News

POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္သည့္ စည္ပင္သာယာေရး (Daily, Vol-6/No-265)
14-Feb-2019

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အလွမယ္တစ္ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သတင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားက ၎ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အလွမယ္တစ္ဦးဆိုျခင္းထက္ ငယ္႐ြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အလုပ္ တာဝန္ပိုင္းအထိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမွာ ထူးျခားလွေပသည္။ 

အဆိုပါ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေနအထားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အာဏာရပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပပါ အလွမယ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလာင္းရိပ္ကင္းသည့္ တစ္သီးပုဂၢလသမားမ်ားအေနႏွင့္မူ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားၿပီး အႏိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲလွသည့္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္ၿပိဳင္ရသလို ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟူသည့္ သေဘာတရားကိုယ္၌က အစိုးရေလာင္းရိပ္၊ ပါတီေလာင္းရိပ္၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာင္းရိပ္ကင္းေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သူ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရမ်ားေလ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ကို လွပေအာင္ဖန္တီးခြင့္ရရန္ အခြင့္အေရးမ်ားေလပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ စည္ပင္သာယာေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာယာလွပေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သားတို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာေနထိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတစ္ရပ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က စစ္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သာမက စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ရာထူး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ဘက္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိခဲ့ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း သာမန္ျပည္သူအမ်ားစုက စည္ပင္ႏွင့္ အစိုးရဟူသည္ တစ္ဖြဲ႔တည္းသာျဖစ္သည္ဟု လူၿပိန္းအျမင္ျဖင့္သာ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကေပသည္။ 

အမွန္တကယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ဟူသည္ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕႐ြာကို အျခားၿမိဳ႕ ႐ြာမ်ားထက္ သာယာလွပေစလို၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုသူမ်ား သူ႔ထက္ငါ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူ ေ႐ြးခ်ယ္ရသည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ၿမိဳ႕႐ြာသာယာလွပေရးအတြက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္သူ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သူတို႔ကို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ရာ ပါတီႏိုင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။ စီးပြားေရးအရာ လြန္စြာအခ်က္အခ်ာက်ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးပြားလာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္တြင္း ေရႏုတ္ေျမာင္းကိစၥကအစ အျခားျပႆနာႀကီးမ်ား ဒုနဲ႔ေဒးရွိထားရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း ထိေရာက္သည့္ အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေလာင္းရိပ္ကင္းသည့္ အျမင္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၃-၂-၂၀၁၉)