News

POST TYPE

EDITORIAL

ဦးဝီရသူ၊ ကိုေဆြဝင္းႏွင့္ ဒုကၡေပးေသာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျပႆနာ ((Daily, Vol-4/No-285)
09-Mar-2017

အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ မိသားစုအမႈကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ကိုေဆြဝင္းအား မ.ဘ.သ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးဝီရသူ၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ ဒါယကာတစ္ဦးက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားလိုက္ျခင္းမွာ လတ္တေလာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ အမ်ားဆံုးသတင္း ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ရျခင္းမွာ ကိုေဆြဝင္း၏ Ba Kaung အမည္ျဖင့္ သံုးစြဲေနေသာ Facebook အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဦးဝီရသူသည္ ရဟန္းဘဝ ကုန္ဆံုးသြားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားျခင္းကို ဦးဝီရသူက ၇ ရက္အတြင္း ေတာင္းပန္ရန္၊ မေတာင္းပန္ပါက အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုေျပာဆိုရာ ကိုေဆြဝင္းက မေတာင္းပန္သျဖင့္ ဦးဝီရသူ၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ အဆိုပါ ဒါယကာက အမႈဖြင့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ ၇ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဝီရသူ၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားမွာ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းခ်ိန္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနၿပီး Ba Kaung ေခၚ ကိုေဆြဝင္းမွာ ထိုသို႔ ေဝဖန္ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားအနက္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဦးဝီရသူ၏ ထိုသို႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ မွတ္ခ်က္စကား ေျပာဆိုမႈသည္ ရဟန္းဘဝ ကုန္ဆံုးသြားေစေသာ ပါရာဇိကဟူေသာ ကံေျမာက္၊ မေျမာက္ဆိုေသာ ျငင္းခံုမႈကလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ဝိနည္း သိကၡာပုဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တိုက္႐ိုက္အနက္၊ ဆင့္ပြားအနက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးဝီရသူႏွင့္ ကိုေဆြဝင္းတို႔အၾကား ယခုလတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔မႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအၾကား ပဋိပကၡဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ထိုထက္မက နက္နဲေသာ အႀကံအစည္ႏွင့္ အင္အားေကာင္းေသာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈတို႔ ထုထည္ႀကီးႀကီး ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ၊ ယင္းလုပ္ႀကံခံရမႈ ေနာက္ကြယ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကြင္းဆက္မ်ား၊ ကိုေဆြဝင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ Myanmar Now အြန္လိုင္း သတင္းဌာန၏ အမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကြင္းဆက္အခ်ိဳ႕ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေစာေၾကာဆန္းစစ္ဖြယ္ အသံုးအႏႈန္းသစ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေနႏိုင္ဖြယ္ရွိမည့္ အဓိပၸာယ္မ်ား စသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားက အေတြးပြားစရာ ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ Ba Kaung ေခၚ ကိုေဆြဝင္းအေနႏွင့္ သတင္းသမား ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက မိမိဘက္က ေျပာဆိုလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာ သဘာဝႏွင့္တကြ၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေျခေျချမစ္ျမစ္၊ တိတိက်က်၊ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံု၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနေစရန္ ဦးစြာ ျပင္ဆင္ထားၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ မိမိဘက္မွ ေရွ႕သို႔ ကြၽံသြားေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အခ်ိဳ႕ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ျပႆနာကို ပို၍ ဆိုးရြား႐ႈပ္ေထြး သြားေစႏိုင္သည့္အရာမွာ စြပ္စြဲသူ တရားလိုႏွင့္ အစြပ္စြဲခံရသူ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ စြဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို မူတည္ကာ ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မဖမ္းဆီးျခင္း၊ အာမခံေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းတို႔ကို လိုသလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္မွသည္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္အထိ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အေရၿခံဳ အၾကမ္းဖက္၊ တိုက္ခိုက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ လူထု ပရိသတ္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမႏွင့္ ဖီလာျပဳကာ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဖ႐ုသဝါစာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ႀကိမ္းေမာင္းၿခိမ္းေျခာက္ စကားမ်ား၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္မႈ အစဥ္အလာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း၊ အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေျပာဆို လံႈ႔ေဆာ္ေနၾကသူမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေရးယူ ဟန္႔တားျခင္း မခံရေသးဘဲ ကိုေဆြဝင္းကဲ့သို႔ အမွန္တရားကို ရဲဝံ့စြာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သူမ်ိဳး အမႈဖြင့္ခံရျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ မ်ားစြာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ထို႔အတူ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္လိုသူ သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမဟုတ္ပါက ကိုယ္စား အမႈဖြင့္၍ မရဘဲ ကိုယ္တိုင္ရဲစခန္း သြားေရာက္တိုင္ၾကား အမႈဖြင့္ရမည္ဟု ဆိုထားသည့္အတြက္ ဦးဝီရသူကိုယ္စား မ.ဘ. သ အဖြဲ႔ဝင္ ဒါယကာတစ္ဦးက အမႈဖြင့္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိ၊ အမႈဖြင့္ျခင္းကို ရဲစခန္းက လက္ခံ၍ ရ၊ မရ ဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေပသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကို မူတည္ကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပႆနာ ဖန္တီးရန္ ျပႆနာမီးစမ်ားကိုရွာႀကံကာ တစ္ဆိတ္ကိုတစ္အိတ္လုပ္၍ ပံုႀကီးခ်ဲ႕၊ ေသြးထိုး၊ လံႈ႕ေဆာ္၊ ရန္တိုက္လာမည့္ ေတာေၾကာင္မ်ား၊ အဖ်က္သမားမ်ား၊ အစြန္း ေရာက္ရယ္ဒီကယ္မ်ား၊ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္ရန္ အၿမဲ ႀကံစည္ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ သတိခ်ပ္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၃-၂၀၁၇)


  • VIA