Friday, 28th August 2015
http://thevoicemyanmar.com/media/k2/items/cache/cc3858aa98dfc9c8e00e29f2dcd1900f_M.jpg

ေရႊမႏၲေလးက အိုးပုတ္ပြဲေတာ္

Published: August-26-2015

အခ်ိန္ကာလ ေ႐ြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် အိုးပုတ္ပြဲ၏ အခင္းအက်င္းေလး သည္လည္း ေခတ္ဆန္လာေလၿပီ။ တ႐ုတ္မွ လာသည့္ ပလတ္စတစ္ ကေလးကစားစရာ က်ည္ဆန္ေသန... ...

Category: SOCIETY | Read More >>

သင့္ဘဝတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

Published: August-27-2015

သတင္းစာေတြ ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာလည္း ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက မ်ားတယ္။ အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ သေဘာထား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြက မ်ားတယ္... ...

အာဏာညစ္လုံးမ်ား ျပည္သူမ်ားကို မေပက်ံေစရ

Published: August-22-2015

ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတစ္ေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး အိပ္မက္ျမင့္ျမင့္ မားမားထားခဲ့သူ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ ‘အာဏာ’ ဆိုသည္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္ တို႔ကို ႐ိုက္ခ်ဳိး ဖ်က္ဆီးလာၿပီေလာ ေမးခြန္း ထုတ္လာ...

စာေရးဆရာမ ပုညခင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

Published: August-15-2015

ဟိုေနရာ ဒီေနရာ ေနရာအႏွံ႔ ၿခံစည္း႐ိုးတိုင္ထူၿပီး လူလည္းမေန၊ လယ္လည္းမစိုက္ ဘာမွမသံုးမျပဳဘဲ ေစ်းကစားေနတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ျမင္တိုင္း စိတ္ထဲမသက္မသာ ျဖစ္မိတတ္တယ္... ...

Editorial

  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပါရဂူအဆင့္အထိ သင္ၾကားေလ့လာႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပါအဝင္ အျခားပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးသူ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမိန္႔ေပး၊ အမိန္႔ခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ယဥ္ပါးလာခဲ့သူမ်ားကို ဆက္လက္တာဝန္ေပးထားပါက မ.ထ.သ ကဲ့သို႔ အလြဲမ်ား ေနရာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚကာ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး...

    Read more...

FOREIGN AFFAIR

တီယန္က်င္း ဆိပ္ကမ္း ဧရာမ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ အဓိက တာဝန္ရွိသူ ၁၂ ဦးကို အာဏာပုိင္မ်ား ဖမ္းဆီး

Published: August-28-2015

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တီယန္က်င္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဧရာမ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္... ...

ARTICLE

သင့္ဘဝတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

Published: August-27-2015

သတင္းစာေတြ ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာလည္း ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက မ်ားတယ္။ အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ သေဘာထား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြက မ်ားတယ္... ...

MORE

SATIRE

ေဒၚပု၏ ေဒဝါလီ သီအိုရီ


ထိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသူကို သင္တို႔ သိပါသလား။ မသိလွ်င္ေတာ့ ေျပာျပရမည္။ ေဒၚပုျဖစ္သည္။ အခုလို ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီး ဘဏ္ေတြ ၿပဳိလဲေအာင္ လုပ္...

Tweet this article!

SOCIETY

အက်ဥ္းေထာင္ထဲက မိခင္


အမ်ိဳးသား လူဆိုးမ်ားစြာ ရွိသည့္ ေထာင္ႀကီးအတြင္း အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အပတ္စဥ္တိုင္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ရတတ္သည္။ သ...

Tweet this article!

SOCIETY

ဥပေဒႏွင့္ မၿငိေသာ လူသတ္သမား လြတ္လပ္ေနသည္


ေကာ္ရွဴျခင္းကို ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆူပူရမ္းကားမႈျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ဦး.. ...

Tweet this article!

SATIRE

မိုးက်ေရႊကုိယ္


စစ္သားမ်ား မအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေခ်ေတာ့မည္။ ျပည္သူမ်ားကား ဘာမွမတတ္။ အသိဉာဏ္ ႏုံနဲ႔သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ... ...

Tweet this article!

SOCIETY

လမ္းေဘးကဆရာဝန္


ေဆးခန္းထိုင္စဥ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသမွ် ေဆးေလာက ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ မတူေသာ အျခား ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား ရရွိေစေသာေၾကာင့္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို ...

Tweet this article!

SOCIETY

ေရေဘးသင့္တဲ့ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံ


သြားလွဴတဲ့အဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေရႀကီးရင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မွာပဲဆုိၿပီး ဝမ္းပိတ္ေဆးေတြ၊ ဓာတ္ဆားေတြ၊ ဝမ္းသြားတဲ့အခါ ေသာက္တဲ့ ပဋိဇီဝေဆးေတြ...

Tweet this article!

Copyright © 2014 The Voice
All rights reserved