News

POST SECTION

EDITORIAL

18-Dec-2018
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္၊ ျပတ္သားသည့္ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အႏိုင္ရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ိဳးကို အႏိုင္ရရွိသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေနာင္႐ိုးတိုက္ပြဲက အေကာင္းဆံုး ဥပမာျဖစ္သည္။
17-Dec-2018
“ကမၻာႀကီးကို သို႔မဟုတ္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လူတိုင္းေတြးေနၾကေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေျပာင္းလဲရန္မူ မည္သူမွ် မစဥ္းစားၾက”
15-Dec-2018
အၾကည့္ရအဆိုးဆံုးကေတာ့ နံပါတ္ျပား မတပ္ရေသးတဲ့အတြက္ အေရာင္းျပခန္းနဲ႔ က.ည.န႐ံုး အသြားခရီးကိုသာ ေမာင္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ကားေတြေနရာ အႏွံ႔မွာ အဆီးအတားမရွိ ဥဒဟို ေမာင္းေနတာပဲ။ ညပိုင္းဆို ပိုေတာင္မ်ားေသးတယ္။ အဲဒီကားေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ လုပ္သြားရင္၊ လူတိုက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားရင္ ဘာမွစံုစမ္းေထာက္လွမ္းလို႔ မရဘဲ ခံရသူေတြသာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းမယ္။
13-Dec-2018
စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
13-Dec-2018
ည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို လက္ေတြ႔မပါေသာ သေဘာတရားခ်ည္းသက္သက္၊ သေဘာတရားမပါေသာ လက္ေတြ႔ခ်ည္းသက္သက္ သီးျခားသြား၍မရဘဲ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ မူလကရွိေနေသာ ေရခံ၊ ေျမခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျခခံ၍ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔အခ်ိဳးက်က် ေပါင္းစပ္ရသည္
11-Dec-2018
ျပည္တြင္းဖိအားဟုဆိုရာတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို အဓိက အတိုက္အခံျပဳေနေသာ အာဏာလက္လႊတ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းတိုက္မႈမ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။
11-Dec-2018
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ခိုင္မာေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ပါးသူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
10-Dec-2018
အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္တြင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားတက္လာသည္ႏွင့္ အစိုးရလုပ္ရပ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္၊ အပုပ္ခ်၊ ကန္႔ကြက္၊ အျပစ္တင္ေနေသာ အုပ္စု၏ သေဘာမတူ၊ ႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
09-Dec-2018
ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ သည္းခံတယ္ဆိုတာ မိမိအေပၚ တစ္ပါးသူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ျပဳလာ၊ ႀကံဳလာတဲ့ က်ဴးလြန္၊ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြအားလံုးကို ေဒါသစိတ္မေပၚဘဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္တာမ်ိဳးလို႔ ဆိုရမယ္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားပြားမ်ားေလ သည္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ျမင့္ေလေပါ့။
07-Dec-2018
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ႐ိုက္ကူး၊ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယတိျပတ္ေျပာ၍ မရေပ။
05-Dec-2018
ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တင္ျပပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကသူမ်ား တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အေမွာင္ဖံုးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တတ္စြမ္းသမွ် အလင္းေရာင္ ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
04-Dec-2018
ျပည္တြင္းဖိအားမ်ားမွာမူ အာဏာလက္လႊတ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ပါဝါအမာကို ကိုယ္စားျပဳထားသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဩဇာခံ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ဆန္ဆန္အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဝါဒစြဲအင္အားစုအခ်ိဳ႕ထံမွ ဖိအားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတန္ငယ္႐ႈပ္ေထြးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
04-Dec-2018
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။
02-Dec-2018
ဓမၼ၏ေရွ႕တြင္ “အ” အကၡရာထည့္၍ အဓမၼဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ဓမၼ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္သြားၿပီး မတရားမႈ၊ မတရားျခင္းဟု အသံုးမ်ားၾကသည္။
01-Dec-2018
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လမ္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မေတာ္တဆ ပခံုးခ်င္းတိုက္မိရင္ေတာင္ ကန္ေတာ့၊ ေဆာရီးေျပာတဲ့သူ သိပ္နည္းသြားတယ္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ၊ ေလဆိပ္မွာ ဦးစားေပးရမယ့္သူေတြအတြက္ ထိုင္ခံုေနရာ ဖယ္မေပးခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။