Wednesday, 23rd July 2014

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုးမိုးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ (စ) ကို မျပင္ဆင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ ၿမဳိ႕ခံ ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ယင္းဆႏၵျပမႈကို ဦးေဆာင္သူ အာရကန္ေမာင္လွက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္မႈ မျပဳရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီက မဲခြဲဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ လိုေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔က မုံ႐ြာၿမဳိ႕ ျမဝတီရပ္ကြက္ မဟာကံဦးေက်ာင္းေရွ႕ ကြင္းျပင္တြင္ က်င္းပသည့္ ယင္းပုဒ္မျပင္ဆင္ ေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးက

အခ်ိန္ကို မွ်တစြာ အသံုးမျပဳၾကျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ စုစုေပါင္း သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္မွာ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးရင္..

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ သုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈ ယခုလအတြင္း စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ပါတီစုံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳ (PR) စနစ္က်င့္သုံးရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းရာ ကန္႔ကြက္ ေထာက္ခံအုပ္စုမ်ား အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြး အျငင္းပြားၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲေမးျမန္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနႏွင့္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္စေလၿပီ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ ျမန္မာ့ေႏြဦးတြင္ အသြက္ဆုံးယႏၲရားဟု တင္စားၾကေသာ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၏ ဒသမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား၌ မည္သည့္ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ထိပ္တန္း ေရာက္လာမည္နည္း။Page 1 of 2

Copyright © 2014 The Voice
All rights reserved

Living Color Media Co.,Ltd. က စီစဥ္ထုတ္ေဝေသာ The Voice Daily ၊ The Voice Weekly ႏွင့္ Living Color Magazine တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေကာက္ခံေရာင္းခ်ေနေသာ မည္သည့္မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ေဖာ္ျပမည္ ဆိုပါက Living Color Media ထံမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။