News

POST SECTION

EDITORIAL

05-Apr-2018 tagged as သတင္းမီဒီယာ
ည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အလုပ္တာဝန္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ ျပႆနာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားစြာတို႔ စုဆံုရင္ဆိုင္ေနရသူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား အလုပ္တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲေဝရယူကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္အတြက္ အာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔လိုသူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္
04-Apr-2018 tagged as
႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလွ်င္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းယခုထက္ပို၍ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးျမင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း
03-Apr-2018 tagged as
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ အေျခအေနအရ အားကိုးအားထားျပဳေနရသူ ရမ္းကုမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
02-Apr-2018 tagged as
ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္
01-Apr-2018 tagged as
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္တို႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိမသြားမီ အခ်ိန္မဆိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကေစလိုေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း
31-Mar-2018 tagged as
ကိုယ့္အက်ိဳး၊ တစ္ဖက္သား အက်ိဳးနဲ႔ ေလာကအက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မယ့္ စကားမ်ိဳးက မ်ားခဲ့သလား၊ ႏွစ္ဖက္လံုး အက်ိဳးမရွိေစတဲ့ စကားေတြက မ်ားခဲ့သလား ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း
28-Mar-2018 tagged as
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ သမၼတတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္အေပၚ ယခင္သမၼတကဲ့သို႔ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္လာမည္ေလာ၊ အရည္အခ်င္း ျပသခြင့္ရမည္ေလာ ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
27-Mar-2018 tagged as
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာအေပၚ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးေနခဲ့စဥ္ကပင္ ဤသို႔ေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တံု႔ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ိဳး မရွိခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ ယခုကဲ့သို႔ အကဲဆတ္ဆတ္ တံု႔ျပန္မႈမွာ ပို၍ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည္။
25-Mar-2018 tagged as
အထူးသျဖင့္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအနက္ မုဒိတာစိတ္မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။
24-Mar-2018 tagged as
ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေခါင္းေဆာင္ လိုခ်င္သည့္ပံုစံအတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္းရွိခဲ့သူ၊ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မ်ားစြာ ႐ိုေသေလးစားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခံရသူျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အစြမ္းျပ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ျခင္းက သမၼတတာဝန္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။
21-Mar-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပသႏိုင္ေသာ ကစားသမားမ်ားေၾကာင့္ ပရိသတ္ အားမလို အားမရျဖစ္ေနေသာ ေဘာလံုးအသင္းကို မွန္ကန္စြာ လူစားလဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ပြဲမ်ား ရရွိလာႏိုင္ေစေၾကာင္း
20-Mar-2018 tagged as
႐ုပ္ရွင္တစ္ခုတည္း သာမက နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားၿပီး အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား လူမွန္ေနရာမွန္ ေရာက္ရွိလာေရးႏွင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ ျပည္သူကေပးမည့္ အကယ္ဒမီဟူေသာ ဆုကိုထိုက္တန္စြာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္သည္ အားလံုးတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း
19-Mar-2018 tagged as
စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေတာင္းခံျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ သံုးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ ထူေထာင္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္
18-Mar-2018 tagged as
ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ကာ အာဏာကုလားထိုင္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္လာျခင္းသည္ အာဏာရပါတီအတြက္ သာမက ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကိုပါ အိုးမဲသုတ္ရာက်ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
17-Mar-2018 tagged as
႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္အတြင္း ပန္းတစ္ပြင့္ ပြင့္လာသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္တို႔မည္သည္ မည္သည့္ပန္းမဆို လြတ္လပ္စြာ အစြမ္းကုန္ ပြင့္လန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မုျဒာေခၚသံႏွင့္ ေ႐ႊၾကာတို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္အတြင္း ၎တို႔အစြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ေဝဆာဖူးပြင့္ႏိုင္ၾကသည္။