News

POST SECTION

EDITORIAL

28-Nov-2016 tagged as က်ဴးဘား
အသက္ ၉၀ အရြယ္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိ ကြယ္လြန္သြားသည့္ သတင္းမွာ လတ္တေလာ ကမာၻ႔သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာအယူဆုံး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သူတစ္ဦး အျဖစ္လည္း ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။
27-Nov-2016 tagged as
လူဆိုတာ အတၲ၊ မာန၊ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္နဲ႔ ေနတတ္တဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြ ဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးပေဒသာ စံုၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု နီးပါး ရွိေနတဲ့အျပင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္အၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မရႏိုင္ေသးတာ ဘာမွ မဆန္းဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။
25-Nov-2016 tagged as
ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တူေသာ သနားစရာ ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းမွာမူ ဥပေဒစုိုးမုိးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ ေပးသည့့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစား ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
24-Nov-2016 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚ ဖြင့္ေပးထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ ပါဝင္ကာ မိမိတို႔ လုိလားခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ ေတာင္းဆို၊ အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္ကို ရက္တုိတုိျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း
23-Nov-2016 tagged as
ဗဟုိဘဏ္က ဝင္ေရာက္ ထိန္းညႇိရန္ စေသာ တာဝန္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနပါက ေဒၚလာေစ်း ျမင့္မားမႈကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ ေစ်းကြက္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားကာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္
23-Nov-2016 tagged as
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပူပူေႏြးေႏြး အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာ သုံးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔စိတ္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ စိတ္ဓာတ္လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားကာကြယ္ တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါမည့္အေၾကာင္း
20-Nov-2016 tagged as
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အာဏာရ ပါတီတို႔ အေနႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ကင္းကင္း၊ အဂတိ ရွင္းရွင္း၊ ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ မိမိတို႔ဘာသာ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အမွား၊ အမွန္ ေပၚလာမည္
19-Nov-2016 tagged as
ဂီတအႏုပညာ အတြက္ကေတာ့ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ႐ုိးရာဂီတ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဂီတ၊ တူရိယာ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အေျခခံက်က် ထိေတြ႔ မိတ္ဆက္ေပး၊ အႏုပညာ မ်ဳိးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ဂီတ အကယ္ဒမီလိုမ်ဳိး သီးသန္႔ ထူေထာင္ ေပးဖို႔လိုမယ္။
19-Nov-2016 tagged as
အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ နပန္းလုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ရပ္ကပင္ သား၊ တူ၊ ညီေကာင္းစားေရး Nepotism ႏွင့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ (ေခၚ) Cronyism ဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာကာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္း
17-Nov-2016 tagged as
႔အခြင့္အေရး နာမည္ ခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ရယူေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အမီွအခုိ ကင္းမႈ၊ ဘက္မလိုက္ မွ်တမႈ၊ ႐ုိးေျဖာင့္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ အထူး လိုအပ္
16-Nov-2016 tagged as
ျပည္သူလူထုသည္ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အရည္အခ်င္း ရွိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံ ယူဆေသာေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ၎တို႔၏ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းကို ဆက္လက္ မယုံၾကည္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းမွာ ျပည္သူ႔ထံတြင္ အာဏာ တည္ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပသလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
16-Nov-2016 tagged as
ယေန႔ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္သည္လည္း ၾကည္ညိဳ သဒၶါတရား ထက္သန္ေလးျမတ္စြာ လာေရာက္ၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္စြာ သာဓု ေခၚဆိုႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ က်ဳိက္ထီး႐ုိး ေစတီကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္
16-Nov-2016 tagged as
မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မဆုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ အသင့္ရွိေသာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာရွိ ေထာက္ပံ့ ေငြေၾကးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အဆိုပါ ေဒသကို ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ဇာတ္လမ္းဆင္ ပုံေဖာ္လာေသာ ျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးကာ ထုိင္း ေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္မသြားေစေရးအတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ သတိႀကီးႀကီးထားကာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
13-Nov-2016 tagged as
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အစားအေသာက္အေပၚ အေလးအနက္ မထားေသာ စ႐ုိက္ သဘာဝကို အေလးအနက္ထား ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။
12-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာျပည္မွာ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးလာတဲ့အတြက္ ေကာင္းတာေရာ၊ ဆိုးတာေရာ အမ်ားႀကီး ေတြ႔႔႔ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏွစ္အမ်ားႀကီး ၿမဳံထားခဲ့ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ ပြင့္ထြက္လာတဲ့အခါ အဆီးအတား မရွိဘဲ ကမ္းပါးယံေတြ တိုက္စား ပစ္လိုက္သလိုပဲ ထိခုိက္ သက္ေရာက္မႈေတြ မ်ားလာတယ္။