News

POST SECTION

EDITORIAL

11-Sep-2018
လူနာႏွင့္ဆရာဝန္အၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္း႐ိုးေျဖာင့္မႈ ရွိမွသာ ေရာဂါဇာစ္ျမစ္၊ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ၿပီး သက္သာေပ်ာက္ကင္း ေစရန္ကုသႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
10-Sep-2018
ကမၻာ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္စြဲမႈအခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ အာဏာရွင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကျခင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္မ်ားကို အသံုးမခ်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
09-Sep-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အာဏာကို လက္လႊတ္ထားသူမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား တည့္တည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္သည္။
08-Sep-2018
အမ်ားႀကိဳက္ႏိုင္တာေရာ၊ အမ်ား မႀကိဳက္ႏိုင္တာေရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထိုက္တန္ကြၽမ္းက်င္၊ နားလည္၊ တတ္သိတဲ့ လူမွန္ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးတတ္ဖို႔၊ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ၿပီး ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ထားဖို႔ လိုတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရရင္ လူအစားမူနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ပဲ။
06-Sep-2018
အတၱ၊ ေလာဘ၊ မနာလိုမႈ၊ တြန္႔တိုေစးႏွဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရး ခြဲျခား႐ႈျမင္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္လိုမႈ၊ အာဏာ လက္မလႊတ္လိုမႈ၊ အမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရသင့္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆေနမႈကဲ့သို႔ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပူေလာင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါး ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ပါမွ ေအးျမေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစကို ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
05-Sep-2018
ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က မီဒီယာလက္နက္ကို အသံုးျပဳကာ လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိဘက္တြင္လည္း အမွားမကင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ဖံုးကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ သတင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အျငင္းပြားဖြယ္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းမွာ ျပႆနာပိုဆိုးသြားရန္ တြန္းအားျဖစ္သြားခဲ့သည္။
04-Sep-2018
အာဏာႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အထိုင္ျပဳထားေသာ အဆိုးျမင္ဝါဒီမ်ား၊ အလြန္အကၽြံ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမႊမ္းတင္မႈႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အခ်စ္၊ အမုန္းေရာႁပြမ္း ေထာက္ခံမႈ ႀကီးစိုးေနေသာ အေကာင္းျမင္လြန္သမားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔၊ အမွားရွာ၊ စြပ္စြဲ၊ ပုတ္ခတ္၊ ေခ်ာက္တြန္း၊ လုပ္ႀကံမႈတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် တိုက္ပြဲၾကားက ေျမစာပင္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
03-Sep-2018
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း က်န္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ယင္းအမႈကို ကိုင္တြယ္ၾကမည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ဥပေဒမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းၾကည့္ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အတြင္းကသာ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္စြာ ကူညီၾကပါမည့္အေၾကာင္း
02-Sep-2018
ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔အဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္း တစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းျခင္း၊ ျမင့္တက္ျခင္းတို႔ကို တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔က ဖန္တီး၍မရဘဲ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကသာ ေစစားဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း
01-Sep-2018
အာဏာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ အရင္ အဖိႏွိပ္ခံဘဝက လူထုနဲ႔ အင္မတန္ နီးစပ္ၿပီး လူထုနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိေနပါတယ္၊ အာဏာရွင္ မွန္သမွ် ဆန္႔က်င္ပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါတယ္ဆိုတဲ့ သူတခ်ိဳ႕ ေလာကဓံကို မခံႏိုင္ၾကဘူး။ ကိုယ္တိုင္ အာဏာကုလားထိုင္ေပၚကို ေရာက္လာတဲ့အခါ အရင္က ကိုယ္ဆန္႔က်င္ခဲ့တာေတြကိုပဲ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေနၾကေတာ့တာ။
30-Aug-2018
အလားတူ ျပႆနာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚကာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတိေပးေနလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေပါ့ေလ်ာ့ၿမဲ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿမဲ၊ အေလးမထားၿမဲ၊ အေရးႀကီးကိစၥဟု မ႐ႈျမင္ဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္း ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
29-Aug-2018
အတိုက္အခံေကာင္းတို႔ မည္သည္ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာေပးျခင္း၊ အႀကံေပး ေထာက္ျပျခင္း၊ မလႊဲမေရွာင္သာ အေျခအေနတစ္ခု ႀကံဳလာပါက သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက အစိုးရကို နည္းလမ္းတက် ေစတနာပါပါ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား တာဝန္ရွိေပသည္။
28-Aug-2018
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေပရာ ခိုင္လံု၊ တိက်မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔မက်ေသာ ေကာလာဟလဆန္ဆန္ သတင္းမ်ားကို အၾကားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေပၚယံဆန္ေသာ သတင္းစကားမွ်ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝျဖန္႔ခ်ိမိပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ေဝေလေလျဖစ္သြားကာ ေဝေလေလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစရန္ အားကူေပးသူလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း
27-Aug-2018
ေျမျပင္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တြင္သာမက မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မဆို အေျခခံက်က် အေရးႀကီးလွေၾကာင္း အထူးဦးစားေပး မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။
26-Aug-2018
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းထက္ စစ္တပ္ေလာင္းရိပ္ ကင္းလြတ္ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ားက လိုလားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ဂၽြန္မက္ကိန္းလို စစ္တပ္၏ ေလာင္းရိပ္ ကင္းလြတ္စြာျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏိုင္ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း