News

02-Dec-2017
စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ဝ ခန္႔ရွိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခုက ျပည္တြင္း၌ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Nov-2017
အစိုးရခ်င္းညႇိႏိႈင္းေရး လက္မွတ္ (G to G)စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ပဲကို ျပန္လည္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ပဲဝယ္ယူေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ရန္ အိႏၵိယက စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ပဲစင္းငံုအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚမည့္ကာလအထိပင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
29-Nov-2017
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ျပည့္စံုပါက ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္မွ တစ္ပတ္အတြင္း လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
27-Nov-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း EU (ဥေရာပသမဂၢ) ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
25-Nov-2017
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰဘူမိ Event Park တြင္ ကားေရာင္းဝယ္ေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ CarsDB က ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပသည့္ ကားျပပြဲတြင္ အရစ္က် ဝယ္ယူရန္ ပထမရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ ၄၀ မွ ၆၀ ထိရွိၿပီး လာေရာက္ေမးျမန္းသူ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
22-Nov-2017
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇုန္ (၁) တြင္ MIC က ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ၇ ခုကို ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၇ ႏွစ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
13-Nov-2017
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀ဝ၀ အထိ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၃ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
13-Nov-2017
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈမွာ စံခ်ိန္တင္ပိုလွ်ံသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိကာ အိႏၵိယ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
12-Nov-2017
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ SME (အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြ (Two-Step Loan) ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
10-Nov-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ မ်ားျပားလာၿပီး လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လယ္ယာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက က႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္က စတင္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
09-Nov-2017
ရန္ကုန္– ေနျပည္ေတာ္– မႏၲေလး အျမန္လမ္း ၇၆ မိုင္တြင္ KFC Myanmar ၏စားေသာက္ဆိုင္ခြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KFC Myanmar က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
08-Nov-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္လုပ္ငန္း ငါးခုသာရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
07-Nov-2017
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ေလ်ာ့က်လာျခင္းမွာ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ အမႈေဆာင္ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
07-Nov-2017
ျပည္တြင္း ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ထုတ္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ငံျပာရည္ထုတ္ လုပ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
06-Nov-2017
ယခုဘ႑ာႏွစ္စမွ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ပိုင္းအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။