News

24-Mar-2019
၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္လတာကာလတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
24-Mar-2019
ေဈးကြက္အတြင္း ၾကက္သြန္နီေဈးႏႈန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေအာက္ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴစားဖိုေဆာင္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (မႏၲေလး) က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က တင္ျပထားေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
21-Mar-2019
ျပည္ပသို႔ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ အားလံုးကို ပို႔ကုန္မ်ား သေဘၤာတင္သည့္ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ၎တို႔၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း အသီးသီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ျပန္မသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
19-Mar-2019
ေဈးတက္ေနေသာ ပဲယင္းေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္က်ဆင္းေၾကာင္း မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ေဈးကြက္အတြင္းမွ ပဲ၊ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။
19-Mar-2019
ကုန္ၾကမ္းသြင္း ကုန္ေခ်ာထုတ္ (Re-export) စနစ္ျဖင့္ သၾကားတင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀၃ ခုသည္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သၾကားၿပီးျပတ္ေအာင္ မတင္ပို႔ႏိုင္ပါက ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္မ်ားကို ယာယီပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
16-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္ႏွင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ (AQSIQ) စာရင္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္အျမန္ဆုံးရရွိရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
14-Mar-2019
ျပည္တြင္းလက္လီ လက္ကားလုပ္ငန္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Aro Commerci-al ကုမၸဏီက ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) ထံမွ သိရသည္။
13-Mar-2019
အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္သည့္ (G to G) စနစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ စုေပါင္းေရာင္းခ်တင္ပို႔ရာတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားကို မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
13-Mar-2019
Global World Insurance အာမခံကုမၸဏီကေဆာင္႐ြက္မည့္ သီးႏွံအာမခံစနစ္အတြက္ အက်ိဳးတူ ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာစနစ္ (Contract Farming) ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
13-Mar-2019
ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ား၏ အပိုပစၥည္းမ်ား (Spare Parts) တင္သြင္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုင္စင္မွာ ယခုအခါမလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
10-Mar-2019
မႏၲေလးကုန္စည္ေဈးကြက္သို႔ နယ္ေဒသမ်ားမွ ပဲႀကီးဆက္တုိက္ဝင္လာသည့္အတြက္ ယခုရက္ပ္ိုင္းအတြင္း ပဲႀကီးေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေၾကာင္း ပဲ၊ ႏွမ္းကုန္သည္ထံမွ သိရသည္။
10-Mar-2019
ျပည္ပဆန္တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ (Exporter) မ်ားစုဖြဲ႔၍ အစိုးရခ်င္း (G to G) တင္ပို႔သည့္အစီအစဥ္အပါအဝင္ စုေပါင္းေရာင္းခ်သည့္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
10-Mar-2019
အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (MSME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို Success Solution School က Marketing (ေဈးကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရး) ဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
07-Mar-2019
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ စမ္းသပ္တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပေလာင္လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။
06-Mar-2019
ဆက္တိုက္ျပန္တက္လာေသာ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္မွ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္းအထိ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာလၽွင္ ၄၅ က်ပ္စီျမင့္တက္ေၾကာင္း စက္သုံးဆီေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။