News

POST SECTION

EDITORIAL

10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း
09-Jan-2018 tagged as
နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္မႈပိုင္း အားနည္းၿပီး ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ားျဖင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေနျခင္းသည္ မူျဖင့္မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ လူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သေဘာသို႔လည္း သက္ေရာက္ေနေပရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါ နည္းဥပေဒကိစၥကိုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားက အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
08-Jan-2018 tagged as
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား သတိႀကီးစြာျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိခဲ့မည္ဆိုပါက စိန္ေခၚလာသူမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္႐ံုမွ်မက အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း မုခ်ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
07-Jan-2018 tagged as
အေရးအႀကီးဆံုးက အဲဒီလိုဆိုးသြမ္းတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကို မေဖာ္ထုတ္ဘူး၊ အေရးယူႏိုင္ေအာင္ မတိုင္တန္းဘူးဆိုရင္ လူဆိုးေတြမင္းမူတာကို ေခါင္းငံု႔ခံရတဲ့ဘဝေရာက္သြားၿပီး ဒီမိုကေရစီဆိုတာလည္း အေခၚအေဝၚတစ္ခု သက္သက္သာျဖစ္ေနမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတိေပးလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
05-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာ့ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္မ်ားအေနႏွင့္ ရွားေလာ့ဟုမ္းႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဝတၳဳမ်ားထဲကလို စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ဇာတ္အိမ္နက္လွသည့္ျပႆနာ ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို အထူးသတိျပဳေစလိုေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
04-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဋီကာကို မည္သို႔ပင္ ခ်ဲ႕ကားႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသူ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိေသးသေရြ႕၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အယံုအၾကည္မရွိေသးသေရြ႕ အေတာင္ မစံုေသးသည့္ ခ်ိဳးျဖဴငွက္ကို အပ်ံသင္ ခိုင္းေနသကဲ့သို႔ပင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
03-Jan-2018 tagged as
ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းေအးမႈကို ရႏိုင္သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို လူသားအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခ်က္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား လက္ခံယံုၾကည္လာေစရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးက သက္ေသျပၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
01-Jan-2018 tagged as
ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္လာသည္မွာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ကင္းမဲ့ေနေသးသေရြ႕၊ စစ္ပြဲစီးပြားေရး (War Economy)မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရေနေသးသေရြ႕၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ဗန္းျပၿပီး ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးကို ဦးစားေပးေနေသးသေရြ႕ ျပည္တြင္းစစ္မက ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးမည့္ အရိပ္အေယာင္ မရွိေပ။
01-Jan-2018 tagged as
ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ လုိလားသူမ်ားက အသိဉာဏ္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ရခုိင္ကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့ျပႆနာမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကရမည္ဆုိပါက ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ ၂၀၁၇ အပါအဝင္ အတိတ္ကာလမ်ားကလို ကမၻာ့အလယ္၌ ႏြံနစ္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးမွ မုခ်လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္
01-Jan-2018 tagged as
လူသစ္ စိတ္သစ္ ႏွစ္ခါျဖစ္ခြင့္ရၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္ကစၿပီး ျပင္သင့္တာေတြကိုျပင္၊ ျဖည့္သင့္တာေတြကိုျဖည့္ၿပီး ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၲာစိတ္ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ္လို႔ The Voice Daily အေနနဲ႔ ရင္ထဲက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေမွ်ာ္လင့္မိေနေၾကာင္းပါ။
29-Dec-2017 tagged as
လူ႔ဘဝဟူသည္ ေရပြက္ပမာ တစ္ခဏတာျဖစ္ရာ ယင္းတစ္ခဏတာအခ်ိန္တြင္ မိမိႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးၾကရမည္ဟု ပညာရွိတို႔က သတိေပးၾကသည္။ တည္ေဆာက္ေရး စကားႏွင့္ဆိုရလွ်င္ အနည္းဆံုး အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ေတာ့ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။
28-Dec-2017 tagged as ပညာေရး
ျမန္မာ့ပညာေရး ေလာကတြင္ ေတာ္သည့္ ဆရာ၊ ထူးခၽြန္သည့္ဆရာႏွင့္ ဂ႐ုအဆင့္ရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား တိုးပြားလာၿပီး အက်င့္ဆိုး၊ စ႐ိုက္ဆိုးရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာေလ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အကူရေလသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဆိုးမ်ားကိစၥကို အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ျဖင့္ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းၾကရမည္
27-Dec-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ျဖစ္လိုသည္ ဆိုပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ေရး တစ္ခုတည္းသာမက စီးပြားေရးဟူသည္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိလွ်င္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုစ႐ိုက္မႈႏွင့္ တရား မမွ်တမႈတို႔လုပ္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားမ်ိဳး ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
26-Dec-2017 tagged as
တပ္မေတာ္သားတိုင္း ဝက္စ္ပြိဳင့္ႏွင့္ ပင္တဂြန္သို႔ ေရာက္ဖူးရန္၊ ယင္းတို႔အေၾကာင္း သိထားရန္ မလိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ စစ္အင္အား ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ထားရန္ လိုအပ္သလို ၎တို႔၏ ဘာလုပ္ေနသည္၊ ဘာေတြ တီထြင္ႀကံဆေနသည္ကို မျဖစ္မေန သိရွိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္က ကုိယ့္ႏုိင္ငံထဲသို႔ ေရာက္လာသည့္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည့္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ကမၻာလွည့္တုိးရစ္ဆုိတာ သူတို႔ပါလားဟု ေငးၾကည့္ခဲ့သည့္ အေနအထားမွ ယခုအခါ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကမၻာပတ္ခရီး မသြားႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားဆီသို႔ တိုးရစ္အျဖစ္ သြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္လာျခင္းပင္။