဟု ေလာဂ်စ္နည္းအရ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ၾကည့္လွ်င္ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အမိႈက္စာမ်ားကို ယံုၾကည္စြာ ေထာက္ခံ၊ မွ်ေဝေပးေနသူမ်ားသည္လည္း အမိႈက္ႏွင့္တူေသာ လူသားမ်ားသာ ျဖစ္သြားေပမည္။
21-Nov-2018
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္မူ ဘြဲ႔လက္မွတ္ႏွင့္ လုပ္သက္အေပၚ မူတည္ကာ ရာထူး၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္ ေပးအပ္ေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း မရွိေသာ္လည္း အလုပ္ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
19-Nov-2018
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼမ်ားကိုယ္၌က ေအးခ်မ္းျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းသေဘာ အျပည့္အဝ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဆူညံမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဗုဒၶသည္ အႏွစ္သာရ သေဘာကိုသာ အဓိကထားၿပီး ပကာသနကို အားမေပးေပ။
18-Nov-2018
အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုခ်င္ပါက ယင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးျပန္ေပးရမည္မွာ သဘာဝက်ေသာ နိယာမသေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါက ယေန႔စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း
18-Nov-2018
ဒီဘက္ေခတ္မွာ ျမန္မာေတြ အတိတ္ကာလေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတဲ့ လကၡဏာေတြ အေတြ႔ရမ်ားလာတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ေနရာတိုင္း၊ လူတိုင္း အားလံုး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နည္းသြားတယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။
16-Nov-2018
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ရာထူး၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ အေရာေရာအေထြးေထြး ျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္သည့္ ခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အမ်ားစု ေမွ်ာ္ကိုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။
15-Nov-2018
လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အရာရာတိုင္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လိုက္ေလ်ာရျခင္းထက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အင္အားနည္းသူ၊ လူနည္းစု၏ သေဘာဆႏၵကို ဦးစားေပးရတတ္သည့္ ပို၍ ေလးနက္ေသာ ပို၍ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အနုပညာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း
14-Nov-2018
ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႐ိုးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၾကသည္။