News

POST SECTION

EDITORIAL

28-Jul-2019
အေၾကာင္းမွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ခိုင္မာေသာေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာ၏ အဓိက႐ုဏ္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ လြန္စြာ ေပ်ာ့ညံ့အားနည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
27-Jul-2019
တစ္ဖက္သားကို ေစတနာအျပည့္ထားၿပီး ကူညီေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားနစ္နာမွာ၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မွာကို မလိုလားဘူး ဆိုေလာက္႐ံုႏွင့္ပင္ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။
25-Jul-2019
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ေၾကာက္စိတ္သည္ လူသားတို႔ စိတ္သႏၲာန္တြင္ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိန္းေအာင္းေနဆဲျဖစ္ေပသည္။ ထိုေၾကာက္စိတ္ကို တံု႔ျပန္ရာတြင္မူ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသိဉာဏ္ အဆင့္အတန္းကိုမူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသြားတတ္ေပသည္။
24-Jul-2019
တကယ္ဆိုလွ်င္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္လာမည့္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္သည္ ျမန္မာႏွင့္ စိမ္းလွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမဟုတ္ေပ။ သူ၏အေၾကာင္းကိုလည္း ၿဗိတိန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေကာင္းစြာသိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။
23-Jul-2019
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာတို႔ ရရွိထားေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ ႏွစ္မ်ားစြာ (အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ) ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ၊ (ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြးသာမက မိသားစုမ်ား၏ဘဝမ်ားကိုပါ စေတးၿပီးမွ) ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ရွိခိုက္လံု႔လစိုက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ထား တည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။
22-Jul-2019
စိတ္ပညာဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္အရမူ ႀကီးမားသည့္ ဘဝျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္ထပ္ ျပႆနာရွာမည့္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာ မေပၚႏိုင္ေတာ့ဟု စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္လာရသည့္ အေျခအေနကိုလည္း Comfort Zone ထဲေရာက္သည့္ အေျခအေနဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
21-Jul-2019
ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းစြဲစိတ္ျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် တစ္ဖက္သတ္ မွန္ကန္၊ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသ၊ ေျပာဆိုရန္ အၿမဲတေစ အသင့္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။
20-Jul-2019
လူဆိုတာ ငါ့ဘဝ ငါသာသခင္ ငါသာဘုရင္ ဆိုတဲ့အေတြး ရွိၾကတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဘဝမွာ ကိုယ္သာ ဇာတ္လိုက္မင္းသား ဇာတ္လိုက္မင္းသမီးလို႔ပဲ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ကမွန္တယ္လို႔ ယူဆတတ္ၾကတာ ဓမၼတာလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ကိုယ္ကမွန္တယ္၊ ေျပာသင့္တယ္ထင္ၿပီး ေျပာလိုက္ေပမယ့္ ေျပာနည္းဆိုနည္း မဟုတ္ျပန္ေတာ့ ျပႆနာေတြ၊ အမုန္းတရားေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ၾကရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
19-Jul-2019
သမိုင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ အထင္သာအျမင္သာဆံုး စြမ္းစြမ္းတမံပုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္ သူရဲေကာင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုအခ်ိန္ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ ထိုထိုေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ကာယစြမ္းအား၊ ဉာဏစြမ္းအားတို႔ စိုက္ထုတ္ကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း သူရဲေကာင္းအာဇာနည္မ်ားျဖစ္သည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
17-Jul-2019
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးျဖဳတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အေရးကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုေပသည္။
16-Jul-2019
ကုသိုလ္ ဟူေသာ ပါဠိသက္စကားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေကာင္းေသာအမႈဟု ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမႈနယ္ပယ္တြင္ အဓိပၸာယ္တူ ေဝါဟာရႏွစ္ခုတြဲကာ ႐ူပကအလကၤာေျမာက္သည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟု ယွဥ္တြဲေျပာဆို သံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကေပသည္။ ကုသိုလ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ အကုသိုလ္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမွ် မလိုခ်င္ေသာအရာဟု ဆိုလွ်င္လည္းမွားမည္မဟုတ္ေပ။
15-Jul-2019
ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတို႔၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ဟူသည္ အခါခပ္သိမ္း အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈခ်ည္းသက္သက္ႏွင့္ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲေမွ်ာ္သူ ယင္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဦးေဆာင္မည့္ လူနည္းစု (လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ)တို႔တြင္ ဆိုခဲ့ပါအရည္အခ်င္းေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပါ ျပည့္စံုေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္
14-Jul-2019
ေရေဘးႀကီးမႈကို ဆိုး႐ြားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေနရာ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ သတိေပးေရးႏွင့္ အျခား ပညာေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။
13-Jul-2019
စားသံုးသူေတြကို ေရတစ္ခြက္ တိုက္တာကုသိုလ္ျဖစ္သလို စားသံုးသူေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ ဆီေတြနဲ႔ ဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြမသံုးဘဲ ကိုယ္ေရာင္းတဲ့အစားအစာကို စားသံုးသူေတြ စိတ္ခ်လက္ခ် စားႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္လည္း ကုသိုလ္ရတယ္ဆိုတာပါပဲ။
11-Jul-2019
တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္