News

20-Mar-2018
ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ႐ိုးမဘဏ္က က်ပ္သန္း ၈၀၀ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
19-Mar-2018
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္အေနာက္ျခမ္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားၿပီး အေရွ႕ျခမ္းကို စတင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေ႐ႊေတာင္ကုမၸဏီႏွင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။
19-Mar-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္၍ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ United Nations Global Compact Network Myanmar တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
15-Mar-2018
ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လံုးဝဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသည္မွာ ဆက္တိုက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီ ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
14-Mar-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဆြစ္ဇာလန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ သံအမတ္ Ms.Livia Leu က ေျပာၾကားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။
14-Mar-2018
အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို လက္ရွိ က်ပ္ငါးသိန္း ေကာက္ခံေနရာမွ လာမည့္ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
14-Mar-2018
ယခုႏွစ္ ငါးမဖမ္းရကာလ၌ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္အတြင္း ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ငါးဖမ္းခြင့္ လံုးဝပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့၍ ငါးဖမ္းခြင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြင့္ျပဳေပးရန္ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
13-Mar-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စပါးေမွာင္ခို လာေရာက္ဝယ္ယူမႈမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
13-Mar-2018
တည္ေဆာက္ေရးကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
12-Mar-2018
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကုမၸဏီ BRAC (Myanmar) ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အေပါင္ပစၥည္းမလိုအပ္သည့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
12-Mar-2018
နယ္ေဒသမ်ား၌ ၾကက္သြန္သစ္ ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၾကက္သြန္ လက္ကားေဈးကြက္တြင္လည္း ေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ၾကက္သြန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
09-Mar-2018
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ငါးမဖမ္းရကာလတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္အတြင္း ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၌ ငါးဖမ္းခြင့္လံုးဝပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
08-Mar-2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တရားမဝင္ ငါးကန္၊ ပုစြန္ကန္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
07-Mar-2018
အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
06-Mar-2018
ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ စက္႐ံုထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ေပးမည့္ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။