07-Sep-2017
ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (National Export Strategy) တြင္ ေကာ္ဖီကို ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီအသင္းထံမွသိရသည္။
05-Sep-2017
ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ေဈးေအာက္ ထပ္မံ မက်ဆင္းေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္း တစ္ခုထားရွိ၍ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ က်ပ္ ၁၀ဝ ဘီလီယံ အသံုးျပဳ၍ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း ဝယ္ယူမည္
04-Sep-2017
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Aug-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ တိရစၧာန္အရွင္မ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္မျပဳေသးေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳၿပီးပါက အဆင္သင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ယင္းတိရစၧာန္မ်ားကို စစ္ေဆး ဝယ္ယူႏိုင္မည့္စခန္း (အေဆာက္အအံု) တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
29-Aug-2017
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ရႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
29-Aug-2017
လာမည့္ ေဆာင္းအကုန္ပုိင္း (ျပာသုိ၊ တပုိတြဲ)ထြက္မည့္ ပဲစင္းငုံမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းၿပီး သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။
29-Aug-2017
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးပါဝင္သည့္ စမတ္ကတ္ (Smart Card) မ်ား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
27-Aug-2017
ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဩဂုတ္လ တတိယပတ္ကစ၍ ဆန္ေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလး ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
27-Aug-2017
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) က လစဥ္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
24-Aug-2017
စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
23-Aug-2017
အိႏၵိယဂယက္ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေဈးကြက္သည္ ေဈးႏႈန္းဖြင့္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္)တြင္ ထပ္မံပိတ္ေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
23-Aug-2017
အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ပဲစင္းငံုအျပင္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔ခြင့္မ်ားကိုပါ ထပ္မံ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အတြက္ ပဲေဈးမ်ား အဆမတန္ က်ဆင္း၍ ဘုရင့္ေနာင္ ျပည္ပပို႔ ပဲေဈးကြက္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
22-Aug-2017
ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၂မွ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၂၀၁၇ သို႔ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစကာ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား အမ်ားစုကို အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
19-Aug-2017
အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး စီမံကိန္း (NEP) တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
15-Aug-2017
ျပည္ပပို႔ အသီးအႏွံ ၁၆ မ်ိဳးအတြက္ GAP (Good Agricultural Practice) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။