News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပန္းထိမ္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ဆင့္မကမ္းအပ္သည့္ ေ႐ႊခိုးနည္း (Daily,Vol-6/No-269)
19-Feb-2019

ပန္းထိမ္ပညာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ မိမိအတြက္ေ႐ႊ ေရြးမ်ားမ်ား က်န္ရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကိုအစြဲျပဳၿပီး “ပန္းထိမ္မတတ္ခင္ ေ႐ႊခိုးသင္”ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားတစ္ခြန္း ရွိေပသည္။ တစ္မ်ိဳးဆိုပါက တတ္ေျမာက္သင့္ တတ္ေျမာက္အပ္သည့္ပညာကို တတ္ကၽြမ္းသည့္အဆင့္မရွိေသးဘဲ ယင္းပညာကိုအေျခခံၿပီး အျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူကိုဆိုလိုျခင္းပင္။

ထိုေနရာတြင္ ဆရာျဖစ္သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပညာႏွစ္ရပ္လံုးရွိသူ၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေပသည္။ ေရွ႕ကသြားသည့္ ဆရာျဖစ္သူ က ေနာက္လိုက္မ်ား (တပည့္ျဖစ္သူ) ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း လက္ဆင့္ကမ္းတတ္မွသာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကအစ တိုင္းျပည္အဆင့္အထိ အစစအရာရာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ဆရာျဖစ္သူက အမွားကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူထားသည္ကို အမွန္သေဘာမ်ိဳး သတ္မွတ္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းမိၿပီဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အဂတိတရား (ဒုစရိုက္တရား) ကို သုစ႐ိုက္တရားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားသည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္အား လက္ဆင့္ကမ္းမိၿပီဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးမဆိုထားႏွင့္၊ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္မည့္သူမ်ား အင္အားမေကာင္းလာေအာင္ပင္ မနည္းႀကိဳးပမ္းရေပလိမ့္မည္။

ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ဆရာျဖစ္သူကိုယ္တိုင္ကိုက ပန္းထိမ္အတတ္ပညာထက္ ေ႐ႊခိုးသည့္အတတ္ပညာကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္းခံခဲ့ရသူဆိုပါက တပည့္ျဖစ္သူမွာ မည္သို႔မွ် ပန္းထိမ္ဆရာေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ေပ။ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ အလိုအေလ်ာက္ ဒုကၡေပးတတ္သည့္ ပန္းထိမ္ေ႐ႊခိုးသမားမ်ိဳးသာ ျဖစ္လာစရာရွိေတာ့သည္။

“လူယုတ္မာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္မဆိုထားႏွင့္၊ ၎တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ႐ံုမွ်ျဖင့္ ၎တို႔၏ ယုတ္မာမႈခံရေလေအာင္ မိမိပါယုတ္မာသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္လံစဥ္းစားမိတတ္သည္”ဆိုေသာ သတိေပးစကားမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလွသည္။ သူခိုးကိုဆရာတင္မိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္သူခိုးမျဖစ္ေသာ္မွ၊ သူခိုးတပည့္ေတာ့ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသြားသည္။

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွပေသသပ္သည့္ အနာဂတ္တစ္ရပ္ကို ထုဆစ္ေပးႏိုင္မည့္ ပန္းထိမ္ဆရာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ား အထူးလိုအပ္ေနသည္မွာ ေထြေထြထူးထူးပင္ ရွင္းျပစရာလိုမည္မထင္ေပ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးတိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ရွိေသာ အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳကိုယ္စီရွိလာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္မိမိ ပန္းထိမ္ဆရာေကာင္းျဖစ္ မျဖစ္ဆန္းစစ္သင့္သလို ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုလည္း ေ႐ႊခိုးနည္းမသင္ေပးမိေစရန္ ႏိုင္ငံ့အေရးေမွ်ာ္ေတြးကာ သတိခ်ပ္သင့္ပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၂-၂၀၁၉)