News

02-May-2017
ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-May-2017
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကုန္သယ္ယူခြင့္လိုင္စင္ျဖင့္ ကြန္တိန္နာတင္ပါက ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိုပါ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-May-2017
အီးယူ (ဥေရာပသမဂၢ)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
01-May-2017
မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆန္ကို တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
30-Apr-2017
ဂ်ပန္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းေကာ္ဖီေစ့မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ၁၈ တန္ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီအသင္းထံမွ သိရသည္။
29-Apr-2017
တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ အေထာက္အထား မျပႏိုင္ပါက ယင္းအေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္း (SME ) မ်ားကို ဘဏ္မ်ားက ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
28-Apr-2017
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္အရပ္ရပ္မွ က်ပ္ ၇၀၁ ဘီလီယံ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Apr-2017
ရခိုင္ျပည္နယ္ မေဒးကၽြန္းဆိပ္ကမ္းရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွ ေရနံကို တ႐ုတ္သို႔ ေမလတြင္ စတင္ ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ထံမွ သိရသည္။
22-Apr-2017
စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ Puma Energy Singapore Pte.Ltd. က ျပည္တြင္း၌ စက္သံုးဆီ လက္လီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
21-Apr-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အသစ္တြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးရာ၌ ျပည္တြင္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္မႈကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
21-Apr-2017
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြမ္းသီးအကင္းမ်ားကို တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ပို႔ရန္ ေဈးေကာင္းေပးကာ ရသေလာက္ ဝယ္ယူေနေၾကာင္း ကြမ္းသီးၿခံပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
19-Apr-2017
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအၿပီး ေဈးကြက္ ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေဈးၿငိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းထံမွ သိရသည္။
11-Apr-2017
ျမန္မာ-တရုတ္ ေရနံနွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမွ ရရွိသည့္ ေရနံကို တ႐ုတ္သို႔ စတင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည့္ Suez အမ်ိဳးအစား “United Dynamic” သေဘၤာ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ မဒဲကၽြန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီ SEAGP ထံမွ သိရွိရသည္။
06-Apr-2017
၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB) စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
06-Apr-2017
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။