News

POST TYPE

EDITORIAL

ၿမိဳ႕ေမတၱာ ခံယူျခင္း၊ မခံယူျခင္း ( Daily, Vol-6/No-126)
04-Sep-2018

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ပို႔စ္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ျပင္းထန္အစြန္းေရာက္သည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ပါဝင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္မ်ား လြန္ကဲျခင္း၊ သံတူေၾကာင္းကြဲ အဓိပၸာယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျငာသံေပးသည့္သေဘာ ဆန္ေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရေပရာ စနစ္တက် ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု ဆင္ႏႊဲေနျခင္းႏွင့္ တူလွသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဗန္းတင္အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္၊ သတ္ျဖတ္၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ခ်ိန္ကိုက္ထားသည့္အလား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အမုန္းစကားမ်ား အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေနရာယူလာခဲ့သည္။

ထိုအမုန္းစကားမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ေလ့က်င့္ဖြဲ႔စည္းထားပံုရေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုက သံတူေၾကာင္းကြဲ ေလသံမ်ား၊ စကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳကာ ၎တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွိသူမ်ားအား ရင့္သီး႐ိုင္းပ်စြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

အမုန္းစကားအမ်ားစုကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အာဏာအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ ပါဝါအမာကို အထိုင္ျပဳထားသူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး စနစ္တက် အကြက္ဆင္ထားေသာ တစ္ဖက္သတ္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ အတုအေယာင္မ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္၊ လုပ္ႀကံေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေပၚ အိုအိုင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္လာသည့္ပံုစံသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ယခင္က ျပည္တြင္းရွိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အာဏာရွင္အလိုက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေနသည္။

မ်ားစြာဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ အသားအေရာင္မည္မွ် ကြဲျပားျခားနားသည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္းရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ ဒုကၡေရာက္၊ အဆိုးႀကံဳေနျခင္းကို ေရနစ္သူ ဝါးကူထိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစေသာ အားရေက်နပ္မႈမ်ား၊ အဆံုးစြန္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ရပ္အေပၚ နာမည္ဖ်က္သိကၡာခ်မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အထိုင္ျပဳထားေသာ အဆိုးျမင္ဝါဒီမ်ား၊ အလြန္အကၽြံ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမႊမ္းတင္မႈႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အခ်စ္၊ အမုန္းေရာႁပြမ္း ေထာက္ခံမႈ ႀကီးစိုးေနေသာ အေကာင္းျမင္လြန္သမားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔၊ အမွားရွာ၊ စြပ္စြဲ၊ ပုတ္ခတ္၊ ေခ်ာက္တြန္း၊ လုပ္ႀကံမႈတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် တိုက္ပြဲၾကားက ေျမစာပင္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ မမွ်တေသာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားကို ေခတၱေဘးဖယ္ထားၿပီး အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲကာ ဖိအားမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းရင္ဆိုင္ တြန္းလွန္ရမည့္အစား ရန္လိုအစြန္းေရာက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား၊ အေပါစားေလာ္ဘီမ်ား၏ သိမ္သိမ္ဖ်င္းဖ်င္း စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရန္လိုေနပါက မည္သည့္အခါမွ် ျပည္သူ႔ေမတၱာ၊ ေလးစားအထင္ႀကီးမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၉-၂၀၁၈)