News

01-Jan-2019
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
31-Dec-2018
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာ (အိုင္စီတီ) စြမ္းရည္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ Huawei ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အိုင္စီတီဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
30-Dec-2018
မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီးအေရာင္းကြင္းကို ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္)တြင္ တစ္ရက္တာ အေရာင္းပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္)ထံမွ သိရသည္။
30-Dec-2018
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ဂိတ္ က်င္စန္းေက်ာ့ဂိတ္ပိတ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ ကားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပိတ္မိၿပီးေနာက္ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးမ်ားကို အက်ေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးဝလံ ကုန္စည္ဒိုင္ထံမွ သိရသည္။
28-Dec-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္သီးအဓိကတင္ပို႔ရာ နယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ က်င္စန္းေက်ာ့ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရးအရ စတင္ပိတ္ဆို႔လိုက္ေသာေၾကာင့္ သစ္သီးအေရာင္းအဝယ္ရပ္တန္႔ကာ ကုန္တင္ကားအစီးေရ တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ပိတ္မိလ်က္ရွိေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးဝလံကုန္စည္ဒိုင္ထံမွ သိရသည္။
27-Dec-2018
တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသံုးျပဳ သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္အထိ ေငြေခ်းယူႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို လာမည့္ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာထံမွ သိရသည္။
27-Dec-2018
ယခုဘ႑ာႏွစ္စ သံုးလတာ ကာလအတြင္း သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅၀ နီးပါး ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တရားဝင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Dec-2018
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒ အတည္ ျပဳၿပီးသည့္အတြက္ သက္တမ္းကုန္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ မ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ေပးရန္ အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Dec-2018
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ဆုရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ တရားဝင္အသံုးျပဳမည့္ အသိအမွတ္ျပဳ အမွတ္တံဆိပ္ (Logo) ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
23-Dec-2018
ဆက္လက္က်ဆင္းေနေသာ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ေအာက္တိန္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္ကထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေဈးႏႈန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ယင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
21-Dec-2018
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ PUM Netherlands Senior Expert အဖြဲ႔က နည္းပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
18-Dec-2018
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လက္ဖက္ကုမၸဏီ Palais Des Thes က ပေလာင္ေဒသထြက္ လက္ဖက္ဝယ္ရန္ ေဆြးေႏြးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ပေလာင္လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
18-Dec-2018
ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တင္ပို႔မႈအေနႏွင့္ ရွစ္လတာကာလအတြင္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။