News

POST SECTION

EDITORIAL

15-Dec-2017 tagged as လူမႈကြန္ရက္
ယေန႔ျမန္မာတို႔ အသံုးျပဳေနသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵအစစ္ မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုက လူမ်ားစု အေယာင္ေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ပံုေဖာ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိေနသည္ကိ ုလူမႈကြန္ရက္သံုးသူမ်ားက ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အတုကို အစစ္ထင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဆိုက္ဘာ မသမာမႈမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက ယခုကတည္းက အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရေတာ့မည္
14-Dec-2017 tagged as
ယင္းျပႆနာႏွင့္အတူ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ အထက္စီးမွေနကာ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး မရွိေအာင္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္း ထားရမည္ဟူေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္စြမ္းသူ အားလံုးက စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္က စတင္ကာ ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
13-Dec-2017 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ယခု ထြက္လာသည့္ စစ္တမ္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတြင္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကို လက္သင့္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ကုစားပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
12-Dec-2017 tagged as
“ျမန္မာ့စီးပြားေရး စစ္တမ္း ၂၀၁၇”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ UMFCCI ႏွင့္ ဂ်ာမနီ (ဥေရာပ) အေျခစိုက္ စီးပြားေရးအႀကံေပး အဖြဲ႔တစ္ခုတို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္တမ္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရေပရာ ယင္းစစ္တမ္း ထြက္လာခ်ိန္တြင္ အားရစရာ ေကာင္းသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွသည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနမည္ေလာ ဟူသည္မွာ အထူးပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။
11-Dec-2017 tagged as
တရားမွ်တမႈဟူသည့္ အေၾကာင္းကိစၥကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေရရြတ္ျပေနေစကာမူ အမွန္စင္စစ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြား၊ မိမိရလိုပိုင္လိုေသာ နယ္ေျမအတြက္သာ အာ႐ံုစိုက္ၾက သည္ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။
11-Dec-2017 tagged as
လူႀကီးမိဘကို အားကိုးလြန္း၊ တြယ္ကပ္လြန္းတယ္ဆိုတာဟာ မိဘေတြ၊ လူႀကီးေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ေပးႏိုင္ေပမယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအပိုင္းမွာသာမကဘဲ ဘဝ တိုးတက္မႈပိုင္းမွာပါ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။
08-Dec-2017 tagged as
အစိုးရတို႔ဟူသည္ မိမိတာဝန္ယူစဥ္ လက္ထက္အတြင္း စီမံကိန္း အသစ္အဆန္းမ်ား၊ မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္ကို ရယူလိုၾကသည္ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့မႈ၊ ခိုင္မာသည့္စနစ္ မရွိမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္မကျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ပ်က္ယြင္းေနသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေနသည့္အရာမ်ား ျပဳျပင္ ျဖည့္ဆည္းသည့္ကိစၥကို ပထမဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
08-Dec-2017 tagged as
ကုလသမဂၢႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆူပါပါဝါႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးခံရသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အမွန္တရားႏွင့္ မိမိ၏ အခြင့္အေရးကို ေကာင္းစြာ လက္ကိုင္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ၊ စည္းလံုးမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္သလိုျဖစ္ကာ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚထိ ေရာက္သြားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္ခန္းစာ ယူၾကရမည့္အေၾကာင္း
06-Dec-2017 tagged as
မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ ေကာင္းစားေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ အေလးေပး တန္ဖိုးထားေသာ အရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေရးကို လိုလားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိၾကစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး (ႏိုင္ငံသားမ်ား) အေပၚ ခ်စ္ၾကသည့္ စိတ္တူညီေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ လက္ကိုင္က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လိုက္ အနည္း အမ်ား ကြာျခားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
05-Dec-2017 tagged as
ည္သို႔ပင္ မတူညီသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္အေသြးမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား သမိုင္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အမွန္တကယ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ကမၸည္းထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေရးသားျပဳစုၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း
04-Dec-2017 tagged as
အသိဉာဏ္ ႀကီးရင့္သူတို႔သည္ ေနာက္လိုက္ ပရိသတ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးကိုသာ အစဥ္ ေရွး႐ႈေလ့ရွိၿပီး ယင္းပရိသတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းထက္ ပို၍တန္ဖိုးထားသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။
04-Dec-2017 tagged as
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို လိမၼာေရးျခားကိစၥထက္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး အေတြးအေခၚလြတ္လပ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ့္အတၱအတြက္ ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လိမၼာပါးနပ္စြာ သြန္သင္ ဆံုးမတတ္ၾကရမယ္ဆိုတာကို ေျပာလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
04-Dec-2017 tagged as
သစ္မေရာက္ခင္၊ ဝါးေပါင္းကြပ္ဟူသည့္ ျမန္မာဆို႐ိုးအတိုင္း ႀကီးမားလွသည့္ မဟာအိပ္မက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း မက္ၾကရမည္ျဖစ္သလို ယင္းအိပ္မက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မလာမီစပ္ၾကား ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိထားရမည္
29-Nov-2017 tagged as
ယေန႔ကမၻာတြင္ အထူး ေရပန္းစားေနေသာ Diversity ဟူသည့္ မတူညီသူမ်ား ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရာ မိမိႏွင့္ မိမိဘာသာဝင္မ်ား၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံတို႔က အျခား မတူကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ဖိအားေပး၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေပသည္။
29-Nov-2017 tagged as
မည္သည့္အယူဝါဒကို ယံုၾကည္သက္ဝင္သည္ျဖစ္ေစ အကုသိုလ္ အလုပ္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတတ္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟူေသာ တရားမ်ားႏွလံုးသားတြင္ ကိန္းဝပ္မေနေစရန္ အသိဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ထြန္းကားမႈတို႔အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ”ဟု သေဘာမထားတတ္သည့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္တို႔၏ ေမတၲာဓာတ္ပါေသာ ျပဳမူေျပာဆိုမႈတို႔ကသာ ၎တို႔ဘာသာတရားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ရန္ၿငိဳးမဖက္ ေမတၲာတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္