News

POST SECTION

EDITORIAL

13-Dec-2016 tagged as
Daily Eleven သတင္းစာ၏ မုံရြာေဒသခံ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္း အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သစ္ေမွာင္ခုိ ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဖြယ္ရွိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး သာမက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
12-Dec-2016 tagged as
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဓာတ္တုိင္ သုံးေထာင္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ထုိအစီအစဥ္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သေဘာဟု သုံးသပ္ရသည္
12-Dec-2016 tagged as
ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ အစဥ္အဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ႐ုိးရာ အစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ရွိၾကသည့္အနက္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္း၊ မေလ်ာ္ညီျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းတုိ႔ ရွိတတ္ၾကသည္။
10-Dec-2016 tagged as
အာဏာရွင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ တစ္ပိုင္းေခတ္ျဖစ္လို႔ ထားလိုက္ပါေတာ့လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အခု ကိုယ္တုိင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ေတာ့ လိုေနၿပီ။
10-Dec-2016 tagged as
ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ က႑ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အစိုးရအတြက္ ပင္ပန္းတႀကီး ခက္ခဲစြာ အားထုတ္ရန္ မလိုေသာ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထား၊ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ အေလးထားမႈကို အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း
09-Dec-2016 tagged as
အေရးႀကီးအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ မထားဘဲ စိတ္ကူးတည့္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေစတနာ မည္မွ် ထားေစကာမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္သည္။
07-Dec-2016 tagged as
ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈမွာ နည္းျပ အပါအ၀င္ ကစားသမား ဆယ့္တစ္ေယာက္စလုံးတြင္သာမက ယင္းအသင္းအေပၚ ဘက္ ေပါင္းစုံမွ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈ၊ လူေရြးခ်ယ္မႈ၊ ပရိသတ္အားေပးမႈကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္
06-Dec-2016 tagged as
သံတမန္နည္းအရ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ထားကာ ႀကဳံလာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို သံတမန္ နည္းလမ္းအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္အရ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းသင့္
05-Dec-2016 tagged as
ျမန္မာ့ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းလဲသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားပါက ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္
05-Dec-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဆို ႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က တစ္ဖက္သတ္ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနသေယာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
03-Dec-2016 tagged as
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
01-Dec-2016 tagged as
မၾကာေသးခင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ တု႔ံျပန္မႈႏွင့္ အထူးျပဳ ညႊန္းဆိုမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ လြဲေခ်ာ္ေနေပသည္
30-Nov-2016 tagged as
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၊ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္ မ်ား လြန္စြာနည္းပါးလွသည္
29-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းဟု အမည္တပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ(ကာ/လုံ)အစည္းအေ၀း ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိလာျခင္းမွာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ မရွိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္
29-Nov-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ အဖ်ားအနားမွ်သာ သိသူအခ်ဳိ႕၏ အုပ္စုအျမင္ကဲ ေသာ ပူပူေလာင္ေလာင္ မွတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနႏုိင္ေပသည္