News

POST SECTION

EDITORIAL

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စကားဝိုင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သစ္အစ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္ ေသနတ္သံမ်ား၊ ယမ္းေငြ႔မ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္ေနခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ နိမိတ္ပုံျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို မဂၤလာရွိစြာ နိဒါန္းအစပ်ဳိးလိုက္ျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။
01-Jan-2017 tagged as
ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ အေတြးေတြ၊ အာဏာရွင္စိတ္ေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္းေတြ၊ မနာလို ဝန္တိုစိတ္ေတြ၊ အျပစ္တင္ အဆိုးအျမင္ေတြ၊ အပုပ္ခ် လုပ္ႀကံမႈေတြ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ပြဲေတြထဲကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး ေအးျမျဖဴစင္တဲ့ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ေမြးျမဴ ေဆာင္ၾကဥ္းထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ မဂၤလာပါ ၂၀၁၇ လို႔ ရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ႏုိင္ၾကေစေၾကာင္း
31-Dec-2016 tagged as
အစိုးရတို႔ အေနႏွင့္ အတိတ္ကာလမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ေဘးဖယ္ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ယူသင့္သည္ကုိယူ၊ ပယ္သင့္သည္ကုိ ပယ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ပို၍ေကာင္းေသာ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္း
29-Dec-2016 tagged as
ေၾကာ္ျငာဆိုေသာ ျမန္မာစကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူသိမ်ားေစရန္၊ ေနရာမ်ားမ်ားသု႔ိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေၾကညာေမာင္းခတ္သည့္ သေဘာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
28-Dec-2016 tagged as
လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ မကုန္က်ဘဲ ကူညီေပးျခင္းကသာ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားကို စာနာ နားလည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း
27-Dec-2016 tagged as
ခရီးသည္မ်ားကို မယဥ္မေက်း ဆက္ဆံသည့္အျပင္ ေစာ္ကား၊ ႐ုိင္းပ်စြာ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ေသာ ဒ႐ုိင္ဘာေခၚ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ စပယ္ယာ ေခၚ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားကို ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားထဲမွ မခံရပ္ႏုိင္သူမ်ား စုစည္း၍ လက္တုံ႔ျပန္မည့္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေနေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။
26-Dec-2016 tagged as
ထုိျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ကိုယ္တုိင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ မည္သည့္အဆင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဥပေဒ ေက်ာ္လြန္ ခ်ဳိးေဖာက္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ အေရးယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း
25-Dec-2016 tagged as
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို၊ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမဆို ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ရွိ အမ်ားသေဘာတူ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုခုက သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ဳိး မရွိေသးေပ။
24-Dec-2016 tagged as
အေျခခံက်က် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို ျပဳျပင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးလိုက္တာနဲ႔ ခရီးသည္ေတြ စိတ္ေက်နပ္၊ သေဘာက်ၿပီး အေခါက္ေခါက္ လာခ်င္၊ သြားခ်င္တဲ့ ဂိတ္တံခါးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။
23-Dec-2016 tagged as
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းကို စိန္ေခၚေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္သြားေစရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။
22-Dec-2016 tagged as
မ်ားစြာ မဆီမေလ်ာ္ ရွိလွသည့္ စီမံကိန္းမ်ဳိးကို ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္မ်ား တရားဝင္ ရပ္နားသြားသည့္အခ်ိန္၊ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း မကုန္မီ ရက္ပိုင္း အလိုတြင္မွ အလ်င္အျမန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေလာေဆာ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းမွာ ႐ုိးသားပါ၏ေလာ
21-Dec-2016 tagged as
ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း ရင့္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားေနျခင္းဟု ေစာဒက တက္ႏုိင္ေသာ္ျငား အဓိကႏွင့္ သာမည ခြဲျခားႏုိင္မႈ၊ အလုပ္တာဝန္ ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္မႈ၊ အခ်ိန္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္မႈကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္က်ေနေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားလည္း လိုက္နာ အတုယူႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း
20-Dec-2016 tagged as
စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်ိန္မဆိုင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ မွ်တစြာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ေစမည့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေက်နပ္စြာ လက္ခံလာေစမည့္ သံတမန္ ပညာရပ္တိ႔ုျဖင့္ ပါးနပ္လိမၼာစြာ ခ်ဥ္းကပ္တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ နားလည္လက္ခံမႈ ရရွိႏုိင္ေစေၾကာင္း
19-Dec-2016 tagged as
အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ခ်စ္ခင္၊ ေလးစားေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ကိုးစားေၾကာင္း ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္းအျပင္ ဆႏၵျပသူ၊ ေလာ္ဘီလုပ္သူတို႔ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသိုက္အၿမဳံ၊ အဝန္းအဝိုင္းတို႔၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္အင္ကိုပါ သြယ္ဝိုက္၍ သိကၡာခ်၊ တန္ဖိုးခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္ျခင္းကို သတိျပဳမိေစလိုရင္း
18-Dec-2016 tagged as
ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ယေန႔ ၁၄၂၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္မားဆုံး စံခ်ိန္ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဦးစုိက္ ဆင္းေနျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။