Friday, 27th February 2015

ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ျပဳတ္သြားတယ္။ ...သိပ္လည္း ဝမ္းနည္းမေနပါဘူး။ လူည့ံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရၿပီဆုိရင္ ဒီလုိလူနဲ႔ ၿပဳိင္ၿပီး ေျပာေန ည့ံေနဖုိ႔က အဓိပၸာယ္ မရွိဘူးေလ။ လူည့ံနဲ႔ေတြ႕ရင္ သူနဲ႔ၿပဳိင္မည့ံဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္...

ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မေကာင္းတာေတြ ေျပာရတာ ၿငီးေငြ႕လွပါၿပီလုိ႔။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း အျမင္ကတ္ၿပီ...

တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ သတင္းေပါက္ၾကားရမွာပဲ။ ဒါကို နယ္ေျမခံ စရဖေတြက မသိခဲ့ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလူေတြ...

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု ေရာက္ရွိေနျခင္းအေပၚ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ လက္ရွိ ေလးပြင့္...

ယာဥ္ေမာင္းက “ငါတို႔ကိုပစ္ၿပီေဟ့” ဟု အသံျမႇင့္၍ ခပ္ျပင္းျပင္းေအာ္လိုက္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းေအာ္သံႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းပင္ “ပေတာက္ ပေတာက္ ထိန္း” ဟူေသာ အသံမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာၿပီး တရႊီရႊီအသံမ်ား နံေဘး..

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ကန္႔သတ္ လိုက္သည့္အခါတြင္ ေဒသေနျပည္သူအားလုံး ဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ထိုဝင္ေငြရေရး အစားထိုးေပးႏိုင္ရန္ ကိစၥသည္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္...

ယမ္းေငြ႕တေဝေဝ

 |  Sunday, 22 February 2015 13:09

“ဆုိင္ေဖာက္တဲ့သူေတြက အုပ္စုလိုက္လာတာဗ်။ ျမန္မာစကားလည္း မတတ္ဘူး။ ေသနတ္ေတြ ဘာေတြေတာင္ ပါတယ္။ တစ္ခါေဖာက္ေနရင္း တန္းလန္း အစိုးရတပ္နဲ႔ေတြ႕ေတာ့ ပစ္တာ ခတ္တာ...

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္က ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရး ေဒါက္တိုင္မ်ား ယိုင္နဲ႔ေနၿပီ...

ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဗကပတို႔ထံမွ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ကိုးကန္႔နယ္ေျမကို တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ခဲ့သည္။ လုံၿခံဳေရး ေကာ္မတီဝင္ ကိုးဦး ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကိုးကန္႔နယ္ေျမ ကာကြယ္ေရးကို ခံစစ္အေနအထားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ဗကပ လူေဟာင္းမ်ားကို ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္း ျပန္ေခၚျခင္း၊ လူသစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳး ..

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အကယ္၍ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္လည္း ျပင္ဆင္ၿပီး လိုက္ေလ်ာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) လို ဟာမ်ဳိးကေတာ့ ကမာၻတည္သေရြ႕ ရွိေနရမယ့္ ပုဒ္မျဖစ္တယ္Page 1 of 11

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141

Warning: mysqli_close() [function.mysqli-close]: Couldn't fetch mysqli in /home/thevoice/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 141